Xoá án tích là gì? Điều kiện và thủ tục, hồ sơ xoá án tích

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Xoá án tích là gì? Điều kiện và thủ tục, hồ sơ xoá án tích, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Xoá án tích là gì? Điều kiện và thủ tục, hồ sơ xoá án tích bên dưới

Xoá án tích hiểu đơn thuần là việc sau lúc người phạm tội chấp hành quyết phạt một thời hạn thì được xoá án tích. Sau lúc được xoá án tích người đó được coi là chưa từng phạm tội. Căn cứ những lao lý của pháp lý AZLAW đưa ra lý giải về xoá án tích và điều kiện kèm theo cũng như thủ tục xoá án tích để độc giả tìm hiểu thêm :

Hạ tầng pháp lý về xoá án tích

  • Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) sau đây gọi là bộ luật hình sự
  • Bộ luật tố tụng hình sự 2015
  • Luật lý lịch tư pháp 2009

Án tích, xoá án tích là gì ?

Án tích hiểu theo đúng nghĩa đen là những vết tích, dấu vết về việc một người nào đó đã từng bị kết án. Xoá án tích là việc xoá đi những dấu vết, vết tích về việc người đó đã bị kết án. Việc xoá án tích được quy định tại chương X của bộ luật hình sự, cụ thể tại khoản 1 điều 60 quy định “Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án“. Ngoài ra tại khoản 2 điều 60 mang quy định: “Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt ko bị coi là mang án tích“.

Những trường hợp xóa án tích

Theo lao lý của bộ luật hình sự lúc bấy giờ mang 3 trường hợp được xoá án tích gồm mang :


  • Đương nhiên được xoá án tích lúc đáp ứng về một thời kì nhất định sau lúc chấp hành quyết phạt
  • Xoá án tích theo quyết định của toà án lúc đáp ứng về thái độ chấp hành quyết phạt, thái độ lao động
  • Xoá án tích trong những trường hợp đặc trưng lúc người bị kết án lập công hoặc được địa phương đề nghị xoá án tích

Điều kiện để được xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích

Theo quy định tại điều 70 bộ luật hình sự người được xoá án tích phải đáp ứng những quy định tại đây:

Bạn đang đọc: Xoá án tích là gì? Điều kiện và thủ tục, hồ sơ xoá án tích

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích
1. Đương nhiên được xóa án tích được ứng dụng đối với người bị kết án ko phải về những tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này lúc họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời kì thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng những điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời kì thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, những quyết định khác của bản án và ko thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo ko giam giữ, phạt tù nhưng được lợi án treo;
b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù tới 05 năm;
c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm tới 15 năm;
d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.
Trường hợp người bị kết án đang chấp hành quyết phạt bổ sung là quản thúc, cấm trú ngụ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm thuê việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại những điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời khắc người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.
3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ lúc hết thời hiệu thi hành bản án, người đó ko thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Cơ quan quản lý hạ tầng dữ liệu lý lịch tư pháp mang trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và lúc mang yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận ko mang án tích, nếu mang đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Xóa án tích theo quyết định hành động của TANDTC

Xoá án tích theo pháp luật của toà án được lao lý tại điều 71 bộ luật hình sự đơn cử như sau :

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án
1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được ứng dụng đối với người bị kết án về một trong những tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và những điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ lúc chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời kì thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, những quyết định khác của bản án và ko thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo ko giam giữ, phạt tù nhưng được lợi án treo;
b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù tới 05 năm;
c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm tới 15 năm;
d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.
Trường hợp người bị kết án đang chấp hành quyết phạt bổ sung là quản thúc, cấm trú ngụ, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ lúc người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.
3. Người bị Tòa án chưng đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án chưng đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị chưng đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án chưng đơn mới được xin xóa án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặc trưng quan yếu

Việc xoá ánh tích trong trường hợp đặc trưng quan yếu theo lao lý tại điều 72 như sau :

Điều 72. Xóa án tích trong trường hợp đặc trưng
Trong trường hợp người bị kết án mang những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó trú ngụ đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Xem thêm: Rối loạn sợ hãi nghi tiết (OCD)

Thủ tục xóa án tích như thế nào ?

Thủ tục xoá án tích được pháp luật tại điều 369 bộ luật tố tụng hình sự năm ngoái như sau :

Điều 369. Thủ tục xóa án tích
1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy mang đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý hạ tầng dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ ko mang án tích.
2. Những trường hợp quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Bộ luật hình sự thì việc xóa án tích do Tòa án quyết định. Người bị kết án phải mang đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án mang nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển tới, Viện kiểm sát cùng cấp mang ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.
Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển tới, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định chưng đơn xin xóa án tích.
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định chưng đơn xin xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Thủ tục trong trường hợp đương nhiên xóa án tích

Đối với những trường hợp được nhiên được xoá án tích, người nhu yếu làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp theo pháp luật sau đó sẽ được cấp phiếu lý lịch tư pháp về việc ko mang án tích

Thủ tục xóa án tích theo quyết định hành động của tòa án nhân dân

Người yêu cầu làm đơn (mang xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi trú ngụ hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập) gửi toà nơi đã xét xử sơ thẩm vụ án để làm thủ tục xoá án tích. Hồ sơ kèm theo gồm giấy chứng thực ko phạm tội mới của cơ quan công an cấp quận nơi người bị kết án thường trú; giấy chứng thực chấp hành xong án phạt tù; Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong những khoản bồi thường, án phí, tiền phạt; bản sao sổ hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân. Thời kì tối đa khắc phục xoá án tích là 13 ngày làm việc

Xem thêm: Android Auto – Wikipedia tiếng Việt

Những thắc mắc tương quan tới xoá án tích

1. Thời kì xoá án tích đối với vi phạm hành chính? Đối với trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính ko gọi là xoá án tích mà sử dụng khái niệm “chưa bị xử lý vi phạm hành chính” theo điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính
1. Tư nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà ko tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.
2. Tư nhân bị ứng dụng giải pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định ứng dụng giải pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định ứng dụng giải pháp xử lý hành chính mà ko tái phạm thì được coi là chưa bị ứng dụng giải pháp xử lý hành chính.

2. Trường hợp nào thì được đương nhiên xoá án tích? Trường hợp nào phải mang quyết định của toà án mới được xoá án tích? Theo quy định thì những trường hợp phạm tội tại Chương XIII và Chương XXVI về tội xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá hoá bình, tội phạm chiến tranh nếu muốn xoá án tích sẽ phải mang quyết định của toà án. Những trường hợp còn lại sẽ được đương nhiên xoá án tích

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: Xoá án tích là gì? Điều kiện và thủ tục, hồ sơ xoá án tích

Related Posts