Lệnh bo cung trong autocad


Lúc thiết kế những chi tiết, việc bo cung là một điều quan yếu, và sử dụng thường xuyên, đối với một bản vẽ to bạn ko thể nào ngồi mà bo cung thủ công cả, phải sử dụng lệnh bo cung trong autocad để giảm thời kì và công sức thiết kế

Lệnh bo cung trong autocad

Lệnh bo cung trong cad đó là lệnh fillet , chúng ta với thể bo cung thủ công nhưng autocad đã với lệnh fillet giúp bạn bo cung nhanh chi tiết nào đó

Cách sử dụng lệnh bo cung trong autocad

F => enter

=> R => enter 

=> Gõ số 5 enter ( nếu bạn muốn bo cung r=5 )

=> Click chọn cạnh 1 và cạnh 2 

Xem demo

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *