Lệnh offset trong autocad sử dụng thế nào


Mình xin san sớt một lệnh mới giúp bạn vẽ nhanh autocad hơn, lệnh này sở hữu ứng dụng nhiều trong việc vẽ những hình đồng dạng với nhau, được sử dụng nhiều trong quá trình vẽ autocad , đó là lệnh Offset trong autocad

Xem thêm: Lệnh join trong autocad sử dụng thế nào

Lệnh offset trong autocad sử dụng thế nào

Lệnh offset trong autocad sử dụng để làm gì

Lệnh offset sử dụng để tạo hình đồng dạng ở một khoảng nhất định, nằm trong hoặc ngoài hình sở hữu sẵn, luôn đảm bảo khoảng cách với đối tượng sở hữu sẵn một khoảng, mình khái niệm vậy thôi rất khó hiểu, lệnh này chỉ sở hữu trình diễn thì sẽ rất dễ hiểu

Lệnh offset trong autocad sử dụng thế nào ?

Chọn đối tượng =>

O => enter => bấm kích thước muốn offset => click chuột bên ngoài nếu muốn offset ra ngoài, click chuột bên trong nếu muốn offset vào bên trong

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *