quả xoài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết quả xoài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết quả xoài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh bên dưới

Anh thấy những quả xoài chứ?

You see my mangos?

Bạn đang đọc: quả xoài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh


OpenSubtitles2018. v3

Hãy xem cà rốt, bí ngô, cam, quả xoài, và cả đu đủ .

Think of carrots, pumpkins, oranges, mangoes, and papayas .

EVBNews

HÃY tưởng tượng trong trí hình ảnh trái cây bạn ưa thích nhất: đào, lê, xoài hoặc quả khác.

PICTURE in your mind your favorite fruit —a peach, a pear, a mango, or something else.

jw2019

Những loại truyền thống hơn như là kem (malai), hoả hồng, xoài, cardamom (elaichi), saffron (kesar hay zafran), và quả hồ trăn.

The more traditional ones are cream (malai), rose, mango, cardamom (elaichi), saffron (kesar or zafran), and pistachio.

WikiMatrix

Xem thêm: Zalo OA – official trương mục là gì? Cách tạo một Zalo OA

“Để phát triển vững bền nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL phải khắc phục những thách thức và tồn tại nêu trên nông nghiệp ĐBSCL phải nhanh chống đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong mối quan hệ chặt chẽ đa ngành”, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát “Nông nghiệp ĐBSCL phải chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa khó khăn quốc tế hướng tới chất lượng cao, trị giá gia tăng cao và vững bền trên cơ sở vật chất tiếp tục phát huy cao hơn lợi thế về sản xuất lúa gạo, tôm, cá tra, trái cây (cây ăn quả mang múi, xoài, nhãn…).”

“ For sustainable development of agriculture, the Mekong Delta region needs to address these challenges through agriculture restructuring together with the development of new rural areas in a climate-smart and multi-sectoral approach. ” The Minister of Agriculture and Rural Development Cao Duc Phat said. “ The region’s agriculture should move toward producing highly competitive and sustainable products with higher quality and value, based on the promotion of the region’s strength of rice, shrimp, catfish and fruits. ”

worldbank.org

Cầu Dừa Đủ Xoài – Ở miền nam Việt Nam, những loại trái cây phổ biến thường được cúng trong mâm ngủ quả trên bàn thờ gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, và xoài vì chúng nghe giống như ” cầu dừa đủ xài ” trong phương ngữ ở miền Nam Việt Nam là đủ tiền xài .

Cầu Dừa Đủ Xoài – In southern Vietnam, popular fruits used for offerings at the family altar in fruit arranging art are the soursop, coconut, papaya, and mango, since they sound like ” cầu vừa đủ xài “, we pray for enough money to spend in the southern dialect of Vietnamese .

EVBNews

Những gia đình Việt Nam cũng bày mâm gồm năm thứ trái cây trên bàn thờ gọi là ” Mâm Ngũ quả “, bao gồm chuối, cam, kim quất, bưởi và phật thủ ( nhiều nơi khác trưng Na, Dừa, Đu Đủ, Xoài Và Dứa ; vì chúng được hiểu là Cầu, Dừa, Đủ, Xài ) .

Vietnamese families have a tray of five fruits on their altar called ” Ngũ Quả “, including banana, orange, kumquat, pomelo and finger citron ( some other places have Custard Apple, Coconut, Papaya, Mango and Pineapple ; since it spells out Cau, Dua, Du, Xai ) .

Xem thêm: Yakuza – Wikipedia tiếng Việt

EVBNews

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: quả xoài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Posts