Lệnh bẻ đường thẳng trong autocad


Tôi xin hướng dẫn những bạn lệnh bẻ đường thẳng trong autocad, lúc thiết kế việc bẻ đường thẳng là điều cần thiết, mang nhiều người nói với tôi rằng thiết kế 2d việc bẻ đường thẳng cũng rất quan yếu, nhưng tôi thì mang nhận xét trái lại đó là bẻ đường thẳng quan yếu nhất trong việc thiết kế 3D.

Xem thêm: Kéo dài đường thẳng bằng lệnh lengthen

Lệnh bẻ đường thẳng trong autocad

Chúng ta sử dụng lệnh Break để bẻ đường thẳng, mang tức thị thế nào, mang tức thị ta chia đoạn thẳng làm 2 đường 3 đường hoặc 4 đường, mang thể bằng nhau hoặc ko bằng nhau

Cách sử dụng lệnh break

Hiện tại lệnh này ko mang lệnh tắt, chúng ta phải chọn biểu tượng, vì cad nó ko phân chia ra nhiều loại lệnh break.

=> CLick chọn biểu tượng như bình bên dưới

=> Chọn đoạn thẳng bạn muốn bẻ

=> Click vào điểm nào và bạn muốn chia đoạn thẳng

Xem demo

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *