Hướng dẫn vẽ khung tên cho bản vẽ autocad


Khung tên là thứ được xem là quan yếu nhất trong bản vẽ, tất cả bản vẽ đều yêu cầu phải với khung tên, nên mình xin hướng dẫn vẽ khung tên cho bản vẽ

Khung tên thì rộng rãi biến hóa cho mỗi đơn vị quyết định nhưng đa phần cũng với rất nhiều đơn vị và trường học vẫn sử dụng khung tên cổ điển vì nó ko quá rờm rà phức tạp, dễ sử dụng

Xem thêm : Kích thước khổ giấy A0 tới A4 trong autocad

Hướng dẫn vẽ khung tên cho bản vẽ autocad

Kích thước của khung tên ( xem hình )

Chú thích:

Ô 2: Tỷ lệ

– Tỉ lệ thu nhỏ : 1:2 – 1:5 – 1:10 – 1:20 – 1:50 -1:100 – 1:200…

– Tỉ lệ nguyên hình : 1:1

– Tỉ lệ phóng to: 2:1 – 5:1 – 10:1 – 20:1 – 50:1…

Tỉ lệ của một hình trình diễn là tỉ số giữa kích thước đo trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo trên vật thật

Trị số kích thưóc ghi trên hình trình diễn ko phụ thuộc vào tỉ lệ của hình trình diễn

Ô 3 :Ngày vẽ

Sử dụng để ghi ngày mà bạn vẽ bản vẽ đó

Ô 4: Chữ ký người rà soát bản vẽ hoặc tên người rà soát bản vẽ

Ô 5: Họ tên người vẽ, đơn vị nào trường nào, khoa nào

Ô 6: Ký hiệu bài vẽ

Ô 1: Tên sản phẩm, tên chi tiết

Cách đặt khung tên vào trong bản vẽ

Đối với bản vẽ A3 -> A0 ta đặt khổ giấy nằm ngang so với khung tên

Đối với bản vẽ A4 ta đặt khổ giấy nằm đứng so với khung tên

Xem hình để hiểu hơn

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *