Lệnh liên kết trong autocad sử dụng thế nào


Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn những bạn cách liên kết những đối tượng với nhau trong autocad, ở autocad thì nó mang 2 lệnh cơ bản để liên kết những đối tượng đó là lệnh Join và lệnh BLOCK .

Liên kết những đối tượng để làm gì

Xem thêm: Lệnh array trong cad sử dụng thế nào

Lúc bạn thiết kế một bản vẽ to, thì bạn cần phải liên kết những đối tượng liên quan thành một nhóm để bạn mang thể tiện lợi di chuyển chúng trong lúc thiết kế

Lệnh liên kết đối tượng trong cad

A/ Lệnh Block trong autocad 

Bước 1: Quét toàn bộ những đối tượng cần liên kết

Bước 2: Gõ B ==> Enter

+ Ô 1: đặt tên cho đối tượng

+ Ô 2: Click ok

===> Tương tự chúng ta đã liên kết xong đối tượng lại với nhau

Xem demo để hiểu rõ hơn nhé

B/ Lệnh JOIN trong autocad

Bước 1: Quét toàn bộ đối tượng muốn liên kết

Bước 2: Gõ J ==> Enter

Tương tự bạn đã thực hiện xong lệnh liên kết trong autocad

Xem demo để hiểu rõ hơn nhé

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *