Phân biệt nghỉ ốm hưởng nguyên lương và nghỉ ốm hưởng BHXH

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Phân biệt nghỉ ốm hưởng nguyên lương và nghỉ ốm hưởng BHXH, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Phân biệt nghỉ ốm hưởng nguyên lương và nghỉ ốm hưởng BHXH bên dưới

– Người quản trị doanh nghiệp, người quản trị quản lý quản lý hợp tác xã với hưởng tiền lương .- Người lao động quốc phòng, công nhân lực an, người làm công việc làm việc khác trong tổ chức triển khai cơ yếu .- Người thao tác theo hợp đồng lao động ko xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn …

– Lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con thuộc một trong hai trường hợp trên.

Bạn đang đọc:

– Phải nghỉ việc để chăm con dưới 07 tuổi ốm và với xác nhận của hạ tầng khám, chữa bệnh với thẩm quyền .- Người lao động bị ốm đau, tai nạn thương tâm mà ko phải tai nạn thương tâm lao động, phải nghỉ việc và với xác nhận của hạ tầng khám bệnh, chữa bệnh với thẩm quyền theo pháp luật của Bộ Y tế ( trừ trường hợp ốm đau, tai nạn thương tâm do tự hủy hoại sức khỏe thể chất, say rượu, sử dụng chất ma túy … ) .
Thời kì nghỉ

Bản thân người lao động ốm đau

Người lao động thao tác trong điều kiện kèm theo thông thường
+ 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm .
+ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm tới dưới 30 năm .
+ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên .
Làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc thao tác ở nơi với phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên
+ 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm .
+ 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm tới dưới 30 năm .
+ 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên .

Lưu ý: thời kì nghỉ trong 02 trường hợp trên tính theo ngày làm việc ko kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

Xem thêm:

+ Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần .
+ Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn liên tục điều trị thì thừa hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời hạn hưởng tối đa bằng thời hạn đã đóng BHXH .

Nghỉ lúc con ốm đau

+ Tối đa 20 ngày nếu con dưới 03 tuổi .
+ Tối đa 15 ngày nếu con từ đủ 03 tuổi tới dưới 07 tuổi .
Căn cứ : Điều 26, 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước .
Để được nghỉ ốm đau hưởng nguyên lương, thay vì xin nghỉ ốm, người lao động sẽ xin nghỉ phép năm .
Người lao động thao tác đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm như sau :
+ 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường .
+ 14 ngày thao tác so với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .
+ 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc thù quan yếu nặng nhọc, ô nhiễm, nguy kịch .
Với người lao động thao tác chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ suất tương ứng với số tháng thao tác .

Với người lao động đủ 05 năm làm việc cho 01 người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo quy định trên được tăng thêm tương ứng 01 ngày.  

Xem thêm:

Căn cứ : Khoản 1, 2 Điều 113, Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 .

Source:
Category:

– Người quản trị doanh nghiệp, người quản trị quản lý quản lý hợp tác xã với hưởng tiền lương .- Người lao động quốc phòng, công nhân lực an, người làm công việc làm việc khác trong tổ chức triển khai cơ yếu .- Người thao tác theo hợp đồng lao động ko xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn …

– Lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con thuộc một trong hai trường hợp trên.

Bạn đang đọc:

– Phải nghỉ việc để chăm con dưới 07 tuổi ốm và với xác nhận của hạ tầng khám, chữa bệnh với thẩm quyền .- Người lao động bị ốm đau, tai nạn thương tâm mà ko phải tai nạn thương tâm lao động, phải nghỉ việc và với xác nhận của hạ tầng khám bệnh, chữa bệnh với thẩm quyền theo pháp luật của Bộ Y tế ( trừ trường hợp ốm đau, tai nạn thương tâm do tự hủy hoại sức khỏe thể chất, say rượu, sử dụng chất ma túy … ) .
Thời kì nghỉ

Bản thân người lao động ốm đau

Người lao động thao tác trong điều kiện kèm theo thông thường
+ 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm .
+ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm tới dưới 30 năm .
+ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên .
Làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc thao tác ở nơi với phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên
+ 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm .
+ 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm tới dưới 30 năm .
+ 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên .

Lưu ý: thời kì nghỉ trong 02 trường hợp trên tính theo ngày làm việc ko kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

Xem thêm:

+ Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần .
+ Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn liên tục điều trị thì thừa hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời hạn hưởng tối đa bằng thời hạn đã đóng BHXH .

Nghỉ lúc con ốm đau

+ Tối đa 20 ngày nếu con dưới 03 tuổi .
+ Tối đa 15 ngày nếu con từ đủ 03 tuổi tới dưới 07 tuổi .
Căn cứ : Điều 26, 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước .
Để được nghỉ ốm đau hưởng nguyên lương, thay vì xin nghỉ ốm, người lao động sẽ xin nghỉ phép năm .
Người lao động thao tác đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm như sau :
+ 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường .
+ 14 ngày thao tác so với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .
+ 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc thù quan yếu nặng nhọc, ô nhiễm, nguy kịch .
Với người lao động thao tác chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ suất tương ứng với số tháng thao tác .

Với người lao động đủ 05 năm làm việc cho 01 người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo quy định trên được tăng thêm tương ứng 01 ngày.  

Xem thêm:

Căn cứ : Khoản 1, 2 Điều 113, Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 .

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Phân biệt nghỉ ốm hưởng nguyên lương và nghỉ ốm hưởng BHXH

Related Posts