Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Phân biệt chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền bên dưới

Trong nội dung bài viết dưới đây, bạn đọc sẽ được giải đáp thắc mắc về vấn đề chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền có gì khác nhau?

Khái niệm chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền

Theo Chuẩn mục kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác ( VAS14 ), thì những từ ngữ chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền được hiểu như sau :

Chiết khấu thương nghiệp: Là khoản doanh nghiệp bán khuyến mãi niêm yết cho khách hàng sắm hàng với khối lượng to.

Chiết khấu trả tiền: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người sắm, do người sắm trả tiền tiền sắm hàng trước thời hạn theo hợp đồng“.

Tương tự, về bản tính thì sự khuyến mãi của hai loại chiết khấu này hoàn toàn khác nhau: Chiết khấu thương nghiệp được người bán là người khuyến mãi lúc người sắm đạt số lượng to, còn chiết khấu trả tiền là khoản tiền được giảm trừ lúc người sắm trả tiền tiền hàng trước hạn.

Bạn đang đọc:

Những điểm khác nhau giữ chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền

Theo VAS14 ( đính chính bởi Thông tư 89/2002 / TT-BTC, Thông tư 161 / 2007 / TT-BTC ) thì chiết khấu thương nghiệp được giảm trừ vào lệch giá, còn ‘ chiết khấu trả tiền ’, ko như IFRS, VAS14 đã ko còn nhắc :

“Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên sắm hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng trị giá hợp lý của những khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau lúc trừ (-) những khoản chiết khấu thương nghiệp, khuyến mãi hàng bán và trị giá hàng bán bị trả lại.”.

Điều này với nghĩa, chiết khấu trả tiền sẽ ko được loại trừ khỏi lệch giá – đây là độc lạ cơ bản nhất giữa chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền, dẫn tới cách hạch toán cũng như chủ trương thuế vận dụng sẽ khác nhau ..
Theo Điểm 2.5 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC lao lý về hóa đơn so với chiết khấu thương nghiệp như sau :

“2.5. Hàng hóa, nhà cung cấp ứng dụng hình thức chiết khấu thương nghiệp dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương nghiệp dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá trả tiền đã với thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương nghiệp căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, nhà cung cấp thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, nhà cung cấp của lần sắm cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập lúc kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê những số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên sắm kê khai điều chỉnh doanh số sắm, bán, thuế đầu ra, đầu vào“.

Tương tự, chiết khấu thương nghiệp được giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn hoặc xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giá cho những hóa đơn trước đó. Do vậy, chiết khấu thương nghiệp được giảm trừ thuế GTGT lẫn thuế TNDN .
Chiết khấu trả tiền ko được giảm trừ vào lệch giá ( tức ko được giảm thuế GTGT ) nhưng được đưa vào ngân sách hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( được giảm trừ thuế TNDN ). Bên nhận chiết khấu trả tiền ghi nhận lệch giá hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( xem phần hạch toán theo hướng dẫn Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC ) .
Mặt khác, tại khoản 4 Điều 2 Luật số 71/2014 / QH13 lao lý về thuế TNCN như sau :

Điều 10. Thuế đối với tư nhân kinh doanh

3. Thuế suất:

a) Phân phối, phân phối hàng hóa: 0,5%;

b) Nhà sản xuất, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

c) Sản xuất, vận tải, nhà cung cấp với gắn với hàng hóa, xây dựng với bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”.

Xem thêm:

Tại điểm 4, Phụ lục 01 – Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ suất % trên lệch giá so với cá thể kinh doanh thương nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn : Những nhà cung cấp khác ko chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1 % .
Do đó, nếu chiết khấu thương nghiệp trả bằng tiền ( ko giảm trừ trên hóa đơn ) và chiết khấu trả tiền thì doanh nghiệp phải phải khấu trừ 1 % thuế TNCN nếu người nhận chiết khấu là cá thể .
STT
Chiết khấu thương nghiệp
Chiết khấu trả tiền
01
Khoản được giảm lúc người sắm sắm số lượng to lao lý trong hợp đồng
Khoản được giảm lúc người sắm trả tiền trước hạn pháp luật trong hợp đồng
02
Xuất hóa đơn ( giảm trừ / kiểm soát và điều chỉnh giá trên hóa đơn )
Ko xuất hóa đơn ( chứng từ trả tiền chiết khấu … )
03
Được giảm trừ thuế GTGT + Thuế TNDN ( do được giảm lệch giá )
Ko được giảm thuế GTGT, được trừ thuế TNDN ( đưa vào ngân sách )
04

Chiết khấu trả bằng tiền phải khấu trừ 1% thuế TNCN nếu người nhận là tư nhân

Xem thêm:

Khoản chiết khấu phải được khấu trừ 1 % thuế TNCN nếu người nhận là cá thể

Trên đây là những điểm khác nhau giữa chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán. Để được tư vấn chi tiết và phân phối nhà cung cấp kế toán thuế khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với LawKey.

>> > Xem thêm : Những loại thuế phải nộp lúc kiến thiết xây dựng nhà ở

Source:
Category:

Trong nội dung bài viết dưới đây, bạn đọc sẽ được giải đáp thắc mắc về vấn đề chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền có gì khác nhau?

Khái niệm chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền

Theo Chuẩn mục kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác ( VAS14 ), thì những từ ngữ chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền được hiểu như sau :

Chiết khấu thương nghiệp: Là khoản doanh nghiệp bán khuyến mãi niêm yết cho khách hàng sắm hàng với khối lượng to.

Chiết khấu trả tiền: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người sắm, do người sắm trả tiền tiền sắm hàng trước thời hạn theo hợp đồng“.

Tương tự, về bản tính thì sự khuyến mãi của hai loại chiết khấu này hoàn toàn khác nhau: Chiết khấu thương nghiệp được người bán là người khuyến mãi lúc người sắm đạt số lượng to, còn chiết khấu trả tiền là khoản tiền được giảm trừ lúc người sắm trả tiền tiền hàng trước hạn.

Bạn đang đọc:

Những điểm khác nhau giữ chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền

Theo VAS14 ( đính chính bởi Thông tư 89/2002 / TT-BTC, Thông tư 161 / 2007 / TT-BTC ) thì chiết khấu thương nghiệp được giảm trừ vào lệch giá, còn ‘ chiết khấu trả tiền ’, ko như IFRS, VAS14 đã ko còn nhắc :

“Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên sắm hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng trị giá hợp lý của những khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau lúc trừ (-) những khoản chiết khấu thương nghiệp, khuyến mãi hàng bán và trị giá hàng bán bị trả lại.”.

Điều này với nghĩa, chiết khấu trả tiền sẽ ko được loại trừ khỏi lệch giá – đây là độc lạ cơ bản nhất giữa chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền, dẫn tới cách hạch toán cũng như chủ trương thuế vận dụng sẽ khác nhau ..
Theo Điểm 2.5 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC lao lý về hóa đơn so với chiết khấu thương nghiệp như sau :

“2.5. Hàng hóa, nhà cung cấp ứng dụng hình thức chiết khấu thương nghiệp dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương nghiệp dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá trả tiền đã với thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương nghiệp căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, nhà cung cấp thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, nhà cung cấp của lần sắm cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập lúc kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê những số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên sắm kê khai điều chỉnh doanh số sắm, bán, thuế đầu ra, đầu vào“.

Tương tự, chiết khấu thương nghiệp được giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn hoặc xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giá cho những hóa đơn trước đó. Do vậy, chiết khấu thương nghiệp được giảm trừ thuế GTGT lẫn thuế TNDN .
Chiết khấu trả tiền ko được giảm trừ vào lệch giá ( tức ko được giảm thuế GTGT ) nhưng được đưa vào ngân sách hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( được giảm trừ thuế TNDN ). Bên nhận chiết khấu trả tiền ghi nhận lệch giá hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( xem phần hạch toán theo hướng dẫn Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC ) .
Mặt khác, tại khoản 4 Điều 2 Luật số 71/2014 / QH13 lao lý về thuế TNCN như sau :

Điều 10. Thuế đối với tư nhân kinh doanh

3. Thuế suất:

a) Phân phối, phân phối hàng hóa: 0,5%;

b) Nhà sản xuất, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

c) Sản xuất, vận tải, nhà cung cấp với gắn với hàng hóa, xây dựng với bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”.

Xem thêm:

Tại điểm 4, Phụ lục 01 – Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ suất % trên lệch giá so với cá thể kinh doanh thương nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn : Những nhà cung cấp khác ko chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1 % .
Do đó, nếu chiết khấu thương nghiệp trả bằng tiền ( ko giảm trừ trên hóa đơn ) và chiết khấu trả tiền thì doanh nghiệp phải phải khấu trừ 1 % thuế TNCN nếu người nhận chiết khấu là cá thể .
STT
Chiết khấu thương nghiệp
Chiết khấu trả tiền
01
Khoản được giảm lúc người sắm sắm số lượng to lao lý trong hợp đồng
Khoản được giảm lúc người sắm trả tiền trước hạn pháp luật trong hợp đồng
02
Xuất hóa đơn ( giảm trừ / kiểm soát và điều chỉnh giá trên hóa đơn )
Ko xuất hóa đơn ( chứng từ trả tiền chiết khấu … )
03
Được giảm trừ thuế GTGT + Thuế TNDN ( do được giảm lệch giá )
Ko được giảm thuế GTGT, được trừ thuế TNDN ( đưa vào ngân sách )
04

Chiết khấu trả bằng tiền phải khấu trừ 1% thuế TNCN nếu người nhận là tư nhân

Xem thêm:

Khoản chiết khấu phải được khấu trừ 1 % thuế TNCN nếu người nhận là cá thể

Trên đây là những điểm khác nhau giữa chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán. Để được tư vấn chi tiết và phân phối nhà cung cấp kế toán thuế khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với LawKey.

>> > Xem thêm : Những loại thuế phải nộp lúc kiến thiết xây dựng nhà ở

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Phân biệt chiết khấu thương nghiệp và chiết khấu trả tiền

Related Posts