Hướng dẫn lệnh đối xứng trong autocad

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn những bạn cách làm đối xứng một mình trong autocad, sở hữu tức thị bạn vẽ phân nữa hình và sử dụng lệnh đối xứng để biến nó về một hình, bài viết này sẽ giúp bạn tăng tốc độ vẽ autocad lên 50% bạn nhé

Hướng dẫn lệnh đối xứng trong autocad

Lệnh đối xứng ở đây là lệnh Mirror trong autocad, lệnh này được sử dụng 90% lúc thiết kế trong bản vẽ tất cả những ngành từ kỹ thuật cơ khí tới kỹ thuật xây dựng

Lệnh đối xứng trong autocad là lệnh tạo ra một hình đối xứng và trái lại với hình bạn vừa mới vẽ, nó giống như một dòng gương lúc bạn nhìn vào đó

Hướng đẫn sử dụng lệnh đối xứng trong autocad

MI=> Enter 

=> Quét chọn đối tượng muốn đối xứng  => enter 

=> Chọn 2 điểm ( sở hữu tức thị đường tâm bạn muốn đối xứng) => enter

Xem demo để hiểu rõ hơn

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *