Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống nhà băng Việt Nam bên dưới

Trải qua 70 năm kiến thiết xây dựng, củng cố và tăng trưởng ( 1951 – 2021 ), mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước Việt Nam đã ko ngừng vững mạnh và đạt được những thành tựu rất quan yếu, góp thêm phần tích cực vào sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi quá trình, sự thay đổi, tăng trưởng của hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước đều gắn liền với vận mệnh của dân tộc bản địa, đồng thời kế thừa và phát huy truyền thống cuội nguồn tăng trưởng của Ngành. Đáng quan tâm là, bước tiến quan yếu được ghi nhận từ năm 1986, lúc Việt Nam mở màn thực thi chính sách Open nền kinh tế tài chính trước những trở ngại vất vả chồng chất của quốc gia và diễn biến ngày càng phức tạp trên chính trường quốc tế .

Giai đoạn 1986 – 1989

Đây là thời kỳ Việt Nam khởi đầu công cuộc đổi mới thực sự, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với hàng loạt khó khăn thách thức, sản xuất đình trệ, đời sống Nhân dân khôn xiết khó khăn, lạm phát tăng phi mã (năm 1986 lên tới 774,7%), ngân sách thâm hụt trầm trọng,… Nguyên nhân chủ yếu của những trở ngại và yếu kém trên đây là do cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp trong nền kinh tế đã triệt tiêu những động lực phát triển; cấm đoán tự do sản xuất và lưu thông hàng hóa; giá cả ko phản ánh cung cầu; in tiền bù đắp bội chi ngân sách và làm vốn tín dụng; đầu tư thiên về công nghiệp nặng và doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả; những hiện tượng như lãi suất ko theo quy luật và thấp xa tỉ lệ lạm phát, tiền thành “hòn than nóng”, cơ chế tỉ giá nhất quyết cứng nhắc, vàng và ngoại tệ lên ngôi.
 

Bạn đang đọc:

Thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để theo Quyết nghị Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 và những Quyết nghị Đại hội Đảng sau đó, công cuộc đổi mới quốc gia được triển khai mạnh mẽ, nền kinh tế được chuyển dần từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống nhà băng cũng từng bước đổi mới và phát triển, hoàn thiện về mô phỏng tổ chức, thiết chế pháp lý, khoa học và nhà cung cấp nhà băng. Đáng chú ý là, ngày 26/3/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 53/HĐBT về tổ chức bộ máy Nhà băng Nhà nước Việt Nam, mô phỏng nhà băng một cấp được chuyển thành mô phỏng nhà băng hai cấp, tách bạch dần chức năng quản lý nhà nước của Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với chức năng kinh doanh của những tổ chức tín dụng (TCTD). Tổ chức, bộ máy của NHNN được kiện toàn, sắp xếp lại để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, đồng thời làm chức năng nhà băng của những nhà băng; những nhà băng chuyên doanh thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tín dụng và nhà cung cấp nhà băng.
 

Trong thời kỳ này, bốn nhà băng chuyên doanh được thành lập trên hạ tầng chuyển và tách ra từ NHNN, bao gồm: Nhà băng Ngoại thương Việt Nam, Nhà băng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, Nhà băng Công thương nghiệp Việt Nam, Nhà băng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam.
 

Nhờ đường lối đổi mới cơ chế, chính sách theo hướng xóa bỏ bao cấp, phóng thích sức sản xuất, tự do hóa sản xuất lưu thông hàng hóa, từng bước tự do hóa giá cả, những trở ngại kinh tế đã được khắc phục đáng kể. Về quản lý chính sách tiền tệ, NHNN chuyển sang cơ chế lãi suất thực dương1 đã thu hút tiền gửi vào hệ thống nhà băng, góp phần ổn định tiền tệ và thị trường, xúc tiến sản xuất, kinh doanh. Đây là giải pháp mang tính đột phá và quyết định sự thành công trong giai đoạn này. Nhờ đó, lạm phát phi mã được đẩy lùi và tới năm 1989 chỉ tăng 35%…
 

Tuy nhiên, trong trật tự tiến độ này, chính sách tiền tệ chưa được định hình rõ ràng, NHNN vẫn thực thi đáp ứng tiền theo chỉ huy của nhà nước. Nhìn tổng quát trong những năm đầu thay đổi vẫn là chính sách quản trị tiền mặt theo ý chí, mệnh lệnh, chứ chưa theo những quy luật kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa và lưu thông tiền tệ .

Giai đoạn 1990 – 1996
 

Sự sụp đổ của Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã đẩy kinh tế Việt Nam lâm vào tình cảnh khó khăn gay gắt hơn, lạm phát trong thời kỳ này tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn trên dưới 10%/năm. Đảng và Chính phủ quyết tâm từ bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, chuyển sang nền kinh tế thị trường mang sự quản lý của Nhà nước, nhưng chưa thể vận hành hoàn toàn và đầy đủ theo cơ chế thị trường. 
 

Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước thông qua hai Pháp lệnh về Nhà băng. Nhờ đó, hệ thống nhà băng khởi đầu quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, cơ bản và toàn diện, thích hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Số lượng nhà băng tăng nhanh nhưng quy mô nhỏ, trình độ quản trị còn yếu kém nên tiềm tàng nhiều rủi ro, nhất là rủi ro tín dụng. Tới cuối năm 1996, toàn hệ thống mang 52 nhà băng thương nghiệp cổ phần (NHTMCP), trong đó 32 NHTMCP thành phố, 20 NHTMCP nông thôn.
 

Về quản lý chính sách tiền tệ, NHNN tiếp tục thực hiện chính sách lãi suất thực dương, kết hợp sử dụng những dụng cụ gián tiếp với dụng cụ kiểm soát trực tiếp trong quản lý chính sách tiền tệ; hình thành những thị trường tiền tệ; bước đầu hiện đại hóa khoa học và tăng cường huấn luyện nguồn nhân lực cho việc vận hành hệ thống nhà băng mới. Vốn tín dụng được mở rộng cho mọi thành phần kinh tế và hàng năm đạt mức tăng trưởng bình quân 36%/năm, góp phần dịch chuyển cơ cấu và xúc tiến tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm sau. Tuy nhiên, những tín hiệu phát triển nóng cũng bộc lộ, nhất là thị trường bất động sản. Hoạt động cho vay bất cẩn ngày càng tăng; nhiều chủ nhà băng lợi dụng vốn nhà băng để đầu tư cho tổ chức “sân sau”, lường đảo tín dụng gia tăng… dẫn tới vỡ hợp tác xã tín dụng và sự suy yếu của nhiều NHTM.
 

Về quan hệ đối ngoại, từ tháng 10/1993, Việt Nam đã chính thức nối lại quan hệ tín dụng trả tiền với ba tổ chức triển khai kinh tế tài chính tiền tệ quốc tế là Quỹ Tiền tệ quốc tế ( IMF ), Nhà băng Toàn cầu ( WB ) và Nhà băng Phát triển châu Á ( ADB ) .

Giai đoạn 1997 – 2005
 

Khủng hoảng tài chính – tiền tệ châu Á năm 1997 – 1998 tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế trong nước, tăng trưởng kinh tế chững lại, hoạt động xuất nhập khẩu giảm thấp, đầu tư nước ngoài ngưng trệ, hệ thống nhà băng đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Những yếu kém vốn mang của hệ thống nhà băng trở nên trầm trọng hơn do tác động của cuộc khủng hoảng nêu trên.
 

Sức ép phá giá VND lên cao và liên tục; bất động sản sụt giảm và đóng băng. Hàng loạt NHTMCP rơi vào tình trạng kiểm soát đặc thù, phải sáp nhập vào NHTM Nhà nước (17/53 NHTMCP bị xóa tên trong giai đoạn này).
 

Năm 1997, Quốc hội thông qua Luật NHNN và Luật Những TCTD, tạo nền tảng pháp lý cơ bản cho hệ thống nhà băng tiếp tục đổi mới hoạt động, thích hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.
 

Về những giải pháp ứng phó với khủng hoảng tài chính – tiền tệ, NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng, góp phần hạn chế tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách tiền tệ, đặc thù là cơ chế quản lý lãi suất; ban hành những quy định và thiết chế an toàn để tăng cường khả năng ngăn ngừa biến động xấu của TCTD; ứng dụng trích lập dự phòng rủi ro theo hướng tăng dần; thành lập Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương nghiệp và thành lập Nhà băng Chính sách xã hội.
 

Nhờ những giải pháp nêu trên, VND chỉ khuyến mãi tổng cùng xấp xỉ 12% trong vòng 8 năm; lãi suất được thả nổi hoàn toàn từ năm 2002 – 2008;  lạm phát được giữ ở mức một con số từ năm 1996 (4,5%) tới năm 2006 (6,6%); cao nhất là 9,5% vào năm 2004, thấp nhất (0,1 – 3%) vào năm 2000 – 2003; tăng trưởng GDP bình quân 7% (1996 – 2000), 6,9% (2000 – 2005).
 

Hệ thống những TCTD được chỉnh đốn, củng cố, từng bước xử lý nợ tồn đọng và tăng năng lực tài chính. Kỹ thuật nhà băng mang bước phát triển mạnh mẽ, hệ thống trả tiền điện tử liên nhà băng được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 5/2002. Những mô phỏng nhà cung cấp nhà băng điện tử xuất hiện như E-Banking, Internet Banking. NHNN cũng tích cực tham gia giao dịch gia nhập Tổ chức Thương nghiệp toàn cầu (WTO), đồng thời chủ động triển khai những cam kết về hội nhập quốc tế trong ngành nghề nhà băng.
 

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng tồn đọng và ẩn chứa nhiều hệ lụy lúc gặp cú sốc từ bên ngoài. Mô phỏng tăng trưởng dựa vào tăng đầu tư; tín dụng nhà băng tăng bình quân hàng năm 25 – 30%/năm, kỷ luật ngân sách lỏng lẻo đã xói mòn tính vững bền của nền tảng vĩ mô, dẫn tới lạm phát cao trở  lại (từ 2007 – 2011) và tỉ giá biến động mạnh.
 

Giai đoạn 2006 – 2010
 

Trong giai đoạn này, tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 – 2009 và suy thoái kinh tế sau đó đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam vừa mới gia nhập WTO (ngày 11/01/2007) và đã hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, đặt hệ thống tài chính – tiền tệ Việt Nam trước nhiều khó khăn và thách thức. Trong lúc đó, số lượng những nhà băng tăng nhanh (những NHTMCP nông thôn được nâng cấp lên thành NHTMCP thành phố, thành lập mới 3 NHTMCP, 5 nhà băng 100% vốn nước ngoài). Mức vốn điều lệ tăng cao trong một thời kì ngắn, dẫn tới tình trạng những nhà băng hút vốn bằng nhiều cách, tình trạng sở hữu chéo tăng nhanh. 
 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và toàn cầu, chính sách tiền tệ giai đoạn này được quản lý linh hoạt theo từng thời kỳ: (i) Từ năm 2006 tới tháng 10/2008: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế tăng trưởng nóng; (ii) Từ tháng 11/2008 tới cuối năm 2010: Nới lỏng để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế.
 

NHNN yêu cầu những TCTD mở rộng tín dụng mang hiệu quả, thích hợp với quy định của pháp luật; xử lý kịp thời những vướng mắc về nợ vay và tiếp cận tín dụng của khách hàng; tập trung triển khai mang hiệu quả việc thực hiện những cơ chế cho vay tương trợ lãi suất; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đi đôi với mở rộng tín dụng theo hướng tập trung vốn cho những nhu cầu vay vốn để sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn và những dự án to, trọng tâm của Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay kinh doanh chứng khoán và cho vay tiêu tiêu dùng.
 

Quản lý chính sách của NHNN trong giai đoạn này đã góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, xúc tiến tăng trưởng, ngăn chặn suy giảm kinh tế trước những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Hệ thống nhà băng đã tích cực hiện đại hóa, đổi mới khoa học, nhà cung cấp, hoàn thiện thiết chế, chính sách, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
 

Những giải pháp của Chính phủ về ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu được NHNN thực hiện trong giai đoạn 2006 – 2010 đã góp phần kiềm chế lạm phát năm 2007 ở mức 12,63%; năm 2008 là 19,9% và năm 2010 là 11,75%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và ngăn chặn đà suy giảm tăng trưởng kinh tế. Kinh tế của Việt Nam trong những năm 2008 – 2010 vẫn tăng trưởng dương (riêng năm 2010 tăng trưởng đạt 6,78%, vượt mục tiêu 6,5% đề ra). Tuy nhiên, việc quản lý chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng cùng với những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác đã đẩy giá cả tăng khá cao2, tác động ko thuận lợi đối với việc kiểm soát lạm phát những năm tiếp theo; tỉ giá diễn biến phức tạp; dự trữ ngoại tệ sụt giảm; thị trường tiền tệ mang nhiều tín hiệu bất ổn do khó khăn thiếu lành mạnh; hoạt động của những TCTD tiềm tàng nhiều rủi ro, chất lượng tín dụng giảm, nợ xấu tăng, thanh khoản gặp vấn đề.
 

Khung khổ pháp lý về hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước liên tục được hoàn thành xong : Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII đã trải qua Luật NHNN và Luật Những TCTD ngày 16/6/2010, mang hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2011. Hai Luật này đã tạo nền tảng pháp lý mới, góp thêm phần tăng vị thế, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của NHNN trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ vương quốc, bảo vệ bảo đảm an toàn hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước và mạng lưới hệ thống những TCTD ; đồng thời, tương thích với những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thông lệ, chuẩn mực quốc tế về nhà băng nhà nước, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước Việt Nam hội nhập quốc tế .

Giai đoạn 2011 – 2016
 

Do chịu tác động bất lợi của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 – 2009 và những bất cập nội tại của nền kinh tế, trong những năm 2011 – 2016, kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều thách thức to đan xen, lạm phát tăng cao (từ 11,8% năm 2010 tăng vọt lên 18,13% năm 2011); thị trường tiền tệ, ngoại hối và thị trường vàng mang nhiều biến động với mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao, lên tới 20 – 25%/năm, thanh khoản của hệ thống TCTD căng thẳng, VND chịu sức ép phá giá, dự trữ ngoại hối nhà nước sụt giảm mạnh, kỷ luật thị trường chưa được những TCTD tuân thủ nghiêm trang, tiềm tàng nguy cơ vỡ hệ thống TCTD.
 

Với mục tiêu xuyên suốt là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh để tương trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống những TCTD, ngành Nhà băng đã bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, phát huy tính thông minh và ý thức trách nhiệm trong toàn Ngành, tăng cường sự gắn kết với những bộ, ngành và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 
 

Trong giai đoạn này, do công việc dự đoán, thống kê về hoạt động tiền tệ – nhà băng hiệu quả hơn so với giai đoạn trước, nên cơ chế quản lý chính sách tiền tệ đã mang sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, dẫn dắt thị trường. NHNN đã triển khai nhiều giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đặc thù là đối với những ngành nghề ưu tiên, triển khai hàng loạt chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi. Về quản lý thị trường tiền tệ, những nhóm giải pháp tín dụng được tập trung thực hiện theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động của những TCTD. Nhờ tăng cường giám sát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trần lãi suất huy động, đồng thời với những giải pháp tương trợ thanh khoản cho những nhà băng yếu kém, tình trạng một số TCTD phải vay mượn lẫn nhau với lãi suất cao trên thị trường liên nhà băng đã được khắc phục đáng kể. 
 

Kết quả nổi trội của hệ thống nhà băng giai đoạn này là lạm phát được kiểm soát và giảm dần, kinh tế vĩ mô dần ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh từ mức 18,13% năm 2011 xuống còn 0,63% năm 2015, mức thấp nhất trong 15 năm qua; mặt bằng lãi suất giảm từ mức 20 – 25%/năm chỉ còn 6 – 9%/năm; thanh khoản hệ thống nhà băng từ chỗ thiếu hụt, tiềm tàng nguy cơ vỡ hệ thống đã cải thiện rõ nét và ổn định vững bền; tín dụng tăng trưởng ở mức hợp lý, gắn với chuyển đổi mô phỏng tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng chất lượng, hiệu quả, sức khó khăn; tỉ giá và thị trường ngoại hối đã cơ bản ổn định, niềm tin vào đồng Việt Nam tăng lên, tình trạng USD hóa giảm đáng kể, NHNN tìm được lượng to ngoại tệ để tăng mạnh dự trữ ngoại hối nhà nước. 
 

Cơ chế quản lý thị trường vàng theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã khắc phục khá triệt để những bất cập của thị trường vàng giai đoạn trước và về cơ bản đã đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Thị trường vàng được chỉnh đốn một bước cơ bản và đi vào ổn định, dù giá vàng toàn cầu giai đoạn này mang nhiều biến động mạnh, nhưng giá vàng trong nước ko mang nhiều xáo trộn.
 

Đáng chú ý, những giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ, quyết liệt, công khai, sáng tỏ theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra và theo quy định của pháp luật, những TCTD yếu kém đã được kiểm soát và từng bước được xử lý hiệu quả. Từ năm 2011 – 2015 đã giảm được 19 TCTD yếu kém thông qua thống nhất, sáp nhập, tìm lại, giải thể và thu hồi giấy phép. Tới cuối tháng 11/2015, tỉ lệ nợ xấu giảm còn 2,72% trên tổng dư nợ.
 

Sự ko thay đổi, bảo đảm an toàn hoạt động tiêu khiển và năng lực chi trả của mạng lưới hệ thống những TCTD được giữ vững và cải tổ, ko để xảy ra vỡ nhà băng nhà nước ngoài tầm trấn áp. Hoạt động thanh tra, giám sát được tăng cường ; kỷ cương, kỷ luật trên thị trường tiền tệ và trong nghành nghề nhà cung cấp nhà băng nhà nước được duy trì. Hiệu lực quản trị, quản lý quản lý của NHNN trên những nghành đều được nâng lên rõ ràng, thị trường và xã hội ngày càng tin cậy vào việc quản lý quản lý chính sách của nhà nước và NHNN .

Giai đoạn 2016 – 2021
 

Trong giai đoạn này, kinh tế Việt Nam liên tục chịu tác động tiêu cực cả về cung và cầu do kinh tế toàn cầu diễn biến thất thường, năng suất lao động giảm dần, thiên tai và dịch bệnh ngày càng trầm trọng, căng thẳng thương nghiệp giữa Mỹ với Trung Quốc và nhiều nền kinh tế then chốt khác gia tăng, trào lưu chủ nghĩa dân túy cùng với những thay đổi về chính sách thương nghiệp và hàng loạt vấn đề khác. Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và tàn phá hầu hết những nước trên toàn cầu, nhưng Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã thành công trong việc ứng phó với đại dịch, ko để Covid-19 lây lan phức tạp trong cùng đồng và duy trì được tốc độ tăng trưởng dương với GDP năm 2020 tăng 2,91%, những hoạt động kinh tế nhìn chung ổn định. 
 

Trong ngành nghề tài chính, thị trường toàn cầu diễn biến thất thường và đảo chiều nhanh chóng, chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục chi phối những nhà băng trung ương, buộc NHNN phải chủ động mang giải pháp thích hợp để thích ứng với những thay đổi này. Cụ thể là, NHNN đã quản lý linh hoạt, đồng bộ những dụng cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo thanh khoản thông suốt, ổn định thị trường, góp phần quan yếu thực hiện thành công mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế.
 

Để xúc tiến tăng trưởng kinh tế, NHNN đã quản lý đồng bộ những giải pháp để duy trì ổn định và giảm dần mặt bằng lãi suất. Từ năm 2016 tới nay, NHNN đã điều chỉnh giảm 2 – 2,5%/năm những mức lãi suất quản lý, giảm 0,8 – 1,5%/năm trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng, giảm 2%/năm trần lãi suất cho vay đối với những ngành nghề ưu tiên; điều tiết và đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản của những TCTD, duy trì lãi suất thị trường liên nhà băng ở mức hợp lý để tạo điều kiện cho những TCTD tiếp cận được vốn đầu tư với giá tiền hợp lý; chỉ đạo những TCTD cân đối khả năng tài chính để ứng dụng mức lãi suất cho vay hợp lý nhằm san sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn. 
 

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, NHNN đã 03 lần điều chỉnh giảm đồng bộ những mức lãi suất với quy mô cắt giảm khá to so với nhiều năm qua3, với tổng mức giảm từ 1,5 – 2%/năm. Việc quyết định giảm những mức lãi suất quản lý của NHNN đã phát tín hiệu mạnh mẽ và nhất quán về chủ trương tiếp tục giảm lãi suất, sẵn sàng tương trợ thanh khoản cho những TCTD. Cùng với những giải pháp chính sách tiền tệ đồng bộ và linh hoạt, những quyết định giảm những mức lãi suất quản lý đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Mặt bằng lãi suất mang xu hướng giảm, lãi suất cho vay đối với những ngành nghề ưu tiên hiện ở mức 5%/năm, giảm khoảng 2% so với năm 2016. 
 

Về tỉ giá và thị trường ngoại hối, NHNN đã quản lý tỉ giá chủ động, linh hoạt, thích hợp với những cân đối vĩ mô, diễn biến thực tế trên thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng giai đoạn cụ thể. Theo đó, NHNN đã thực hiện công bố tỉ giá trung tâm hàng ngày trên hạ tầng tham chiếu diễn biến thị trường trong và ngoài nước, những cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, góp phần ổn định tỉ giá và thị trường ngoại tệ trong nước. Từ đầu năm 2020, trong bối cảnh kinh tế  – tài chính toàn cầu biến động mạnh và phức tạp do tác động của đại dịch Covid-19, NHNN đã quản lý tỉ giá linh hoạt, chủ động, kết hợp với những giải pháp điều tiết thanh khoản hợp lý, chủ động truyền thông, điều chỉnh giảm tỉ giá bán can thiệp và sẵn sàng bán ngoại tệ để bình ổn thị trường và tình hình kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, về cơ bản, tỉ giá và thị trường ngoại hối ổn định, cân đối cung cầu tiếp tục thuận lợi, thanh khoản thông suốt, VND ổn định hơn nhiều so với đồng tiền tài nhiều đối tác thương nghiệp. 
 

NHNN đã xây dựng tiêu chí định hướng tín dụng và quản lý tín dụng tăng trưởng thích hợp với những cân đối vĩ mô, đáp ứng nhu cầu về vốn trong nền kinh tế gắn với tăng chất lượng tín dụng, tập trung vào khu vực sản xuất kinh doanh và ngành nghề ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ những ngành nghề rủi ro.
 

Những giải pháp cơ cấu lại hệ thống những TCTD gắn với xử lý nợ xấu4, thanh tra, giám sát nhà băng, bảo đảm an toàn hệ thống, an ninh tiền tệ, tín dụng được đẩy mạnh và đạt được kết quả đáng khích lệ5; những TCTD nghiêm túc thực hiện những quy định Basel II và nâng cấp chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế. Cho tới nay, hầu như toàn bộ hệ thống những TCTD đã được chỉnh đốn, củng cố. Những TCTD phi nhà băng, quỹ tín dụng nhân dân, những tổ chức tín dụng vi mô cũng đã cơ cấu lại, hoạt động lành mạnh, đã hạn chế được tín dụng đen. Quy mô hệ thống những TCTD tiếp tục tăng6; năng lực tài chính của những TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần qua những năm7; chất lượng quản trị nhà băng được cải thiện, những NHTM đang thiết lập bộ máy quản trị doanh nghiệp theo phương thức hiện đại. Vai trò và mối quan hệ của ban quản lý, hội đồng quản trị, cổ đông được quy định theo thông lệ quốc tế về quản trị tổ chức.
 

Giai đoạn 2016 – 2020 cũng tiếp tục đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự phát triển của hoạt động trả tiền với nhiều sản phẩm, nhà cung cấp trả tiền mới, tiện ích và hiện đại dựa trên ứng dụng khoa học thông tin. Những chỉ số trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt tăng trưởng ấn tượng; vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt được coi trọng và tăng cường; rủi ro và nguy cơ mất an toàn về cơ bản được phát hiện, kiểm soát và xử lý kịp thời; hạ tầng kỹ thuật và khoa học phục vụ trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt được đầu tư, nâng cấp, nhất là trả tiền điện tử; xu hướng dịch chuyển rõ nét sang những sản phẩm, nhà cung cấp mang ứng dụng khoa học mới, hiện đại, tiện ích và thân thiện với người sử dụng; tiếp tục mở rộng trả tiền điện tử trong khu vực nhà cung cấp công. 
 

Xem thêm:

Hiện nay, nhiều nhà băng trong nước đã ứng dụng khoa học tiên tiến, giải pháp mới vào hoạt động trả tiền nhằm tăng tốc độ trả tiền, tăng cường an toàn, bảo mật nhà cung cấp phân phối và thông tin khách hàng.
 

Mặc dù kinh tế toàn cầu được dự đoán là sẽ phục hồi mạnh mẽ từ năm 2021, sau lúc hàng loạt tổ chức dược phẩm quốc tế khởi đầu sản xuất đại trà những loại vaccine phòng, chống Covid-19 và lập kế hoạch phân phát trên phạm vi toàn cầu, song, diễn biến dịch bệnh trong những tháng đầu năm 2021 vẫn phức tạp với số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng cao trước sự tiến công của những biến thể virus mới với khả năng kháng thuốc và tốc độ lây truyền rất cao. Trong lúc đó, toàn cầu còn chậm trễ trong việc sản xuất và phân phối vaccine. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải theo dõi sát sao diễn biến đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và nguy cơ lan truyền vào quốc gia, qua đó mang thể đưa ra chính sách và giải pháp thích hợp cho quá trình phục hồi kinh tế quốc gia hậu Covid-19. 
 

Trước tình hình tương tự, NHNN cần tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu sau:
 

Một là, theo dõi sát sao những diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong nước và toàn cầu, làm hạ tầng để kịp thời đề xuất những giải pháp quản lý chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và những chính sách vĩ mô khác để ổn định trị giá đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề ra.
 

Hai là, hoàn thiện thiết chế pháp luật nhà băng, tạo hạ tầng pháp lý đồng bộ, đảm bảo an toàn hệ thống nhà băng, tăng cường thực thi những cam kết quốc tế trong ngành nghề nhà băng. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về hoạt động nhà băng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tư nhân và nền kinh tế khôi phục sau đại dịch. 
 

Ba là, kiên trì thực hiện những giải pháp chống USD hóa và quản lý thị trường vàng theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, đảm bảo và duy trì ổn định vững bền trên thị trường vàng, hạn chế tạo động của giá vàng tới sự ổn định của tỉ giá, thị trường ngoại hối và tình hình kinh tế vĩ mô. 
 

Bốn là, thực hiện những giải pháp về cho vay nhằm kiểm soát quy mô tín dụng ở mức hợp lý, đồng thời tăng chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn đầu tư nhà băng, góp phần xúc tiến sản xuất kinh doanh và quá trình phục hồi kinh tế. Thực hiện những giải pháp tương trợ TCTD mở rộng cho vay mang hiệu quả, tập trung vào những ngành nghề ưu tiên, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị tác động của đại dịch. 
 

Năm là, tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của những TCTD, nhất là đối với những ngành nghề tiềm tàng rủi ro; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo những TCTD triển khai quyết liệt, mang hiệu quả Đề án tái cơ cấu gắn với phương án xử lý nợ xấu đã được phê duyệt, tích cực triển khai những giải pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh. Phối hợp với những bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc ứng dụng những giải pháp xử lý nợ xấu theo Quyết nghị số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của những TCTD. 
 

Sáu là, triển khai Đề án phát triển trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025, xúc tiến trả tiền điện tử trong khu vực Chính phủ và nhà cung cấp công. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường khó khăn nhằm tăng năng lực khó khăn quốc gia, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ những kế hoạch của NHNN về cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử của NHNN theo phiên bản Chính phủ điện tử 2.0. 
 

Tóm lại, trong 35 năm đổi mới và hội nhập, mặc dù vẫn còn một số khó khăn và hạn chế, song ngành Nhà băng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đã mang những đóng góp rất to cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. 
 

Cơ chế quản lý chính sách tiền tệ đã mang sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, dẫn dắt thị trường, từng bước chuyển từ cơ chế điều tiết theo khối lượng sang quản lý theo lãi suất. NHNN đã thực hiện công bố định hướng quản lý lãi suất và triển khai đồng bộ những giải pháp để đạt mục tiêu là giảm dần mặt bằng lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân; tiến hành điều chỉnh linh hoạt những mức lãi suất quản lý, kết hợp với ứng dụng giải pháp hành chính thích hợp theo diễn biến thị trường.
 

Chính sách tỉ giá8 được quản lý khá linh hoạt theo quan hệ cung cầu ngoại tệ trên hạ tầng rổ tiền tệ, tỉ giá vì thế đã phản ánh tương đối chuẩn xác sức tìm của VND và tương quan giữa VND với những loại ngoại tệ của những nước mang quan hệ thương nghiệp, đầu tư và tín dụng với Việt Nam. Việc điều chỉnh tỉ giá linh hoạt đã tạo điều kiện thuận lợi cho những NHTM và NHNN tăng tìm ngoại tệ từ thị trường, đáp ứng phần to những nhu cầu ngoại tệ của khách hàng và đảm bảo mục tiêu tăng dự trữ ngoại hối nhà nước, giúp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và củng cố mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam.   
 

Với những thành tựu đạt được trong thời kỳ thay đổi và hội nhập, mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước Việt Nam liên tục tăng trưởng và ngày càng vững mạnh ; phương pháp quản trị, quản lý và khung khổ pháp lý về hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước triển khai xong dần theo hướng thông thoáng, sáng tỏ hơn, là nền tảng quan yếu cho sự tăng trưởng lành mạnh, hiệu suất cao và vững chắc hơn của mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước trong thời hạn tới .


 

1Tăng lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và giá tiền, duy trì lãi suất vay thực dương cao hơn lạm phát kinh tế : Tiền gửi ko kỳ hạn 9 % / tháng ( lạm phát kinh tế8 % / tháng ) ; kỳ hạn tiết kiệm ngân sách và giá tiền 3 tháng 12 % / tháng ; lãi suất vay cho vay từ15 – 18 % / tháng .

2Từ 2007 – 2010, CPI tăng trung bình mỗi năm là 12,6 % .

3Vào những ngày 17/3/2020, 13/5/2020 và 01/10/2020 .

4Theo Đề án 1058 và Quyết nghị số 42/2017 / QH14 của Quốc hội về thử nghiệm khắc phục và xử lý nợ xấu của những TCTD .

5Tỉ lệ nợ xấu nội bảng của mạng lưới hệ thống TCTD qua những năm năm nay là 2,46 % ; năm 2017 là 1,99 %, năm 2018 là 1,91 %, năm 2019 là 1,63 % và tới tháng 7/2020 là 1,92 % .

6Đến cuối tháng 8/2020, tổng tài sản đạt sắp 13 triệu tỉ đồng, tăng 52,1 % so với cuối năm năm nay .

7Tăng sắp 29 % so với cuối năm năm nay .

8 Từ ngày 04/01/2016, khởi đầu thực hiện theo tỉ giá trung tâm của VND với USD, tỉ giá tính chéo của VND với một số loại ngoại tệ khác.


 

Tài liệu tham khảo: 
 

1. Cổng thông tin điện tử NHNN.

Xem thêm:

2. Cổng thông tin điện tử nhà nước .

Nguyễn Đức Long

Vụ trưởng Vụ Dự đoán, thống kê, NHNN

Tạp chí Nhà băng số Chuyên đề đặc thù 2021

Source:
Category:

Trải qua 70 năm kiến thiết xây dựng, củng cố và tăng trưởng ( 1951 – 2021 ), mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước Việt Nam đã ko ngừng vững mạnh và đạt được những thành tựu rất quan yếu, góp thêm phần tích cực vào sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi quá trình, sự thay đổi, tăng trưởng của hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước đều gắn liền với vận mệnh của dân tộc bản địa, đồng thời kế thừa và phát huy truyền thống cuội nguồn tăng trưởng của Ngành. Đáng quan tâm là, bước tiến quan yếu được ghi nhận từ năm 1986, lúc Việt Nam mở màn thực thi chính sách Open nền kinh tế tài chính trước những trở ngại vất vả chồng chất của quốc gia và diễn biến ngày càng phức tạp trên chính trường quốc tế .

Giai đoạn 1986 – 1989

Đây là thời kỳ Việt Nam khởi đầu công cuộc đổi mới thực sự, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với hàng loạt khó khăn thách thức, sản xuất đình trệ, đời sống Nhân dân khôn xiết khó khăn, lạm phát tăng phi mã (năm 1986 lên tới 774,7%), ngân sách thâm hụt trầm trọng,… Nguyên nhân chủ yếu của những trở ngại và yếu kém trên đây là do cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp trong nền kinh tế đã triệt tiêu những động lực phát triển; cấm đoán tự do sản xuất và lưu thông hàng hóa; giá cả ko phản ánh cung cầu; in tiền bù đắp bội chi ngân sách và làm vốn tín dụng; đầu tư thiên về công nghiệp nặng và doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả; những hiện tượng như lãi suất ko theo quy luật và thấp xa tỉ lệ lạm phát, tiền thành “hòn than nóng”, cơ chế tỉ giá nhất quyết cứng nhắc, vàng và ngoại tệ lên ngôi.
 

Bạn đang đọc:

Thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để theo Quyết nghị Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 và những Quyết nghị Đại hội Đảng sau đó, công cuộc đổi mới quốc gia được triển khai mạnh mẽ, nền kinh tế được chuyển dần từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống nhà băng cũng từng bước đổi mới và phát triển, hoàn thiện về mô phỏng tổ chức, thiết chế pháp lý, khoa học và nhà cung cấp nhà băng. Đáng chú ý là, ngày 26/3/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 53/HĐBT về tổ chức bộ máy Nhà băng Nhà nước Việt Nam, mô phỏng nhà băng một cấp được chuyển thành mô phỏng nhà băng hai cấp, tách bạch dần chức năng quản lý nhà nước của Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với chức năng kinh doanh của những tổ chức tín dụng (TCTD). Tổ chức, bộ máy của NHNN được kiện toàn, sắp xếp lại để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, đồng thời làm chức năng nhà băng của những nhà băng; những nhà băng chuyên doanh thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tín dụng và nhà cung cấp nhà băng.
 

Trong thời kỳ này, bốn nhà băng chuyên doanh được thành lập trên hạ tầng chuyển và tách ra từ NHNN, bao gồm: Nhà băng Ngoại thương Việt Nam, Nhà băng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, Nhà băng Công thương nghiệp Việt Nam, Nhà băng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam.
 

Nhờ đường lối đổi mới cơ chế, chính sách theo hướng xóa bỏ bao cấp, phóng thích sức sản xuất, tự do hóa sản xuất lưu thông hàng hóa, từng bước tự do hóa giá cả, những trở ngại kinh tế đã được khắc phục đáng kể. Về quản lý chính sách tiền tệ, NHNN chuyển sang cơ chế lãi suất thực dương1 đã thu hút tiền gửi vào hệ thống nhà băng, góp phần ổn định tiền tệ và thị trường, xúc tiến sản xuất, kinh doanh. Đây là giải pháp mang tính đột phá và quyết định sự thành công trong giai đoạn này. Nhờ đó, lạm phát phi mã được đẩy lùi và tới năm 1989 chỉ tăng 35%…
 

Tuy nhiên, trong trật tự tiến độ này, chính sách tiền tệ chưa được định hình rõ ràng, NHNN vẫn thực thi đáp ứng tiền theo chỉ huy của nhà nước. Nhìn tổng quát trong những năm đầu thay đổi vẫn là chính sách quản trị tiền mặt theo ý chí, mệnh lệnh, chứ chưa theo những quy luật kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa và lưu thông tiền tệ .

Giai đoạn 1990 – 1996
 

Sự sụp đổ của Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã đẩy kinh tế Việt Nam lâm vào tình cảnh khó khăn gay gắt hơn, lạm phát trong thời kỳ này tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn trên dưới 10%/năm. Đảng và Chính phủ quyết tâm từ bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, chuyển sang nền kinh tế thị trường mang sự quản lý của Nhà nước, nhưng chưa thể vận hành hoàn toàn và đầy đủ theo cơ chế thị trường. 
 

Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước thông qua hai Pháp lệnh về Nhà băng. Nhờ đó, hệ thống nhà băng khởi đầu quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, cơ bản và toàn diện, thích hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Số lượng nhà băng tăng nhanh nhưng quy mô nhỏ, trình độ quản trị còn yếu kém nên tiềm tàng nhiều rủi ro, nhất là rủi ro tín dụng. Tới cuối năm 1996, toàn hệ thống mang 52 nhà băng thương nghiệp cổ phần (NHTMCP), trong đó 32 NHTMCP thành phố, 20 NHTMCP nông thôn.
 

Về quản lý chính sách tiền tệ, NHNN tiếp tục thực hiện chính sách lãi suất thực dương, kết hợp sử dụng những dụng cụ gián tiếp với dụng cụ kiểm soát trực tiếp trong quản lý chính sách tiền tệ; hình thành những thị trường tiền tệ; bước đầu hiện đại hóa khoa học và tăng cường huấn luyện nguồn nhân lực cho việc vận hành hệ thống nhà băng mới. Vốn tín dụng được mở rộng cho mọi thành phần kinh tế và hàng năm đạt mức tăng trưởng bình quân 36%/năm, góp phần dịch chuyển cơ cấu và xúc tiến tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm sau. Tuy nhiên, những tín hiệu phát triển nóng cũng bộc lộ, nhất là thị trường bất động sản. Hoạt động cho vay bất cẩn ngày càng tăng; nhiều chủ nhà băng lợi dụng vốn nhà băng để đầu tư cho tổ chức “sân sau”, lường đảo tín dụng gia tăng… dẫn tới vỡ hợp tác xã tín dụng và sự suy yếu của nhiều NHTM.
 

Về quan hệ đối ngoại, từ tháng 10/1993, Việt Nam đã chính thức nối lại quan hệ tín dụng trả tiền với ba tổ chức triển khai kinh tế tài chính tiền tệ quốc tế là Quỹ Tiền tệ quốc tế ( IMF ), Nhà băng Toàn cầu ( WB ) và Nhà băng Phát triển châu Á ( ADB ) .

Giai đoạn 1997 – 2005
 

Khủng hoảng tài chính – tiền tệ châu Á năm 1997 – 1998 tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế trong nước, tăng trưởng kinh tế chững lại, hoạt động xuất nhập khẩu giảm thấp, đầu tư nước ngoài ngưng trệ, hệ thống nhà băng đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Những yếu kém vốn mang của hệ thống nhà băng trở nên trầm trọng hơn do tác động của cuộc khủng hoảng nêu trên.
 

Sức ép phá giá VND lên cao và liên tục; bất động sản sụt giảm và đóng băng. Hàng loạt NHTMCP rơi vào tình trạng kiểm soát đặc thù, phải sáp nhập vào NHTM Nhà nước (17/53 NHTMCP bị xóa tên trong giai đoạn này).
 

Năm 1997, Quốc hội thông qua Luật NHNN và Luật Những TCTD, tạo nền tảng pháp lý cơ bản cho hệ thống nhà băng tiếp tục đổi mới hoạt động, thích hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.
 

Về những giải pháp ứng phó với khủng hoảng tài chính – tiền tệ, NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng, góp phần hạn chế tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách tiền tệ, đặc thù là cơ chế quản lý lãi suất; ban hành những quy định và thiết chế an toàn để tăng cường khả năng ngăn ngừa biến động xấu của TCTD; ứng dụng trích lập dự phòng rủi ro theo hướng tăng dần; thành lập Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương nghiệp và thành lập Nhà băng Chính sách xã hội.
 

Nhờ những giải pháp nêu trên, VND chỉ khuyến mãi tổng cùng xấp xỉ 12% trong vòng 8 năm; lãi suất được thả nổi hoàn toàn từ năm 2002 – 2008;  lạm phát được giữ ở mức một con số từ năm 1996 (4,5%) tới năm 2006 (6,6%); cao nhất là 9,5% vào năm 2004, thấp nhất (0,1 – 3%) vào năm 2000 – 2003; tăng trưởng GDP bình quân 7% (1996 – 2000), 6,9% (2000 – 2005).
 

Hệ thống những TCTD được chỉnh đốn, củng cố, từng bước xử lý nợ tồn đọng và tăng năng lực tài chính. Kỹ thuật nhà băng mang bước phát triển mạnh mẽ, hệ thống trả tiền điện tử liên nhà băng được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 5/2002. Những mô phỏng nhà cung cấp nhà băng điện tử xuất hiện như E-Banking, Internet Banking. NHNN cũng tích cực tham gia giao dịch gia nhập Tổ chức Thương nghiệp toàn cầu (WTO), đồng thời chủ động triển khai những cam kết về hội nhập quốc tế trong ngành nghề nhà băng.
 

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng tồn đọng và ẩn chứa nhiều hệ lụy lúc gặp cú sốc từ bên ngoài. Mô phỏng tăng trưởng dựa vào tăng đầu tư; tín dụng nhà băng tăng bình quân hàng năm 25 – 30%/năm, kỷ luật ngân sách lỏng lẻo đã xói mòn tính vững bền của nền tảng vĩ mô, dẫn tới lạm phát cao trở  lại (từ 2007 – 2011) và tỉ giá biến động mạnh.
 

Giai đoạn 2006 – 2010
 

Trong giai đoạn này, tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 – 2009 và suy thoái kinh tế sau đó đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam vừa mới gia nhập WTO (ngày 11/01/2007) và đã hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, đặt hệ thống tài chính – tiền tệ Việt Nam trước nhiều khó khăn và thách thức. Trong lúc đó, số lượng những nhà băng tăng nhanh (những NHTMCP nông thôn được nâng cấp lên thành NHTMCP thành phố, thành lập mới 3 NHTMCP, 5 nhà băng 100% vốn nước ngoài). Mức vốn điều lệ tăng cao trong một thời kì ngắn, dẫn tới tình trạng những nhà băng hút vốn bằng nhiều cách, tình trạng sở hữu chéo tăng nhanh. 
 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và toàn cầu, chính sách tiền tệ giai đoạn này được quản lý linh hoạt theo từng thời kỳ: (i) Từ năm 2006 tới tháng 10/2008: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế tăng trưởng nóng; (ii) Từ tháng 11/2008 tới cuối năm 2010: Nới lỏng để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế.
 

NHNN yêu cầu những TCTD mở rộng tín dụng mang hiệu quả, thích hợp với quy định của pháp luật; xử lý kịp thời những vướng mắc về nợ vay và tiếp cận tín dụng của khách hàng; tập trung triển khai mang hiệu quả việc thực hiện những cơ chế cho vay tương trợ lãi suất; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đi đôi với mở rộng tín dụng theo hướng tập trung vốn cho những nhu cầu vay vốn để sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn và những dự án to, trọng tâm của Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay kinh doanh chứng khoán và cho vay tiêu tiêu dùng.
 

Quản lý chính sách của NHNN trong giai đoạn này đã góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, xúc tiến tăng trưởng, ngăn chặn suy giảm kinh tế trước những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Hệ thống nhà băng đã tích cực hiện đại hóa, đổi mới khoa học, nhà cung cấp, hoàn thiện thiết chế, chính sách, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
 

Những giải pháp của Chính phủ về ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu được NHNN thực hiện trong giai đoạn 2006 – 2010 đã góp phần kiềm chế lạm phát năm 2007 ở mức 12,63%; năm 2008 là 19,9% và năm 2010 là 11,75%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và ngăn chặn đà suy giảm tăng trưởng kinh tế. Kinh tế của Việt Nam trong những năm 2008 – 2010 vẫn tăng trưởng dương (riêng năm 2010 tăng trưởng đạt 6,78%, vượt mục tiêu 6,5% đề ra). Tuy nhiên, việc quản lý chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng cùng với những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác đã đẩy giá cả tăng khá cao2, tác động ko thuận lợi đối với việc kiểm soát lạm phát những năm tiếp theo; tỉ giá diễn biến phức tạp; dự trữ ngoại tệ sụt giảm; thị trường tiền tệ mang nhiều tín hiệu bất ổn do khó khăn thiếu lành mạnh; hoạt động của những TCTD tiềm tàng nhiều rủi ro, chất lượng tín dụng giảm, nợ xấu tăng, thanh khoản gặp vấn đề.
 

Khung khổ pháp lý về hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước liên tục được hoàn thành xong : Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII đã trải qua Luật NHNN và Luật Những TCTD ngày 16/6/2010, mang hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2011. Hai Luật này đã tạo nền tảng pháp lý mới, góp thêm phần tăng vị thế, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của NHNN trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ vương quốc, bảo vệ bảo đảm an toàn hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước và mạng lưới hệ thống những TCTD ; đồng thời, tương thích với những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thông lệ, chuẩn mực quốc tế về nhà băng nhà nước, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước Việt Nam hội nhập quốc tế .

Giai đoạn 2011 – 2016
 

Do chịu tác động bất lợi của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 – 2009 và những bất cập nội tại của nền kinh tế, trong những năm 2011 – 2016, kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều thách thức to đan xen, lạm phát tăng cao (từ 11,8% năm 2010 tăng vọt lên 18,13% năm 2011); thị trường tiền tệ, ngoại hối và thị trường vàng mang nhiều biến động với mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao, lên tới 20 – 25%/năm, thanh khoản của hệ thống TCTD căng thẳng, VND chịu sức ép phá giá, dự trữ ngoại hối nhà nước sụt giảm mạnh, kỷ luật thị trường chưa được những TCTD tuân thủ nghiêm trang, tiềm tàng nguy cơ vỡ hệ thống TCTD.
 

Với mục tiêu xuyên suốt là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh để tương trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống những TCTD, ngành Nhà băng đã bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, phát huy tính thông minh và ý thức trách nhiệm trong toàn Ngành, tăng cường sự gắn kết với những bộ, ngành và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 
 

Trong giai đoạn này, do công việc dự đoán, thống kê về hoạt động tiền tệ – nhà băng hiệu quả hơn so với giai đoạn trước, nên cơ chế quản lý chính sách tiền tệ đã mang sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, dẫn dắt thị trường. NHNN đã triển khai nhiều giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đặc thù là đối với những ngành nghề ưu tiên, triển khai hàng loạt chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi. Về quản lý thị trường tiền tệ, những nhóm giải pháp tín dụng được tập trung thực hiện theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động của những TCTD. Nhờ tăng cường giám sát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trần lãi suất huy động, đồng thời với những giải pháp tương trợ thanh khoản cho những nhà băng yếu kém, tình trạng một số TCTD phải vay mượn lẫn nhau với lãi suất cao trên thị trường liên nhà băng đã được khắc phục đáng kể. 
 

Kết quả nổi trội của hệ thống nhà băng giai đoạn này là lạm phát được kiểm soát và giảm dần, kinh tế vĩ mô dần ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh từ mức 18,13% năm 2011 xuống còn 0,63% năm 2015, mức thấp nhất trong 15 năm qua; mặt bằng lãi suất giảm từ mức 20 – 25%/năm chỉ còn 6 – 9%/năm; thanh khoản hệ thống nhà băng từ chỗ thiếu hụt, tiềm tàng nguy cơ vỡ hệ thống đã cải thiện rõ nét và ổn định vững bền; tín dụng tăng trưởng ở mức hợp lý, gắn với chuyển đổi mô phỏng tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng chất lượng, hiệu quả, sức khó khăn; tỉ giá và thị trường ngoại hối đã cơ bản ổn định, niềm tin vào đồng Việt Nam tăng lên, tình trạng USD hóa giảm đáng kể, NHNN tìm được lượng to ngoại tệ để tăng mạnh dự trữ ngoại hối nhà nước. 
 

Cơ chế quản lý thị trường vàng theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã khắc phục khá triệt để những bất cập của thị trường vàng giai đoạn trước và về cơ bản đã đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Thị trường vàng được chỉnh đốn một bước cơ bản và đi vào ổn định, dù giá vàng toàn cầu giai đoạn này mang nhiều biến động mạnh, nhưng giá vàng trong nước ko mang nhiều xáo trộn.
 

Đáng chú ý, những giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ, quyết liệt, công khai, sáng tỏ theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra và theo quy định của pháp luật, những TCTD yếu kém đã được kiểm soát và từng bước được xử lý hiệu quả. Từ năm 2011 – 2015 đã giảm được 19 TCTD yếu kém thông qua thống nhất, sáp nhập, tìm lại, giải thể và thu hồi giấy phép. Tới cuối tháng 11/2015, tỉ lệ nợ xấu giảm còn 2,72% trên tổng dư nợ.
 

Sự ko thay đổi, bảo đảm an toàn hoạt động tiêu khiển và năng lực chi trả của mạng lưới hệ thống những TCTD được giữ vững và cải tổ, ko để xảy ra vỡ nhà băng nhà nước ngoài tầm trấn áp. Hoạt động thanh tra, giám sát được tăng cường ; kỷ cương, kỷ luật trên thị trường tiền tệ và trong nghành nghề nhà cung cấp nhà băng nhà nước được duy trì. Hiệu lực quản trị, quản lý quản lý của NHNN trên những nghành đều được nâng lên rõ ràng, thị trường và xã hội ngày càng tin cậy vào việc quản lý quản lý chính sách của nhà nước và NHNN .

Giai đoạn 2016 – 2021
 

Trong giai đoạn này, kinh tế Việt Nam liên tục chịu tác động tiêu cực cả về cung và cầu do kinh tế toàn cầu diễn biến thất thường, năng suất lao động giảm dần, thiên tai và dịch bệnh ngày càng trầm trọng, căng thẳng thương nghiệp giữa Mỹ với Trung Quốc và nhiều nền kinh tế then chốt khác gia tăng, trào lưu chủ nghĩa dân túy cùng với những thay đổi về chính sách thương nghiệp và hàng loạt vấn đề khác. Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và tàn phá hầu hết những nước trên toàn cầu, nhưng Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã thành công trong việc ứng phó với đại dịch, ko để Covid-19 lây lan phức tạp trong cùng đồng và duy trì được tốc độ tăng trưởng dương với GDP năm 2020 tăng 2,91%, những hoạt động kinh tế nhìn chung ổn định. 
 

Trong ngành nghề tài chính, thị trường toàn cầu diễn biến thất thường và đảo chiều nhanh chóng, chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục chi phối những nhà băng trung ương, buộc NHNN phải chủ động mang giải pháp thích hợp để thích ứng với những thay đổi này. Cụ thể là, NHNN đã quản lý linh hoạt, đồng bộ những dụng cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo thanh khoản thông suốt, ổn định thị trường, góp phần quan yếu thực hiện thành công mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế.
 

Để xúc tiến tăng trưởng kinh tế, NHNN đã quản lý đồng bộ những giải pháp để duy trì ổn định và giảm dần mặt bằng lãi suất. Từ năm 2016 tới nay, NHNN đã điều chỉnh giảm 2 – 2,5%/năm những mức lãi suất quản lý, giảm 0,8 – 1,5%/năm trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng, giảm 2%/năm trần lãi suất cho vay đối với những ngành nghề ưu tiên; điều tiết và đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản của những TCTD, duy trì lãi suất thị trường liên nhà băng ở mức hợp lý để tạo điều kiện cho những TCTD tiếp cận được vốn đầu tư với giá tiền hợp lý; chỉ đạo những TCTD cân đối khả năng tài chính để ứng dụng mức lãi suất cho vay hợp lý nhằm san sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn. 
 

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, NHNN đã 03 lần điều chỉnh giảm đồng bộ những mức lãi suất với quy mô cắt giảm khá to so với nhiều năm qua3, với tổng mức giảm từ 1,5 – 2%/năm. Việc quyết định giảm những mức lãi suất quản lý của NHNN đã phát tín hiệu mạnh mẽ và nhất quán về chủ trương tiếp tục giảm lãi suất, sẵn sàng tương trợ thanh khoản cho những TCTD. Cùng với những giải pháp chính sách tiền tệ đồng bộ và linh hoạt, những quyết định giảm những mức lãi suất quản lý đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Mặt bằng lãi suất mang xu hướng giảm, lãi suất cho vay đối với những ngành nghề ưu tiên hiện ở mức 5%/năm, giảm khoảng 2% so với năm 2016. 
 

Về tỉ giá và thị trường ngoại hối, NHNN đã quản lý tỉ giá chủ động, linh hoạt, thích hợp với những cân đối vĩ mô, diễn biến thực tế trên thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng giai đoạn cụ thể. Theo đó, NHNN đã thực hiện công bố tỉ giá trung tâm hàng ngày trên hạ tầng tham chiếu diễn biến thị trường trong và ngoài nước, những cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, góp phần ổn định tỉ giá và thị trường ngoại tệ trong nước. Từ đầu năm 2020, trong bối cảnh kinh tế  – tài chính toàn cầu biến động mạnh và phức tạp do tác động của đại dịch Covid-19, NHNN đã quản lý tỉ giá linh hoạt, chủ động, kết hợp với những giải pháp điều tiết thanh khoản hợp lý, chủ động truyền thông, điều chỉnh giảm tỉ giá bán can thiệp và sẵn sàng bán ngoại tệ để bình ổn thị trường và tình hình kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, về cơ bản, tỉ giá và thị trường ngoại hối ổn định, cân đối cung cầu tiếp tục thuận lợi, thanh khoản thông suốt, VND ổn định hơn nhiều so với đồng tiền tài nhiều đối tác thương nghiệp. 
 

NHNN đã xây dựng tiêu chí định hướng tín dụng và quản lý tín dụng tăng trưởng thích hợp với những cân đối vĩ mô, đáp ứng nhu cầu về vốn trong nền kinh tế gắn với tăng chất lượng tín dụng, tập trung vào khu vực sản xuất kinh doanh và ngành nghề ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ những ngành nghề rủi ro.
 

Những giải pháp cơ cấu lại hệ thống những TCTD gắn với xử lý nợ xấu4, thanh tra, giám sát nhà băng, bảo đảm an toàn hệ thống, an ninh tiền tệ, tín dụng được đẩy mạnh và đạt được kết quả đáng khích lệ5; những TCTD nghiêm túc thực hiện những quy định Basel II và nâng cấp chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế. Cho tới nay, hầu như toàn bộ hệ thống những TCTD đã được chỉnh đốn, củng cố. Những TCTD phi nhà băng, quỹ tín dụng nhân dân, những tổ chức tín dụng vi mô cũng đã cơ cấu lại, hoạt động lành mạnh, đã hạn chế được tín dụng đen. Quy mô hệ thống những TCTD tiếp tục tăng6; năng lực tài chính của những TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần qua những năm7; chất lượng quản trị nhà băng được cải thiện, những NHTM đang thiết lập bộ máy quản trị doanh nghiệp theo phương thức hiện đại. Vai trò và mối quan hệ của ban quản lý, hội đồng quản trị, cổ đông được quy định theo thông lệ quốc tế về quản trị tổ chức.
 

Giai đoạn 2016 – 2020 cũng tiếp tục đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự phát triển của hoạt động trả tiền với nhiều sản phẩm, nhà cung cấp trả tiền mới, tiện ích và hiện đại dựa trên ứng dụng khoa học thông tin. Những chỉ số trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt tăng trưởng ấn tượng; vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt được coi trọng và tăng cường; rủi ro và nguy cơ mất an toàn về cơ bản được phát hiện, kiểm soát và xử lý kịp thời; hạ tầng kỹ thuật và khoa học phục vụ trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt được đầu tư, nâng cấp, nhất là trả tiền điện tử; xu hướng dịch chuyển rõ nét sang những sản phẩm, nhà cung cấp mang ứng dụng khoa học mới, hiện đại, tiện ích và thân thiện với người sử dụng; tiếp tục mở rộng trả tiền điện tử trong khu vực nhà cung cấp công. 
 

Xem thêm:

Hiện nay, nhiều nhà băng trong nước đã ứng dụng khoa học tiên tiến, giải pháp mới vào hoạt động trả tiền nhằm tăng tốc độ trả tiền, tăng cường an toàn, bảo mật nhà cung cấp phân phối và thông tin khách hàng.
 

Mặc dù kinh tế toàn cầu được dự đoán là sẽ phục hồi mạnh mẽ từ năm 2021, sau lúc hàng loạt tổ chức dược phẩm quốc tế khởi đầu sản xuất đại trà những loại vaccine phòng, chống Covid-19 và lập kế hoạch phân phát trên phạm vi toàn cầu, song, diễn biến dịch bệnh trong những tháng đầu năm 2021 vẫn phức tạp với số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng cao trước sự tiến công của những biến thể virus mới với khả năng kháng thuốc và tốc độ lây truyền rất cao. Trong lúc đó, toàn cầu còn chậm trễ trong việc sản xuất và phân phối vaccine. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải theo dõi sát sao diễn biến đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và nguy cơ lan truyền vào quốc gia, qua đó mang thể đưa ra chính sách và giải pháp thích hợp cho quá trình phục hồi kinh tế quốc gia hậu Covid-19. 
 

Trước tình hình tương tự, NHNN cần tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu sau:
 

Một là, theo dõi sát sao những diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong nước và toàn cầu, làm hạ tầng để kịp thời đề xuất những giải pháp quản lý chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và những chính sách vĩ mô khác để ổn định trị giá đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề ra.
 

Hai là, hoàn thiện thiết chế pháp luật nhà băng, tạo hạ tầng pháp lý đồng bộ, đảm bảo an toàn hệ thống nhà băng, tăng cường thực thi những cam kết quốc tế trong ngành nghề nhà băng. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về hoạt động nhà băng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tư nhân và nền kinh tế khôi phục sau đại dịch. 
 

Ba là, kiên trì thực hiện những giải pháp chống USD hóa và quản lý thị trường vàng theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, đảm bảo và duy trì ổn định vững bền trên thị trường vàng, hạn chế tạo động của giá vàng tới sự ổn định của tỉ giá, thị trường ngoại hối và tình hình kinh tế vĩ mô. 
 

Bốn là, thực hiện những giải pháp về cho vay nhằm kiểm soát quy mô tín dụng ở mức hợp lý, đồng thời tăng chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn đầu tư nhà băng, góp phần xúc tiến sản xuất kinh doanh và quá trình phục hồi kinh tế. Thực hiện những giải pháp tương trợ TCTD mở rộng cho vay mang hiệu quả, tập trung vào những ngành nghề ưu tiên, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị tác động của đại dịch. 
 

Năm là, tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của những TCTD, nhất là đối với những ngành nghề tiềm tàng rủi ro; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo những TCTD triển khai quyết liệt, mang hiệu quả Đề án tái cơ cấu gắn với phương án xử lý nợ xấu đã được phê duyệt, tích cực triển khai những giải pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh. Phối hợp với những bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc ứng dụng những giải pháp xử lý nợ xấu theo Quyết nghị số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của những TCTD. 
 

Sáu là, triển khai Đề án phát triển trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025, xúc tiến trả tiền điện tử trong khu vực Chính phủ và nhà cung cấp công. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường khó khăn nhằm tăng năng lực khó khăn quốc gia, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ những kế hoạch của NHNN về cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử của NHNN theo phiên bản Chính phủ điện tử 2.0. 
 

Tóm lại, trong 35 năm đổi mới và hội nhập, mặc dù vẫn còn một số khó khăn và hạn chế, song ngành Nhà băng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đã mang những đóng góp rất to cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. 
 

Cơ chế quản lý chính sách tiền tệ đã mang sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, dẫn dắt thị trường, từng bước chuyển từ cơ chế điều tiết theo khối lượng sang quản lý theo lãi suất. NHNN đã thực hiện công bố định hướng quản lý lãi suất và triển khai đồng bộ những giải pháp để đạt mục tiêu là giảm dần mặt bằng lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân; tiến hành điều chỉnh linh hoạt những mức lãi suất quản lý, kết hợp với ứng dụng giải pháp hành chính thích hợp theo diễn biến thị trường.
 

Chính sách tỉ giá8 được quản lý khá linh hoạt theo quan hệ cung cầu ngoại tệ trên hạ tầng rổ tiền tệ, tỉ giá vì thế đã phản ánh tương đối chuẩn xác sức tìm của VND và tương quan giữa VND với những loại ngoại tệ của những nước mang quan hệ thương nghiệp, đầu tư và tín dụng với Việt Nam. Việc điều chỉnh tỉ giá linh hoạt đã tạo điều kiện thuận lợi cho những NHTM và NHNN tăng tìm ngoại tệ từ thị trường, đáp ứng phần to những nhu cầu ngoại tệ của khách hàng và đảm bảo mục tiêu tăng dự trữ ngoại hối nhà nước, giúp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và củng cố mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam.   
 

Với những thành tựu đạt được trong thời kỳ thay đổi và hội nhập, mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước Việt Nam liên tục tăng trưởng và ngày càng vững mạnh ; phương pháp quản trị, quản lý và khung khổ pháp lý về hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước triển khai xong dần theo hướng thông thoáng, sáng tỏ hơn, là nền tảng quan yếu cho sự tăng trưởng lành mạnh, hiệu suất cao và vững chắc hơn của mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước trong thời hạn tới .


 

1Tăng lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và giá tiền, duy trì lãi suất vay thực dương cao hơn lạm phát kinh tế : Tiền gửi ko kỳ hạn 9 % / tháng ( lạm phát kinh tế8 % / tháng ) ; kỳ hạn tiết kiệm ngân sách và giá tiền 3 tháng 12 % / tháng ; lãi suất vay cho vay từ15 – 18 % / tháng .

2Từ 2007 – 2010, CPI tăng trung bình mỗi năm là 12,6 % .

3Vào những ngày 17/3/2020, 13/5/2020 và 01/10/2020 .

4Theo Đề án 1058 và Quyết nghị số 42/2017 / QH14 của Quốc hội về thử nghiệm khắc phục và xử lý nợ xấu của những TCTD .

5Tỉ lệ nợ xấu nội bảng của mạng lưới hệ thống TCTD qua những năm năm nay là 2,46 % ; năm 2017 là 1,99 %, năm 2018 là 1,91 %, năm 2019 là 1,63 % và tới tháng 7/2020 là 1,92 % .

6Đến cuối tháng 8/2020, tổng tài sản đạt sắp 13 triệu tỉ đồng, tăng 52,1 % so với cuối năm năm nay .

7Tăng sắp 29 % so với cuối năm năm nay .

8 Từ ngày 04/01/2016, khởi đầu thực hiện theo tỉ giá trung tâm của VND với USD, tỉ giá tính chéo của VND với một số loại ngoại tệ khác.


 

Tài liệu tham khảo: 
 

1. Cổng thông tin điện tử NHNN.

Xem thêm:

2. Cổng thông tin điện tử nhà nước .

Nguyễn Đức Long

Vụ trưởng Vụ Dự đoán, thống kê, NHNN

Tạp chí Nhà băng số Chuyên đề đặc thù 2021

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống nhà băng Việt Nam

Related Posts