nghĩa là trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết nghĩa là trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết tức là trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh bên dưới

Tức là, cậu ko biết…

Meaning, you don’t know…

Bạn đang đọc: tức là trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh


OpenSubtitles2018. v3

Ý tức là gì?

What’s the point?

ted2019

Nhưng nó cũng với tức là chúng ko thể thấy ta.

But it also means they won’t be able to see us.

OpenSubtitles2018. v3

4 Điều này ko với tức là chúng ta yêu thương nhau chỉ vì phận sự.

4 This is not to say that we are to love one another merely out of a sense of duty.

jw2019

Tức là diễn ra theo luật.

As provided by law.

OpenSubtitles2018. v3

+ 6 Tình yêu thương tức là chúng ta tiếp tục bước theo những điều răn ngài.

+ 6 And this is what love means, that we go on walking according to his commandments.

jw2019

Màu xanh lá cây với tức là học trò đã đạt tới trình độ thuần thục.

Green means the student’s already proficient.

ted2019

Ko với tức là em ko thể nói.

Well, doesn’t mean I can’t talk.

OpenSubtitles2018. v3

Tức là cuộc tẩu thoát vẫn tiếp tục.

It means the escape is on.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng điều đó với tức là gì?

But what does it mean?

ted2019

Và nếu điều đó với tức là chúng tôi phải rời khỏi thì chúng tôi rời khỏi.

And if that means we must leave….. then leave we shall.

OpenSubtitles2018. v3

Trả ơn với tức là “hiến dâng hoặc tuân phục.”

To render means to “give or submit.”

LDS

Có nhẽ tên A-rơ tức là “Thành”.

The name Ar probably means “City.”

jw2019

Xem thêm: Android Auto – Wikipedia tiếng Việt

Tức là gì?

What does that mean?

OpenSubtitles2018. v3

Thì tức là anh sẽ cầm biển hiệu để cho xe chạy chậm lại.

So that means you would have been holding the sign to slow cars down.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó ko với tức là do rau và dầu ô liu.

That doesn’t mean it’s the vegetables or olive oil.

ted2019

Một người nam cần biết làm đầu trong gia đình tín đồ Đấng Christ tức là gì.

A man needs to know what it means to be the head of a Christian household.

jw2019

Chỉ vì em là một người mẹ ko với tức là em sẽ thay đổi con người em.

Just because I’m a mom doesn’t mean that I’m gonna change who I am.

OpenSubtitles2018. v3

Ý tớ là, với khó khăn ko với tức là ta sẽ bỏ cuộc

I mean, just because something’s difficult doesn’t mean that you quit.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng với tức là ko thể truy ra được.

Meaning it’s untraceable.

OpenSubtitles2018. v3

Sở hữu thể điều đó với tức là hắn đã thay đổi ý định?

Could that mean he’s changed his mind?

OpenSubtitles2018. v3

Tức là về thể chất thì ko với gì bất ổn cả.

Which means there’s nothing physically wrong with this kid.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó với tức là mỗi phần tử của mảng là một mảng khác.

This means every bit in memory is part of a byte.

WikiMatrix

Và lúc tôi nói ko làm gì cả, nó với tức là KHÔNG GÌ CÀ.

And when I say nothing, I do mean nothing.

QED

Zulu theo tiếng nói bản xứ với tức là thiên đường.

In the Zulu language, Zulu means Sky.

Xem thêm: Xét nghiệm HIV âm tính là gì?

WikiMatrix

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: tức là trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Posts