Lệnh rectang trong autocad sử dụng thế nào


Hôm nay mình xin hướng dẫn lệnh mới, lệnh được sử dụng khá nhiều trong những bạn vẽ cơ khí , xây dựng, sở hữu thể nói đây là lệnh được sử dụng 100% trong hầu hết tất cả bản vẽ . Đó là lệnh rectang trong autocad và ngày nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết những bạn sử dụng lệnh rectang từ a-z , để đảm bảo giúp bạn tăng tốc độ vẽ autocad.

Lệnh rectang trong autocad sử dụng thế nào

Lệnh rectang sử dụng để làm gì ?

Lệnh rectang thuần tuý chỉ tiêu dùng để vẽ hình chữ nhật hình vuông theo kích thước bạn mong muốn, và sở hữu thêm một số tính năng như hình vuông fillet 4 góc, hình vuông chamfer 4 góc ….

Lệnh rectang sử dụng thế nào ?

Gõ lệnh REC => enter => Click vào màn hình => Gõ D => enter => Nhập kích thước ngang => enter => nhập kích thước dọc => enter => tạo thành hình chữ nhật như mong muốn

Tạo hình chữ nhật sở hữu fillet 4 góc : Gõ rec => enter => Gõ F => gõ bán kính r muốn fillet => enter => Click vào màn hình => gõ D => enter => nhập kích thước ngang => enter => nhập kích thước dọc =>enter => tạo thành hình chữ nhật sở hữu fillet 4 góc như mong muốn

Tạo hình chữ nhật sở hữu chamfer 4 góc : Gõ rec => enter => Gõ C => gõ khoảng những C muốn Chamfer => enter => Click vào màn hình => gõ D => enter => nhập kích thước ngang => enter => nhập kích thước dọc =>enter => tạo thành hình chữ nhật sở hữu chamfer 4 góc như mong muốn

Xem demo bên trên để hiểu rõ hơn

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *