winding tiếng Anh là gì?

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết winding tiếng Anh là gì?, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết winding tiếng Anh là gì? bên dưới

winding tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng winding trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ winding tiếng Anh

Tự vị Anh Việt

phát âm winding tiếng Anh
winding
(phát âm với thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ winding

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành


Bạn đang đọc: winding tiếng Anh là gì?

Khái niệm – Khái niệm

winding tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ winding trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này vững chắc bạn sẽ biết từ winding tiếng Anh tức thị gì.

winding /’waindi /

* danh từ
– khúc lượn, khúc quanh
– sự cuộn, sự cuốn; guồng (t, chỉ, sợi)
– (ngành mỏ) sự khai thác
– sự lên dây (đồng hồ)
– (kỹ thuật) sự vênh

* tính từ
– uốn khúc, quanh co (sông, đường)
– xoáy trôn ốc, xoắn ốc, cuộn lại, cuốn

winding
– [vòng, sự] quay; sự uốnwind /wind, (thÔ) waind/

* danh từ (th ca)
– gió
=north wind+ gió bấc
=south wind+ gió nam
=to run like the wind+ chạy nhanh như gió
=the wind rises+ trời nổi gió, gió thổi mạnh hn
– phưng gió, phía gió thổi
=down the wind+ xuôi gió
=in the teeth of wind; up the wind+ ngược gió
=into the wind+ về phía gió thổi
=off the wind+ chéo gió
=to sail before (on) the wind+ căng buồm chạy xuôi gió
– (số nhiều) những phưng trời
=the four winds of heaven+ bốn phưng trời
– (thể dục,thể thao) hi
=to lose one’s wind+ hết hi
=to recover one’s wind+ lấy lại hi
=to get one’s second wind+ thở theo nhịp độ thường (sau lúc thở dốc trong cuộc đua)
=sound in wind and limb+ với thể lực tốt
– (săn bắn) hi, mùi; (nghĩa bóng) tin phong thanh
=to get windof the hunter+ đánh hi người đi săn
=to get wind of a plot+ nghe phong thanh với một mưu mô
– (y khoa) hi (trong ruột)
=to break wind+ đánh rắm
=to be troubled wind wind+ đầy hi
– (gii phẫu) ức
=to hit in the wind+ đánh vào ức
– lời rỗng tuếch; chuyện rỗng tuếch
=merely wind+ chỉ là chuyện rỗng tuếch
– (the wind) (âm nhạc) nhạc khí thổi (kèn, sáo…); tiếng kèn sáo
!to cast (fling, throw) something to the winds
– coi nhẹ loại gì, ko để tâm giữ gìn loại gì
!to get (have) the wind up
– (từ lóng) sợ h i
!to put the wind up somebody
– làm người nào sợi h i
!to raise the wind
– (xem) raise
!to sail close to (near) the wind
– chạy sắp như ngược chiều gió
– (nghĩa bóng) làm việc gì hầu như ko đoan trinh lưng thiện lắm
!to see how the wind blows (lies)
!to see which way the wind is blowing
– xem dư luận ra sao; xem thời thế sẽ ra sao
!to take the wind out of someone’s sails
– nói chặn trước người nào; làm chặn trước người nào
– phỗng mất quyền lợi của người nào
!there is something in the wind
– với chuyện gì sẽ xy ra đây, với chuyện gì đang được bí mật chuẩn bị đây

* ngoại động từ winded
– đánh hi
=the hounds winded the fox+ những con chó săn đánh hi thấy con cáo
– làm thở hổn hển, làm thở mạnh, làm thở hết hi, làm mệt đứt hi
=to be winded by the long run+ mệt đứt hi vì chạy quá xa
– để cho nghỉ lấy hi, để cho thở
=to wind one’s horse+ cho ngựa nghỉ lấy hi

* ngoại động từ winded, wound
– thổi
=to wind a horn+ thổi tù và

* danh từ
– vòng (dây)
– khúc uốn, khúc lượn (của con sông)

* ngoại động từ wound
– cuộn, quấn
=to wind itself+ cuộn mình lại (con rắn)
=to wind [up] wool into a ball+ quấn len thành một cuộn
=to wind thread on a reel+ quấn chỉ vào ống
– lợn, uốn
=the river winds its way to the sea+ con sông lượn khúc chy ra biển
=to wind oneself (one’s way) into someone’s affection+ khéo léo được lòng người nào
– bọc, choàng
=to wind a baby in a shawl+ bọc đứa bé trong một chiếc khăn choàng
– (kỹ thuật) quay; trục lên bằng cách quay
– lên dây (đồng hồ)
– (điện học) quấn dây
=to wind a transformer+ quấn dây một biến thế

* nội động từ
– quấn lại, cuộn lại (con rắn…)
– quanh co, uốn khúc
=the river winds in and out+ con sông quanh co uốn khúc
– (kỹ thuật) vênh (tấm ván)
!to wind off
– tháo (sợi) ra (khỏi cuộn); li ra, tung ra
!to wind on
– quấn (chỉ) vào (ống chỉ)
!to wind up
– lên dây (đồng hồ, đàn)
– quấn (một sợi dây)
– gii quyết, trả tiền (công việc…
– kết thúc (cuộc tranh luận); bế mạc (cuộc họp)
!to be wound up to a high pitch
– bị đẩy lên một mức cao (cn giận)
!to be wound up to a white rage
– bị kích động tới mức giận điên lên
!to wind someone round one’s little finger
– xỏ dây vào mũi người nào (nghĩa bóng)
!to wind oneself up for an effort
– rán sức (làm việc gì)

Xem thêm: Android Auto – Wikipedia tiếng Việt

Thuật ngữ liên quan tới winding

Xem thêm: Yêu xa là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của winding trong tiếng Anh

winding với tức thị: winding /’waindi /* danh từ- khúc lượn, khúc quanh- sự cuộn, sự cuốn; guồng (t, chỉ, sợi)- (ngành mỏ) sự khai thác- sự lên dây (đồng hồ)- (kỹ thuật) sự vênh* tính từ- uốn khúc, quanh co (sông, đường)- xoáy trôn ốc, xoắn ốc, cuộn lại, cuốnwinding- [vòng, sự] quay; sự uốnwind /wind, (thÔ) waind/* danh từ (th ca)- gió=north wind+ gió bấc=south wind+ gió nam=to run like the wind+ chạy nhanh như gió=the wind rises+ trời nổi gió, gió thổi mạnh hn- phưng gió, phía gió thổi=down the wind+ xuôi gió=in the teeth of wind; up the wind+ ngược gió=into the wind+ về phía gió thổi=off the wind+ chéo gió=to sail before (on) the wind+ căng buồm chạy xuôi gió- (số nhiều) những phưng trời=the four winds of heaven+ bốn phưng trời- (thể dục,thể thao) hi=to lose one’s wind+ hết hi=to recover one’s wind+ lấy lại hi=to get one’s second wind+ thở theo nhịp độ thường (sau lúc thở dốc trong cuộc đua)=sound in wind and limb+ với thể lực tốt- (săn bắn) hi, mùi; (nghĩa bóng) tin phong thanh=to get windof the hunter+ đánh hi người đi săn=to get wind of a plot+ nghe phong thanh với một âm mưu- (y khoa) hi (trong ruột)=to break wind+ đánh rắm=to be troubled wind wind+ đầy hi- (gii phẫu) ức=to hit in the wind+ đánh vào ức- lời rỗng tuếch; chuyện rỗng tuếch=merely wind+ chỉ là chuyện rỗng tuếch- (the wind) (âm nhạc) nhạc khí thổi (kèn, sáo…); tiếng kèn sáo!to cast (fling, throw) something to the winds- coi nhẹ loại gì, ko để tâm giữ gìn loại gì!to get (have) the wind up- (từ lóng) sợ h i!to put the wind up somebody- làm người nào sợi h i!to raise the wind- (xem) raise!to sail close to (near) the wind- chạy sắp như ngược chiều gió- (nghĩa bóng) làm việc gì hầu như ko đoan trinh lưng thiện lắm!to see how the wind blows (lies)!to see which way the wind is blowing- xem dư luận ra sao; xem thời thế sẽ ra sao!to take the wind out of someone’s sails- nói chặn trước người nào; làm chặn trước ai- phỗng mất quyền lợi của người nào!there is something in the wind- với chuyện gì sẽ xy ra đây, với chuyện gì đang được bí mật chuẩn bị đây* ngoại động từ winded- đánh hi=the hounds winded the fox+ những con chó săn đánh hi thấy con cáo- làm thở hổn hển, làm thở mạnh, làm thở hết hi, làm mệt đứt hi=to be winded by the long run+ mệt đứt hi vì chạy quá xa- để cho nghỉ lấy hi, để cho thở=to wind one’s horse+ cho ngựa nghỉ lấy hi* ngoại động từ winded, wound- thổi=to wind a horn+ thổi tù và* danh từ- vòng (dây)- khúc uốn, khúc lượn (của con sông)* ngoại động từ wound- cuộn, quấn=to wind itself+ cuộn mình lại (con rắn)=to wind [up] wool into a ball+ quấn len thành một cuộn=to wind thread on a reel+ quấn chỉ vào ống- lợn, uốn=the river winds its way to the sea+ con sông lượn khúc chy ra biển=to wind oneself (one’s way) into someone’s affection+ khéo léo được lòng ai- bọc, choàng=to wind a baby in a shawl+ bọc đứa bé trong một chiếc khăn choàng- (kỹ thuật) quay; trục lên bằng cách quay- lên dây (đồng hồ)- (điện học) quấn dây=to wind a transformer+ quấn dây một biến thế* nội động từ- quấn lại, cuộn lại (con rắn…)- quanh co, uốn khúc=the river winds in and out+ con sông quanh co uốn khúc- (kỹ thuật) vênh (tấm ván)!to wind off- tháo (sợi) ra (khỏi cuộn); li ra, tung ra!to wind on- quấn (chỉ) vào (ống chỉ)!to wind up- lên dây (đồng hồ, đàn)- quấn (một sợi dây)- gii quyết, trả tiền (công việc…- kết thúc (cuộc tranh luận); bế mạc (cuộc họp)!to be wound up to a high pitch- bị đẩy lên một mức cao (cn giận)!to be wound up to a white rage- bị kích động tới mức giận điên lên!to wind someone round one’s little finger- xỏ dây vào mũi người nào (nghĩa bóng)!to wind oneself up for an effort- rán sức (làm việc gì)

Đây là cách tiêu dùng winding tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ winding tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

winding /’waindi /* danh từ- khúc lượn tiếng Anh là gì?
khúc quanh- sự cuộn tiếng Anh là gì?
sự cuốn tiếng Anh là gì?
guồng (t tiếng Anh là gì?
chỉ tiếng Anh là gì?
sợi)- (ngành mỏ) sự khai thác- sự lên dây (đồng hồ)- (kỹ thuật) sự vênh* tính từ- uốn khúc tiếng Anh là gì?
quanh co (sông tiếng Anh là gì?
đường)- xoáy trôn ốc tiếng Anh là gì?
xoắn ốc tiếng Anh là gì?
cuộn lại tiếng Anh là gì?
cuốnwinding- [vòng tiếng Anh là gì?
sự] quay tiếng Anh là gì?
sự uốnwind /wind tiếng Anh là gì?
(thÔ) waind/* danh từ (th ca)- gió=north wind+ gió bấc=south wind+ gió nam=to run like the wind+ chạy nhanh như gió=the wind rises+ trời nổi gió tiếng Anh là gì?
gió thổi mạnh hn- phưng gió tiếng Anh là gì?
phía gió thổi=down the wind+ xuôi gió=in the teeth of wind tiếng Anh là gì?
up the wind+ ngược gió=into the wind+ về phía gió thổi=off the wind+ chéo gió=to sail before (on) the wind+ căng buồm chạy xuôi gió- (số nhiều) những phưng trời=the four winds of heaven+ bốn phưng trời- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) hi=to lose one’s wind+ hết hi=to recover one’s wind+ lấy lại hi=to get one’s second wind+ thở theo nhịp độ thường (sau lúc thở dốc trong cuộc đua)=sound in wind and limb+ với thể lực tốt- (săn bắn) hi tiếng Anh là gì?
mùi tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng) tin phong thanh=to get windof the hunter+ đánh hi người đi săn=to get wind of a plot+ nghe phong thanh với một âm mưu- (y khoa) hi (trong ruột)=to break wind+ đánh rắm=to be troubled wind wind+ đầy hi- (gii phẫu) ức=to hit in the wind+ đánh vào ức- lời rỗng tuếch tiếng Anh là gì?
chuyện rỗng tuếch=merely wind+ chỉ là chuyện rỗng tuếch- (the wind) (âm nhạc) nhạc khí thổi (kèn tiếng Anh là gì?
sáo…) tiếng Anh là gì?
tiếng kèn sáo!to cast (fling tiếng Anh là gì?
throw) something to the winds- coi nhẹ loại gì tiếng Anh là gì?
ko để tâm giữ gìn loại gì!to get (have) the wind up- (từ lóng) sợ h i!to put the wind up somebody- làm người nào sợi h i!to raise the wind- (xem) raise!to sail close to (near) the wind- chạy sắp như ngược chiều gió- (nghĩa bóng) làm việc gì hầu như ko đoan trinh lưng thiện lắm!to see how the wind blows (lies)!to see which way the wind is blowing- xem dư luận ra sao tiếng Anh là gì?
xem thời thế sẽ ra sao!to take the wind out of someone’s sails- nói chặn trước người nào tiếng Anh là gì?
làm chặn trước ai- phỗng mất quyền lợi của người nào!there is something in the wind- với chuyện gì sẽ xy ra đây tiếng Anh là gì?
với chuyện gì đang được bí mật chuẩn bị đây* ngoại động từ winded- đánh hi=the hounds winded the fox+ những con chó săn đánh hi thấy con cáo- làm thở hổn hển tiếng Anh là gì?
làm thở mạnh tiếng Anh là gì?
làm thở hết hi tiếng Anh là gì?
làm mệt đứt hi=to be winded by the long run+ mệt đứt hi vì chạy quá xa- để cho nghỉ lấy hi tiếng Anh là gì?
để cho thở=to wind one’s horse+ cho ngựa nghỉ lấy hi* ngoại động từ winded tiếng Anh là gì?
wound- thổi=to wind a horn+ thổi tù và* danh từ- vòng (dây)- khúc uốn tiếng Anh là gì?
khúc lượn (của con sông)* ngoại động từ wound- cuộn tiếng Anh là gì?
quấn=to wind itself+ cuộn mình lại (con rắn)=to wind [up] wool into a ball+ quấn len thành một cuộn=to wind thread on a reel+ quấn chỉ vào ống- lợn tiếng Anh là gì?
uốn=the river winds its way to the sea+ con sông lượn khúc chy ra biển=to wind oneself (one’s way) into someone’s affection+ khéo léo được lòng ai- bọc tiếng Anh là gì?
choàng=to wind a baby in a shawl+ bọc đứa bé trong một chiếc khăn choàng- (kỹ thuật) quay tiếng Anh là gì?
trục lên bằng cách quay- lên dây (đồng hồ)- (điện học) quấn dây=to wind a transformer+ quấn dây một biến thế* nội động từ- quấn lại tiếng Anh là gì?
cuộn lại (con rắn…)- quanh co tiếng Anh là gì?
uốn khúc=the river winds in and out+ con sông quanh co uốn khúc- (kỹ thuật) vênh (tấm ván)!to wind off- tháo (sợi) ra (khỏi cuộn) tiếng Anh là gì?
li ra tiếng Anh là gì?
tung ra!to wind on- quấn (chỉ) vào (ống chỉ)!to wind up- lên dây (đồng hồ tiếng Anh là gì?
đàn)- quấn (một sợi dây)- gii quyết tiếng Anh là gì?
trả tiền (công việc…- kết thúc (cuộc tranh luận) tiếng Anh là gì?
bế mạc (cuộc họp)!to be wound up to a high pitch- bị đẩy lên một mức cao (cn giận)!to be wound up to a white rage- bị kích động tới mức giận điên lên!to wind someone round one’s little finger- xỏ dây vào mũi người nào (nghĩa bóng)!to wind oneself up for an effort- rán sức (làm việc gì)

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: winding tiếng Anh là gì?

Related Posts