Lệnh List trong autocad


Hôm nay tôi sẽ nói về lệnh list trong autocad, lệnh này ko mấy sử dụng trong quá trình thiết kế , nó chủ yếu là sử dụng để rà soát bản vẽ, thì bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết sơ qua lệnh list là lệnh thể nào, và phím tắt của nó là gì mà thôi

Lệnh list tiêu dùng để làm gì ?

Xem thêm: Lệnh gán tính chất cho đối tượng trong cad

Lệnh list tiêu dùng để bạn xác nhận xem tất cả thông số của một hình xem mang đúng ko, từ chiều dài , chiều rộng, chiều cao , layer, nói chung là thông số tất tần tật về một hình mà bạn muốn rà soát thông số

Cách sử dụng lệnh list trong autocad

Quét chọn hình bạn mún xem thông số

=> Gõ LI => enter => thông số sẽ hiện ra như bảng bên dưới

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *