Quy tắt ghi kích thước trong cad


Ghi kích thước là một bước quan trong để hoàn thành bản vẽ, nhưng làm sao để sở hữu thể ghi kích thước cho đúng, ko thiếu kích thước, và người gia công sở hữu thể thuận lợi đọc được bản vẽ, thì bài viết này tôi sẽ hướng dẫn những bạn điều đó.

Quy tắt ghi kích thước trong cad

Lúc chúng ta học cơ khí, hay nói chung là vẽ kỹ thuật thì chúng ta đều học những quy tắt liên quan tới bản vẽ, và hôm nay tôi sẽ nhắc lại và giảng giải rõ ràng quy tắt ghi kích thước trong cad cho bạn mà thôi, chứ ko sở hữu gì mới mẻ

Những quy tắt này đa phần ứng dụng trong những doanh nghiệp, còn bản vẽ ra ngoài gia công thì mún ghi sao cũng được, vì ghi theo quy tắt những thợ bên ngoài còn rối hơn và chửi bới kỹ sư chúng ta nữa nên tôi khuyên bạn lúc ghi kích thước cho bên ngoài gia công thì ko nên sử dụng quy tắt ghi kích thước trong cad chuẩn.

Quy tắt ghi kích thước trong cad :

+ Ghi kích thước từ trong ra ngoài , từ nhỏ tới to

Chúng ta phải ghi kích thước cho bản vẽ cad từ nhỏ ra to , thì tương tự chúng ta sẽ ko bị sót kích thước bản vẽ

Demo :

+ Bắt điểm kích thước phải ở đầu 

Lúc bắt điểm để ghi kích thước cho bản vẽ, chúng ta phải bắt điểm ở đầu đoạn, ko được bắt điểm bên trong đoạn thẳng

+ Cách đều khoảng cách kích thước

Lúc chúng ta ghi xong kích thước, phải sử dụng lệnh dimspace để làm đều kích thước, cho bản vẽ trở nên đẹp hơn

+ Ghi kích thước phải đặt ở nơi dễ thấy nhất

Lúc ghi kích thước, chúng ta phải đặt kích thước ở nơi dễ thấy nhất, ko được đặt kích thước rối bù lên làm cho người đọc bản vẽ mỏi mệt lúc đọc bản vẽ của bạn

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *