Lệnh gán thuộc tính cho đối tượng trong cad

Hôm nay tôi xin hướng dẫn bạn một lệnh quan trong trong quá trình thiết kế, nhưng ở những trung tâm hoàn toàn ko với huấn luyện cho bạn, đó là lệnh gán tính chất cho đối tượng trong autocad

Lệnh gán tính chất cho đối tượng trong cad ở đây tôi sẽ hướng dẫn những bạn sử dụng lệnh MA trong autocad

Lệnh gán tính chất cho đối tượng là như thế nào ?

Lệnh MA là lệnh được sử dụng rộng rãi trong autocad, tiêu dùng để biến đổi đối tượng khác thành giống như đối tượng kia

Nói nôm na là biến 2 đối tượng thành giống nhau

Ví dụ: bạn với 1 đường thằng màu đỏ và mau xanh, bạn sử dụng lệnh MA để biến 2 đường thẳng thành màu đỏ

+ Biến đổi màu sắc

+ Biến đổi kích thước chữ

+ Biến đổi hình dáng Hatch

+ Biến đổi layer

+ Biến đổi font chữ

+ Biến đổi dung sai

……… v.v

Hướng dẫn sử dụng lệnh MA trong autocad

Xem thêm: Lệnh array trong cad sử dụng thế nào

Demo:

Cách thực hiện:

=> Gõ MA => enter 

=> Chọn đối tượng thứ 1 => click chọn đối tượng thứ 2 muốn đổi giống đối tượng 1

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *