Lệnh tolerance trong CAD

Xin chào những bạn mình đã quay trở lại và xin hướng dẫn những bạn một lệnh mới trong autocad, lệnh sử dụng để ghi những dung sai sai lệch trong cad như sai lệch hình dạng, sai lệch vị trí, sai lệch hình dạng và vị trí trong những bản vẽ cơ khí

Lệnh tolerance sử dụng để làm gì

Lệnh tolerance trong cad sử dụng để tạo dung sai sai lệch hình dạng sai lệch vị trí trong bản vẽ cơ khí . như là những ký hiệu sai lệch đồng tâm, sai lệch song song

Để làm được điều này trên bản vẽ cơ khí thì chúng ta buộc phải phải sử dụng lệnh tolerance

Xem thêm:

Làm mịn đường thẳng trong cad như thế nào

Lệnh tcount trong cad sử dụng thế nào

Hướng dẫn sử dụng lệnh Tolerance trong cad 2013

Bước 1: Gõ TOL => Enter

Bước 2 : Autocad sẽ hiện ra bảng như hình bên dưới

Ô 1 : Chọn loại sai lệch

Ô 2 : Gõ Kích thước sai lệch

Ô 3 : Bề mặt sai lệch so với về mặt

Bước 3 : Sau lúc điền xong thông số, ta click trên màn hình vị trí chúng ta muốn đặt ký hiệu dung sai ở đâu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *