Lệnh chia điểm trong autocad

Với rất nhiều bạn hỏi tôi, làm sao chia điểm trên cách đoạn thẳng, tôi hiểu thắc mắc của những bạn, đơn thuần vì 1 đoạn thẳng thì sẽ mang 3 điểm nhất quyết, một hình tròn thì sẽ mang 4 điểm nhất quyết, chúng ta muốn chia điểm trong autocad cho 1 đoạn thẳng nhiều hơn 3 điểm thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn lệnh chia điểm trong autocad

Lệnh chia điểm trong autocad

Chia điểm trong autocad là thế nào ? chia điểm trong autocad mang tức thị 1 đoạn thẳng mang 3 điểm ta chia chúng thành 5 điểm hoặc nhiều hơn

Chia điểm trong autocad sử dụng để làm gì? chia điểm trong autocad để chúng ta dể dàng bắt điểm một cách xác thực, hoặc để chúng ta mang thể cắt đoạn thẳng thành nhiều đoạn khác nhau, nó mang ứng dụng 2D và 3D trong việc vẽ surface

Cách sử dụng lệnh chia điểm trong autocad

DIV => enter

=> Chọn đoạn thẳng muốn chia điểm => enter

=> Bấm số đoạn muốn chia ví dụ muốn chia 5 điểm thì sẽ mang 4 đoạn

Demo

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *