Lệnh quay trở lại trong autocad


Lúc chúng ta thiết kế autocad, chúng ta vẽ thì bao giờ cũng sở hữu lúc gặp những sai trái, nhưng sơ sót, và mình xin san sớt môt lệnh sử dụng để khắc phục sai trái đó, đó là lệnh quay trở lại trong autocad

Xem thêm: Lệnh Cal lệnh tính toán nhanh trong autocad

Lệnh quay trở lại trong autocad

Lệnh quay trở lại trong autocad sử dụng để làm gì ?

Lệnh quay trở lại như tên gọi của nó, là lệnh này sử dụng để quay trở lại lúc chúng ta vẽ sai, chúng ta muốn quay lại nhưng ko biết cách nào nhanh thì bài viết này xin hướng dẫn những bạn

Lệnh quay trở lại trong autocad sử dụng thế nào ?

Trong autocad hiện nay sở hữu 2 cách sử dụng lệnh quay trở lại, tùy thuộc vào thị hiếu của mỗi người mà sử dụng, mình ko can thiệp vào thị hiếu của mỗi người chỉ đưa ra lời khuyên mà thôi

Cách 1: Sài Ctrl + Z  ( cách này khuyên sử dụng, hầu hết 90% người thiết kế sử dụng lệnh này )

Cách 2 : Gõ U => enter

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *