Lệnh fillet nhiều góc cùng một lúc trong cad


Mình luôn hướng dẫn những bạn những thủ thuật giúp bạn vận dụng nhanh phần mềm autocad, để chúng ta mang thể thiết kế nhanh một bản vẽ, việc chúng ta cần là phải nắm rõ những lệnh tích hợp trong autocad và hôm nay mình sẽ hướng dẫn lệnh fillet nhiều góc cùng một lúc trong cad

Lệnh fillet nhiều góc cùng một lúc trong cad

Lệnh fillet nhiều góc cùng một lúc là như thế nào ? mang tức thị lúc fillet bạn muốn một click chuột và 4 góc của một hình đều phải bo cung cả

Cách sử dụng lệnh fillet nhiều góc cùng một lúc trong cad

F => enter

=> Gõ R => enter => Điền bán kính mà bạn muốn bo cung vào

=> Gõ P => enter => click vào hình mà bạn muốn bo cung

Chú ý: Hình phải được Join trước lúc sử dụng lệnh này ( Join mang tức thị liền nhau )

Xem thêm: Lisp Join cho bản vẽ autocad

Xem demo

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *