Lệnh di chuyển bản vẽ trong autocad


Trong quá trình vẽ autocad, việc di chuyển bản vẽ là một điều hoàn toàn ko thể tránh khỏi, và mình sẽ giới thiệu cho những bạn lệnh di chuyển bản vẽ trong autocad, thực ra thì việc di chuyển bản vẽ sở hữu rất nhiều cách, nhưng ở đây mình quan yếu tới việc tăng tốc độ vẽ autocad cho những bạn nên mình hướng dẫn lệnh được sử dụng 90% trong lúc vẽ autocad

Lệnh di chuyển bản vẽ trong autocad

Mình xin nói luôn lệnh , lệnh di chuyển bản vẽ trong autocad đó là lệnh Move

Lệnh move là lệnh sử dụng để di chuyển bản vẽ, lúc ta sở hữu 1 điểm cho trước, muốn điểm đó nhập với điểm 2 thì ta sử dụng lệnh move, rất dể hiểu nếu bạn xem demo bên trên.

Lệnh move sử dụng giúp ta di chuyển bản vẽ đảm bảo độ xác thực của bản vẽ

Lệnh move giúp ta lắm ráp bản vẽ một cách nhanh chóng, đúng xác thực thông qua những điểm cho trước

Lệnh move thực sự giống 99% lệnh copy nhưng 1% còn lại là lệnh move sẽ ko copy bản vẽ ra làm 2 dòng giống lệnh copy

Lệnh di chuyển bản vẽ trong autocad sử dụng thế nào ?

Quét bản vẽ muốn Move => Gõ M => Space ( Enter) => Chọn điểm đầu => Chọn điểm thứ 2 mà bạn muốn di chuyển tới

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *