Lệnh stretch trong autocad sử dụng thế nào


Mình sẽ hướng dẫn những bạn một lệnh mới trong seri lệnh autocad cơ bản của mình đó là lệnh stretch trong autocad , đây là môt lệnh khá khó sử dụng, nhưng được sử dụng khá nhiều trong quá trình vẽ autocad của những bạn, nên mình sẽ giúp những bạn sử dụng lệnh stretch như thế nào

Xem thêm: Lệnh chamfer trong autocad sử dụng ra sao

Lệnh stretch trong autocad sử dụng thế nào

1.Lệnh Stretch sử dụng để làm gì ?

Trước tiên trước lúc sử dụng lệnh stretch trong autocad , chúng ta cần phải biết rõ lệnh stretch sử dụng để làm gì, như tên gọi của nó thì lệnh stretch trong autocad sử dụng để kéo bản vẽ dài ra , ngắn lại, thay đổi kích thước bản vẽ, ví dụ kích thước bề ngang 40 li chúng ta muốn kéo mỗi bên ra 4 li thì chúng ta sử dụng lệnh stretch là nhanh nhất

2. Lệnh stretch sử dụng thế nào ?

S => enter 

Ở đây chúng ta mang 3 điều cần chú ý :

+ Nếu sử dụng lệnh stretch trong autocad thì chúng ta phải kéo chuột theo hướng

+ Nếu chúng ta nhấp vô đối tượng kéo thì kéo luôn cả đối tượng

+ Chúng ta phải quét hết phần cần kéo, nếu ko sẽ biến hình trạng

Sử dụng:

Muốn kéo phần bên phải sang phải 4 li thì ta cần quét 1 phần đối tượng, từ phải qua trái , sau đó gõ lệnh S=> enter => bấm chuột kéo qua phải 4 li

Muốn kéo phần bên trái sang trái 4 li thì ta cần quét 1 phần đối tượng, từ phải qua trái, sau đó gõ lệnh S=> enter => bấm chuột qua trái 4 li

Muốn kéo phần đối tượng lênh trên thì chúng ta cũng quét từ trái qua phải phần đối tượng , rồi gõ lệnh S => enter => bấm chuột lên trên 4 li

Cũng tương tự , muốn kéo phần đối tượng xuống dưới thì chúng ta cũng quét từ trái qua phải phần đối tượng , rồi gõ S=> enter => bấm chuột xuống dưới 4 lí

==> Mình biết những bạn cũng rất khó hiểu việc sử dụng lệnh nên bạn mang thể xem demo ở trên để hiểu rõ hơn nhé

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *