Khái niệm chính sách tài chính

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Khái niệm chính sách tài chính, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Khái niệm chính sách tài chính bên dưới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 673.27 KB, 58 trang )

sách tài chính là chi tiêu chính phủ và hệ thống thuế. Những thay đổi về mức độ

và thành phần của thuế và chi tiêu của chính phủ với thể ảnh hướng tới những biến

số trong nền kinh tế: tổng cầu và mức độ hoạt động kinh tế; kiểu phân bố nguồn

lực; phân phối thu nhập …

Chính sách tài khóa liên quan tới tác động tổng thể của ngân sách đối với

hoạt động kinh tế. Với những loại chính sách tài khóa tiêu biểu là trung lập, mở

rộng, và thu gọn.

1. Chính sách trung lập là chính sách thăng bằng ngân sách lúc đó G = T (G:

chi tiêu chính phủ, T: thu nhập từ thuế). Chi tiêu của chính phủ hoàn toàn

được cung ứng do nguồn thu từ thuế và nhìn chung kết quả với tác động

trung tính lên mức độ của những hoạt động kinh tế.

2. Chính sách mở rộng là chính sách tăng cường chi tiêu của chính phủ (G >

T) thông qua chi tiêu chính phủ tăng cường hoặc giảm bớt nguồn thu từ

thuế hoặc kết hợp cả 2. Việc này sẽ dẫn tới thâm hụt ngân sách nặng nề

hơn hoặc thặng dư ngân sách ít hơn nếu trước đó với ngân sách thăng bằng.

3. Chính sách thu hẹp là chính sách trong đó chi tiêu của chính phủ ít đi

thông qua việc tăng thu từ thuế hoặc giảm chi tiêu hoặc kết hợp cả 2.

Việc này sẽ dẫn tới thâm hụt ngân sách ít đi hoặc thặng dư ngân sách to

lên so với trước đó, hoặc thặng dư nếu trước đó với ngân sách thăng bằng.

Chính sách tài khóa với tác động tới sản lượng thực thực tế, tới kiềm chế

lạm phát và tình trạng thất nghiệp, với tác động tới điều chỉnh nền kinh tế, cơ

cấu kinh tế. Mục tiêu của chính sách tài chính là bảo đảm những nguồn lực tài

chính, tạo môi trường và điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội. Để đạt được

mục tiêu đó, chính sách tài chính cần xử lý nhiều mối quan hệ, trong đó giải

quyết đúng đắn những tranh chấp chủ yếu sau đây là nội dung cốt lõi của chính

sách tài khóa:

6

Tranh chấp thu – chi NSNN. Đây là tranh chấp vốn với của bất kỳ

một quốc gia nào, đặc thù gay gắt đối với những nước kém phát triển. Xuất

phát của tranh chấp này là do chi tiêu của Nhà nước to, trong lúc nguồn

thu bị hạn chế. Vì vậy, cần với những giải pháp tích cực để khống chế nhu

cầu chi của Nhà nước. Đồng thời tích cực thu đúng, thu đủ, tận dung những

nguồn thu.

Để thực hiện cân đối thu – chi, cần giữ vững 2 đối cân chủ yếu:

Một là, thu từ những loại thuế trực thu và gián thu phải đảm bảo nhu cầu chi

thường xuyên của bộ máy Nhà nước, quốc phòng, an ninh…

Hai là, quy mô đầu tư phát triển kinh tế – xã hội phải tương ứng với tổng

số thu tự thực hiện lợi ích kinh tế những tài sản thuộc sở hữu Nhà nước và những

nguồn lực huy động được trong nước và ngoài nước thông qua tín dụng dài hạn.

Tranh chấp giữa tập trung vào NSNN với tích lũy trong những hạ tầng

kinh doanh. Vì vậy chính sách tài khóa cần khắc phục tranh chấp này, đó

là yêu cầu khách quan của phát triển kinh tế – xã hội.

Tranh chấp này hiện nay ở nước ta đang gay gắt, biểu hiện ở chỗ tốc độ tăng

thu vào NSNN năm sau cao hơn năm trước và to hơn nhiều lần so với tốc độ

tăng tổng sản phẩm quốc dân, trong lúc tình trạng thất nghiệp thu từ thuế còn

to

Tranh chấp giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện công bằng

xã hội. Nguyên nhân của tranh chấp này: Từ một mặt năng suất lao động

xã hội còn thấp kém, muốn tăng trưởng thì phải tích lũy, do đó tiều tiêu dùng

bị hạn chế, ko khắc phục đúng mức những vấn đề xã hội cấp bách.

Nếu trái lại thì ko đảm bảo thực hiện được mục tiêu kinh tê. Mặc

khác, do phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, sẽ dẫn tới phân hóa giàu

7

nghèo là ko tránh khỏi. Vì vậy, để khắc phục tranh chấp trên, chính

sách tài chính phải thể hiện nội dung điều tiết thu nhập sao cho hợp lý

4. Sự cần thiết phải với chính sách tài chính đối với nhà ở cho người với thu

nhập thấp

Người thu nhập thấp, tiền dành cho tiết kiệm cũng ko phải là nhiều ,

thậm chí là ko với. Lúc mức thu nhập ở dưới mức trung bình, mức tiết kiệm

ko đủ để cải tạo, nâng cấp nhà và tới lúc thu nhập cao thì họ mới với tiền để

đầu tư, nâng cấp hay xây mới. Với mức tiết kiệm khoảng 7 % tới 10% thu nhập

hàng tháng thì tới bao giờ họ mới với một lượng tiền đủ to để sắm nhà ở, giả

dụ nhà nước ko với chính sách tương trợ. Đấy còn chưa kể tới yếu tố trượt giá

của đồng tiền theo thời kì .

Qua đó ta thấy, nếu mức thu nhập ko được cải thiện thì nhưng người

này sẽ khó với khả năng tiếp cận được nhà ở với những tiện nghi thông thường hay

hiện đại.Để giả quyết vấn đề này Nhà nước cần phải với chính sách khuyến khích

tương trợ.

Người thu nhập thấp với mức thu nhập tiền còn dưới mức thu nhập trung

bình của xã hội, bao gồm :

+ Cán bộ công viên chức chức nhà nước thuộc những thành phần kinh tế .

+ Những người thừa hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

+ Sinh viên những trường đại học, cao đẳng .

+ Những hộ nghèo khác .

Cuộc sống nghèo nàn làm phát sinh một loạt những vấn đề như: y tế, giáo

dục, vệ sinh, môi trường…Nghèo thì lắm bệnh, con dòng ko được giáo dục tốt

dẫn tới ko với công việc ổn định hoặc ổn định nhưng thu nhập ko

cao.Người nghèo nhịn nhường như cũng bị rơi vào dòng “vòng luẩn quẩn” của sự nghèo

8

khó, ko chỉ về nhà ở mà còn những dòng tiêu tiêu dùng khác trong cuộc sống. Do đó

cần phải với một cú huých để phá vỡ dòng “vòng luẩn quẩn” này, ko người nào khác

chính là Nhà nước.

Nhà nước ta là nhà nước do dân và vì dân, do vậy mọi đường lối chính

sách của Đảng và Nhà nước đều nhằm mục đích đem lại cuộc sống no ấm, hạnh

phúc cho nhân dân.Xoá bỏ sự bất đồng đẳng, thiệt thòi của một số tầng lớp dân

cư trong xã hội, trong đó là những nhóm dân cư với thu nhập thấp và vấn đề nhà ở

đối với họ.Nhà nước với chính sách huy động mọi nguồn lực trong xã hội, những

thành phần kinh tế tham gia, khuyến khích, ưu đãi đối với những doanh nghiệp, những

tổ chức phát triển nhà nhằm khuyến mại thành nhà để những đối tượng với thu nhập

thấp với nhiều khả năng tiếp cận trong việc sắm hoặc thuê nhà ở.

Nắm bắt rõ tâm lý của người Việt là ổn định chỗ ở mới lạc nghiệp, người nghèo,

người với thu nhập thấp lại càng cần một mái nhà ổn định để chuyên tâm lao

động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình nhằm nhanh chóng thoát nghèo, vươn

lên khá, giàu; nhiều doanh nghiệp đã kiên trì và thông minh triển khai đầu tư xây

dựng những khu nhà ở cho người thu nhập thấp, cùng chung tay góp phần đảm bảo

an sinh xã hội. Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây nhà ở cho người thu

nhập thấp, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi như vay

vốn, tương trợ lãi xuất, cấp đất sạch,…

Tóm lại, xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp là chủ trương đúng đắn

của Đảng, Nhà nước nhằm đảo bảo an sinh xã hội. Trong đó, Nhà nước, nhân

dân và xã hội phải đồng lòng chung sức để chăm lo cho việc phát triển nhà ở cho

người dân; đảm bảo cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

9

Xem thêm:

Xem thêm:

Source:
Category:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 673.27 KB, 58 trang )

sách tài chính là chi tiêu chính phủ và hệ thống thuế. Những thay đổi về mức độ

và thành phần của thuế và chi tiêu của chính phủ với thể ảnh hướng tới những biến

số trong nền kinh tế: tổng cầu và mức độ hoạt động kinh tế; kiểu phân bố nguồn

lực; phân phối thu nhập …

Chính sách tài khóa liên quan tới tác động tổng thể của ngân sách đối với

hoạt động kinh tế. Với những loại chính sách tài khóa tiêu biểu là trung lập, mở

rộng, và thu gọn.

1. Chính sách trung lập là chính sách thăng bằng ngân sách lúc đó G = T (G:

chi tiêu chính phủ, T: thu nhập từ thuế). Chi tiêu của chính phủ hoàn toàn

được cung ứng do nguồn thu từ thuế và nhìn chung kết quả với tác động

trung tính lên mức độ của những hoạt động kinh tế.

2. Chính sách mở rộng là chính sách tăng cường chi tiêu của chính phủ (G >

T) thông qua chi tiêu chính phủ tăng cường hoặc giảm bớt nguồn thu từ

thuế hoặc kết hợp cả 2. Việc này sẽ dẫn tới thâm hụt ngân sách nặng nề

hơn hoặc thặng dư ngân sách ít hơn nếu trước đó với ngân sách thăng bằng.

3. Chính sách thu hẹp là chính sách trong đó chi tiêu của chính phủ ít đi

thông qua việc tăng thu từ thuế hoặc giảm chi tiêu hoặc kết hợp cả 2.

Việc này sẽ dẫn tới thâm hụt ngân sách ít đi hoặc thặng dư ngân sách to

lên so với trước đó, hoặc thặng dư nếu trước đó với ngân sách thăng bằng.

Chính sách tài khóa với tác động tới sản lượng thực thực tế, tới kiềm chế

lạm phát và tình trạng thất nghiệp, với tác động tới điều chỉnh nền kinh tế, cơ

cấu kinh tế. Mục tiêu của chính sách tài chính là bảo đảm những nguồn lực tài

chính, tạo môi trường và điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội. Để đạt được

mục tiêu đó, chính sách tài chính cần xử lý nhiều mối quan hệ, trong đó giải

quyết đúng đắn những tranh chấp chủ yếu sau đây là nội dung cốt lõi của chính

sách tài khóa:

6

Tranh chấp thu – chi NSNN. Đây là tranh chấp vốn với của bất kỳ

một quốc gia nào, đặc thù gay gắt đối với những nước kém phát triển. Xuất

phát của tranh chấp này là do chi tiêu của Nhà nước to, trong lúc nguồn

thu bị hạn chế. Vì vậy, cần với những giải pháp tích cực để khống chế nhu

cầu chi của Nhà nước. Đồng thời tích cực thu đúng, thu đủ, tận dung những

nguồn thu.

Để thực hiện cân đối thu – chi, cần giữ vững 2 đối cân chủ yếu:

Một là, thu từ những loại thuế trực thu và gián thu phải đảm bảo nhu cầu chi

thường xuyên của bộ máy Nhà nước, quốc phòng, an ninh…

Hai là, quy mô đầu tư phát triển kinh tế – xã hội phải tương ứng với tổng

số thu tự thực hiện lợi ích kinh tế những tài sản thuộc sở hữu Nhà nước và những

nguồn lực huy động được trong nước và ngoài nước thông qua tín dụng dài hạn.

Tranh chấp giữa tập trung vào NSNN với tích lũy trong những hạ tầng

kinh doanh. Vì vậy chính sách tài khóa cần khắc phục tranh chấp này, đó

là yêu cầu khách quan của phát triển kinh tế – xã hội.

Tranh chấp này hiện nay ở nước ta đang gay gắt, biểu hiện ở chỗ tốc độ tăng

thu vào NSNN năm sau cao hơn năm trước và to hơn nhiều lần so với tốc độ

tăng tổng sản phẩm quốc dân, trong lúc tình trạng thất nghiệp thu từ thuế còn

to

Tranh chấp giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện công bằng

xã hội. Nguyên nhân của tranh chấp này: Từ một mặt năng suất lao động

xã hội còn thấp kém, muốn tăng trưởng thì phải tích lũy, do đó tiều tiêu dùng

bị hạn chế, ko khắc phục đúng mức những vấn đề xã hội cấp bách.

Nếu trái lại thì ko đảm bảo thực hiện được mục tiêu kinh tê. Mặc

khác, do phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, sẽ dẫn tới phân hóa giàu

7

nghèo là ko tránh khỏi. Vì vậy, để khắc phục tranh chấp trên, chính

sách tài chính phải thể hiện nội dung điều tiết thu nhập sao cho hợp lý

4. Sự cần thiết phải với chính sách tài chính đối với nhà ở cho người với thu

nhập thấp

Người thu nhập thấp, tiền dành cho tiết kiệm cũng ko phải là nhiều ,

thậm chí là ko với. Lúc mức thu nhập ở dưới mức trung bình, mức tiết kiệm

ko đủ để cải tạo, nâng cấp nhà và tới lúc thu nhập cao thì họ mới với tiền để

đầu tư, nâng cấp hay xây mới. Với mức tiết kiệm khoảng 7 % tới 10% thu nhập

hàng tháng thì tới bao giờ họ mới với một lượng tiền đủ to để sắm nhà ở, giả

dụ nhà nước ko với chính sách tương trợ. Đấy còn chưa kể tới yếu tố trượt giá

của đồng tiền theo thời kì .

Qua đó ta thấy, nếu mức thu nhập ko được cải thiện thì nhưng người

này sẽ khó với khả năng tiếp cận được nhà ở với những tiện nghi thông thường hay

hiện đại.Để giả quyết vấn đề này Nhà nước cần phải với chính sách khuyến khích

tương trợ.

Người thu nhập thấp với mức thu nhập tiền còn dưới mức thu nhập trung

bình của xã hội, bao gồm :

+ Cán bộ công viên chức chức nhà nước thuộc những thành phần kinh tế .

+ Những người thừa hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

+ Sinh viên những trường đại học, cao đẳng .

+ Những hộ nghèo khác .

Cuộc sống nghèo nàn làm phát sinh một loạt những vấn đề như: y tế, giáo

dục, vệ sinh, môi trường…Nghèo thì lắm bệnh, con dòng ko được giáo dục tốt

dẫn tới ko với công việc ổn định hoặc ổn định nhưng thu nhập ko

cao.Người nghèo nhịn nhường như cũng bị rơi vào dòng “vòng luẩn quẩn” của sự nghèo

8

khó, ko chỉ về nhà ở mà còn những dòng tiêu tiêu dùng khác trong cuộc sống. Do đó

cần phải với một cú huých để phá vỡ dòng “vòng luẩn quẩn” này, ko người nào khác

chính là Nhà nước.

Nhà nước ta là nhà nước do dân và vì dân, do vậy mọi đường lối chính

sách của Đảng và Nhà nước đều nhằm mục đích đem lại cuộc sống no ấm, hạnh

phúc cho nhân dân.Xoá bỏ sự bất đồng đẳng, thiệt thòi của một số tầng lớp dân

cư trong xã hội, trong đó là những nhóm dân cư với thu nhập thấp và vấn đề nhà ở

đối với họ.Nhà nước với chính sách huy động mọi nguồn lực trong xã hội, những

thành phần kinh tế tham gia, khuyến khích, ưu đãi đối với những doanh nghiệp, những

tổ chức phát triển nhà nhằm khuyến mại thành nhà để những đối tượng với thu nhập

thấp với nhiều khả năng tiếp cận trong việc sắm hoặc thuê nhà ở.

Nắm bắt rõ tâm lý của người Việt là ổn định chỗ ở mới lạc nghiệp, người nghèo,

người với thu nhập thấp lại càng cần một mái nhà ổn định để chuyên tâm lao

động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình nhằm nhanh chóng thoát nghèo, vươn

lên khá, giàu; nhiều doanh nghiệp đã kiên trì và thông minh triển khai đầu tư xây

dựng những khu nhà ở cho người thu nhập thấp, cùng chung tay góp phần đảm bảo

an sinh xã hội. Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây nhà ở cho người thu

nhập thấp, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi như vay

vốn, tương trợ lãi xuất, cấp đất sạch,…

Tóm lại, xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp là chủ trương đúng đắn

của Đảng, Nhà nước nhằm đảo bảo an sinh xã hội. Trong đó, Nhà nước, nhân

dân và xã hội phải đồng lòng chung sức để chăm lo cho việc phát triển nhà ở cho

người dân; đảm bảo cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

9

Xem thêm:

Xem thêm:

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Khái niệm chính sách tài chính

Related Posts