Sức khoẻ yếu sau khi sinh thì có được nghỉ chế độ BHXH dưỡng sức 7 ngày?

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Sức khoẻ yếu sau khi sinh thì có được nghỉ chế độ BHXH dưỡng sức 7 ngày?, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Sức khoẻ yếu sau lúc sinh thì với được nghỉ chế độ BHXH dưỡng sức 7 ngày? bên dưới

Bà Lê Thị Phương ( Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ) hỏi : Tôi sinh mổ và đã đi làm. Sức khỏe của tôi chưa được tốt và sau lúc đi thăm khám thì tôi được cấp giấy nghỉ hưởng BHXH 7 ngày. Xin cơ quan BHXH cho biết tôi hoàn toàn với thể được nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức cả 7 ngày theo giấy viện ko ?

BHXH Việt Nam trả lời:

1. Theo Khoản 1 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước lao lý :

“1. Lao động nữ ngay sau thời kì hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, từ thời kì 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày tới 10 ngày.

Bạn đang đọc:

Thời kì nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất gồm với cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp với thời hạn nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời hạn nghỉ đó được tính cho năm trước .2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất lao lý tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn hạ tầng quyết định hành động, trường hợp đơn vị chức năng sử dụng lao động chưa xây dựng công đoàn hạ tầng thì do người sử dụng lao động quyết định hành động. Thời kì nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất được lao lý như sau :

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

Xem thêm:

b ) Tối đa 7 ngày so với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật ;

c) Tối đa 5 ngày đối với những trường hợp khác.”

Xem thêm:

Trường hợp của bà, sau lúc nghỉ hết chế độ thai sản và trong thời hạn 30 ngày đầu trở lại thao tác mà sức khỏe thể chất chưa phục sinh thì bà đủ điều kiện kèm theo nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh. Bà sinh con phải phẫu thuật nên theo lao lý được nghỉ dưỡng sức hồi sinh sức khỏe thể chất tối đa là 7 ngày, còn số ngày nghỉ trong thực tiễn do người đứng đầu Tổ chức và Ban chấp hành công đoàn hạ tầng quyết định hành động ( nếu Tổ chức chưa xây dựng công đoàn hạ tầng thì do người đứng đầu Tổ chức quyết định hành động ) .2. Theo điểm 2.4, khoản 2, Điều 4 Quyết định 166 / QĐ-BHXH ngày 31.1.2009 của Tổng Giám đốc BHXH Nước Ta, hồ sơ để cơ quan BHXH xử lý chế độ dưỡng sức phục sinh sức khỏe thể chất sau sinh cho người lao động là Danh sách ý kiến đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức hồi sinh sức khỏe thể chất ( Mẫu 01B – HSB ) do đơn vị chức năng sử dụng lao động lập .Theo lao lý trên, lúc bà đủ điều kiện kèm theo hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh con thì bà tới Tổ chức đang thao tác để xin nghỉ dưỡng sức theo pháp luật .

Source:
Category:

Bà Lê Thị Phương ( Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ) hỏi : Tôi sinh mổ và đã đi làm. Sức khỏe của tôi chưa được tốt và sau lúc đi thăm khám thì tôi được cấp giấy nghỉ hưởng BHXH 7 ngày. Xin cơ quan BHXH cho biết tôi hoàn toàn với thể được nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức cả 7 ngày theo giấy viện ko ?

BHXH Việt Nam trả lời:

1. Theo Khoản 1 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước lao lý :

“1. Lao động nữ ngay sau thời kì hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, từ thời kì 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày tới 10 ngày.

Bạn đang đọc:

Thời kì nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất gồm với cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp với thời hạn nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời hạn nghỉ đó được tính cho năm trước .2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất lao lý tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn hạ tầng quyết định hành động, trường hợp đơn vị chức năng sử dụng lao động chưa xây dựng công đoàn hạ tầng thì do người sử dụng lao động quyết định hành động. Thời kì nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất được lao lý như sau :

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

Xem thêm:

b ) Tối đa 7 ngày so với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật ;

c) Tối đa 5 ngày đối với những trường hợp khác.”

Xem thêm:

Trường hợp của bà, sau lúc nghỉ hết chế độ thai sản và trong thời hạn 30 ngày đầu trở lại thao tác mà sức khỏe thể chất chưa phục sinh thì bà đủ điều kiện kèm theo nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh. Bà sinh con phải phẫu thuật nên theo lao lý được nghỉ dưỡng sức hồi sinh sức khỏe thể chất tối đa là 7 ngày, còn số ngày nghỉ trong thực tiễn do người đứng đầu Tổ chức và Ban chấp hành công đoàn hạ tầng quyết định hành động ( nếu Tổ chức chưa xây dựng công đoàn hạ tầng thì do người đứng đầu Tổ chức quyết định hành động ) .2. Theo điểm 2.4, khoản 2, Điều 4 Quyết định 166 / QĐ-BHXH ngày 31.1.2009 của Tổng Giám đốc BHXH Nước Ta, hồ sơ để cơ quan BHXH xử lý chế độ dưỡng sức phục sinh sức khỏe thể chất sau sinh cho người lao động là Danh sách ý kiến đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức hồi sinh sức khỏe thể chất ( Mẫu 01B – HSB ) do đơn vị chức năng sử dụng lao động lập .Theo lao lý trên, lúc bà đủ điều kiện kèm theo hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh con thì bà tới Tổ chức đang thao tác để xin nghỉ dưỡng sức theo pháp luật .

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Sức khoẻ yếu sau lúc sinh thì với được nghỉ chế độ BHXH dưỡng sức 7 ngày?

Related Posts