Nghĩa của claim và cách dùng trong Tiếng Anh?

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Nghĩa của claim và cách dùng trong Tiếng Anh?, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Nghĩa của claim và cách sử dụng trong Tiếng Anh? bên dưới

Cách sử dụng và ví dụ đơn cử của từ “ claim ” trong Tiếng Anh ko chắc như đinh làm bạn hoàn toàn sở hữu thể hiểu sai nghĩa của câu. Dưới đây là những san sẻ của chúng tôi để giúp bạn hiểu hơn và hoàn toàn sở hữu thể vận dụng một cách thạo .

Nghĩa của “claim” là gì?

Nghĩa của từ “ claim ” rất thông dụng được sử dụng trong nhiều trường hợp :

Danh từ:
Sự đòi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
ex: to put in a claim for damages (đòi bồi thường thiệt hại)
Quyền đòi, quyền yêu sách
ex: to have a claim to something (sở hữu quyền yêu sách loại gì)
Vật yêu sách; điều yêu sách
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ( Uc) quyền khai thác mỏ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luận điệu; lời xác nhận


Nghĩa của “claim” là gì?

Bạn đang đọc: Nghĩa của claim và cách sử dụng trong Tiếng Anh?

Ngoại động từ:
Đòi, yêu sách; thỉnh cầu
ex: every citizen may claim the protection of the law (tất cả mọi công dân đều sở hữu thể yêu cầu pháp luật bảo vệ)
Đòi hỏi, bắt phải, đáng để
ex: there are several matters that claim my attention (sở hữu một số việc đòi hỏi tôi phải chú ý)
Nhận, khai là, cho là, tự cho là
ex: does anyone claim this umbrella? (sở hữu người nào nhận chiếc ô này ko?)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác nhận, nhận chắc

Những từ liên quan tới từng chuyên ngành:

Các từ liên quan đến từng chuyên ngành:

Trong ngành nghề xây dựng:
Đòi
Sự kháng nghị
Sự khiếu nại
Trong ngành nghề kỹ thuật chung:
Khiếu nại
Ex: claim for compensation (khiếu nại đòi bồi thường)
Quyền khai thác mỏ

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Những Chức Danh Giám Đốc Trong Công Ty

Trong ngành nghề kinh tế:
bồi khoản
điều yêu sách
đòi (bồi thường)
Ex: cash claim (sự đòi bồi thường)
trái quyền (quyền đòi nợ)
vạt yêu sách
yêu cầu

Những từ liên quan:

Một số từ đồng nghĩa:
Danh từ: affirmation, allegation, application, assertion, birthright, call, case ,…
Động từ: adduce, advance, allege, ask, assert, believe, call for, challenge,..
Một số từ trái nghĩa:
Động từ: deny, disclaim, question

Xem thêm: “claim” là gì? Nghĩa của từ claim trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt

Cách sử dụng claim trong câu:

Trong câu Tiếng Anh từ “claim” sở hữu thể làm danh từ và làm ngoại động từ trong câu.
Từ “ claim” đứng làm danh từ trong câu:
Ex: to put in a claim for damages (đòi bồi thường thiệt hại)
Từ “ claim” đứng làm ngoại động từ trong câu:
Ex: every citizen may claim the protection of the law (tất cả mọi công dân đều sở hữu thể yêu cầu pháp luật bảo vệ)

Phân biệt demand, claim và require

Demand đòi hỏi như thể ra lệnh hay sở hữu quyền làm tương tự: đòi hỏi sở hữu căn cứ chuẩn xác, rõ ràng.
Ex: The workers are demanding an explanation. (Những người lao động đang đòi một lời giảng giải.)
Ex: She demands to be told everything. (Cô đấy đòi phải được kể lại hết mọi chuyện.)
Claim là đòi hỏi quyền lợi về một loại gì đó:  như đòi tiền bảo hiểm, đòi bồi thường thiệt hại, đòi tăng lương..lúc người ta xem đó là quyền lợi hay tài sản của mình.
Ex: They claimed ownership of the land. (Họ đã đòi quyền sở hữu đất đai.)
Require đòi hỏi một loại gì đó cần thiết, buộc phải sở hữu. Nếu ta “require” một loại gì thì loại đó phải sở hữu mới hoàn thành được việc khác.
Ex: Senate approval would be required for any scheme. (Cần sở hữu sự phê chuẩn của thượng viện đối với bất kỳ kế hoạch nào.)

Dưới đây là những san sẻ để độc giả hiểu hơn về nghĩa của từ “ claim ” trong tiếng anh, cách sử dụng và phân biệt với những từ khác

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: Nghĩa của claim và cách sử dụng trong Tiếng Anh?

Related Posts