Lệnh tính diện tích trong autocad


Autocad là một phần mềm được tích hợp những tính năng thiết kế, giúp bạn sở hữu thể nhiều tùy biến bản vẽ cũng như tính toán đối với những bạn vẽ, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính diện tích trong autocad của một hình bất kì

Xem thêm: Cách phá block trong bản vẽ autocad

Lệnh tính diện tích trong autocad

+ Chúng ta sẽ sử dụng lệnh area để tính diện tích một hình bất kỳ trong autocad

+ Chúng ta gõ aa => enter ( để thực hiện lệnh tính diện tích trong autocad )

Sau lúc gõ aa=> enter trên bảng command autocad sẽ hiện ra bảng như bên dưới và chúng ta cần hiểu rõ chúng

Ở đây sở hữu 3 chữ object/ add/ subtract

Subtract sở hữu tức thị trừ ra, lúc bạn tính diện tích thì bạn muốn trừ mẫu nào ra thì sài subtract

Add sở hữu tức thị thêm, đó là phần nào muốn tính diện tích thì add vào

Object là để bạn lựa chọn toàn bộ một object

Cách sử dụng lệnh tính diện tích

+ Trường hợp 1 : 

aa => enter 

a => enter ( sở hữu tức thị bạn chọn add )

o => enter ( sở hữu tức thị bạn chọn Object )

Click chọn hình mà bạn muốn tính diện tích

Nhìn xuống command thấy chữ Total area : …  chính là diện tích của hình

+Trường hợp 2

aa => enter 

a => enter ( sở hữu tức thị bạn chọn add )

o => enter ( sở hữu tức thị bạn chọn Object )

Click chọn hình mà bạn muốn tính diện tích

Gõ enter 

s => enter ( bạn chọn subtract để trừ lỗ khoét đi)

o => enter 

=> Click vào hình tròn bên trong mà bạn muốn khoét

Nhìn xuống command thấy chữ Total area : …  chính là diện tích của hình.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *