Hướng dẫn cách tính tiền thai sản khi sinh đôi 2021

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Hướng dẫn cách tính tiền thai sản khi sinh đôi 2021, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Hướng dẫn cách tính tiền thai sản lúc sinh đôi 2021 bên dưới

Một trong những mối chăm sóc số 1 của lao động nữ lúc sinh con là chế độ thai sản. Đặc trưng, với riêng lao động nữ sinh đôi, tiền thai sản thừa hưởng và cách tính được pháp luật thế nào ?Dưới đây là hướng dẫn cách tính tiền thai sản lúc sinh đôi năm 2021 .

Tiền chế độ thai sản lúc sinh đôi

Với lao động nữ

Bạn đang đọc:

Căn cứ Điều 34, Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước .

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau lúc sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng .
Mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước lúc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức trung bình tiền lương tháng của những tháng đã đóng BHXH .

Tương tự, lao động nữ sinh đôi được nghỉ 07 tháng. Tuy nhiên, mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng vẫn nhất thiết và thắt chặt là 06 tháng mà ko tính thêm số tháng được nghỉ .
Công thức tính mức hưởng như sau :

Mức hưởng 01 tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng
                                                             trước lúc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản        

Ví dụ : Chị D mang thai đôi và dự kiến sinh vào tháng 5/2021, thời hạn đóng BHXH của chị, đơn cử :
Tháng 11/2020 tới tháng 01/2021 đóng BHXH với mức lương 05 triệu đồng / tháng .
Tháng 02/2021 tới tháng 4/2021 đóng BHXH với mức lương 06 triệu đồng / tháng .
Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH của chị D trước 06 tháng nghỉ sinh là 5,5 triệu đồng / tháng .
Chị D được nghỉ thai sản 07 tháng lúc sinh con. Tuy nhiên, theo địa thế căn cứ trên tiền thai sản trong thời hạn nghỉ sinh được tính = 5,5 triệu đồng x 6 = 33 triệu đồng .

Với lao động nam sở hữu vợ sinh đôi

Căn cứ Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội .

Lao động nam đang đóng BHXH sở hữu vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh được nghỉ hưởng chế độ thai sản như sau :

  • 10 ngày làm việc nếu sinh đôi thường.
  • 14 ngày làm việc trường hợp vợ sinh đôi mà phải phẫu thuật.

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của những tháng đã đóng BHXH.

Xem thêm:

Công thức tính như sau :

Mức hưởng = Số ngày nghỉ x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của
                                                                 06 tháng trước lúc nghỉ /24)

Lưu ý : Lao động nam đóng BHXH sẽ thừa hưởng chế độ thai sản lúc vợ sinh con. Vì vậy, trong những ngày nghỉ như trên sẽ thừa hưởng trợ cấp thai sản theo pháp luật của Luật Bảo hiểm xã hội mà ko thừa hưởng lương do doanh nghiệp chi trả ( Trừ trường hợp lao động xin nghỉ phép hàng năm theo lao lý tại Bộ luật Lao động ) .
Ví dụ : Lương trung bình tháng đóng BHXH của anh M là 06 triệu đồng / tháng. Vì anh M sở hữu vợ sinh đôi nên được nghỉ 10 ngày thao tác .
Vậy, theo công thức trên, số tiền thai sản anh M nhận được :
Số tiền thai sản = 06 triệu đồng / 24 x 10 = 2,5 triệu đồng .

Cách tính tiền thai sản lúc sinh đôi 2021 thế nào? (Ảnh minh họa)

Tiền trợ cấp một lần

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội .

Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở vật chất tại tháng lao động nữ sinh con .
Trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ sở hữu chồng tham gia BHXH và đã đóng đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước lúc người vợ sinh. Mức trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở vật chất tại tháng sinh con cho mỗi con .

Theo lao lý trên, lao động nữ sinh đôi hoặc trường hợp vợ sinh đôi chỉ sở hữu chồng tham gia BHXH thì thừa hưởng mức trợ cấp bằng 04 lần mức lương cơ sở vật chất .

Năm 2021, mức lương cơ sở vật chất là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, trợ cấp thai sản một lần lúc sinh đôi được nhận = 1,49 triệu đồng x 4 = 5,96 triệu đồng.

Tiền dưỡng sức sau sinh đôi

Căn cứ Điều 40, 41 Luật Bảo hiểm xã hội .

Lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chế độ thai sản, từ chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức khỏe thể chất chưa phục sinh thì được nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ từ 05 ngày tới 10 ngày. Cụ thể, số ngày nghỉ như sau :

  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên.
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.
  • Tối đa 05 ngày đối với những trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất sau thai sản một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở vật chất .

Tương tự, lao động nữ sinh đôi hoặc sinh đôi mà phải phẫu thuật được nghỉ thêm tối đa 10 ngày .

Mức hưởng tiền dưỡng sức 01 ngày = 30% x mức lương cơ sở vật chất.

Xem thêm:

Năm 2021, lương cơ sở vật chất là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mổ 01 ngày = 30% x  1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/ngày.

Trên đây là cách tính tiền thai sản lúc sinh đôi 2021. Nếu còn vấn đề thắc mắc liên quan tới những chế độ thai sản khác, độc giả sở hữu thể liên hệ: 1900.6192 để được tương trợ. 

>> Chế độ thai sản của lao động nữ sinh đôi sở hữu gì đặc thù?

Source:
Category:

Một trong những mối chăm sóc số 1 của lao động nữ lúc sinh con là chế độ thai sản. Đặc trưng, với riêng lao động nữ sinh đôi, tiền thai sản thừa hưởng và cách tính được pháp luật thế nào ?Dưới đây là hướng dẫn cách tính tiền thai sản lúc sinh đôi năm 2021 .

Tiền chế độ thai sản lúc sinh đôi

Với lao động nữ

Bạn đang đọc:

Căn cứ Điều 34, Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước .

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau lúc sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng .
Mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước lúc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức trung bình tiền lương tháng của những tháng đã đóng BHXH .

Tương tự, lao động nữ sinh đôi được nghỉ 07 tháng. Tuy nhiên, mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng vẫn nhất thiết và thắt chặt là 06 tháng mà ko tính thêm số tháng được nghỉ .
Công thức tính mức hưởng như sau :

Mức hưởng 01 tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng
                                                             trước lúc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản        

Ví dụ : Chị D mang thai đôi và dự kiến sinh vào tháng 5/2021, thời hạn đóng BHXH của chị, đơn cử :
Tháng 11/2020 tới tháng 01/2021 đóng BHXH với mức lương 05 triệu đồng / tháng .
Tháng 02/2021 tới tháng 4/2021 đóng BHXH với mức lương 06 triệu đồng / tháng .
Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH của chị D trước 06 tháng nghỉ sinh là 5,5 triệu đồng / tháng .
Chị D được nghỉ thai sản 07 tháng lúc sinh con. Tuy nhiên, theo địa thế căn cứ trên tiền thai sản trong thời hạn nghỉ sinh được tính = 5,5 triệu đồng x 6 = 33 triệu đồng .

Với lao động nam sở hữu vợ sinh đôi

Căn cứ Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội .

Lao động nam đang đóng BHXH sở hữu vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh được nghỉ hưởng chế độ thai sản như sau :

  • 10 ngày làm việc nếu sinh đôi thường.
  • 14 ngày làm việc trường hợp vợ sinh đôi mà phải phẫu thuật.

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của những tháng đã đóng BHXH.

Xem thêm:

Công thức tính như sau :

Mức hưởng = Số ngày nghỉ x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của
                                                                 06 tháng trước lúc nghỉ /24)

Lưu ý : Lao động nam đóng BHXH sẽ thừa hưởng chế độ thai sản lúc vợ sinh con. Vì vậy, trong những ngày nghỉ như trên sẽ thừa hưởng trợ cấp thai sản theo pháp luật của Luật Bảo hiểm xã hội mà ko thừa hưởng lương do doanh nghiệp chi trả ( Trừ trường hợp lao động xin nghỉ phép hàng năm theo lao lý tại Bộ luật Lao động ) .
Ví dụ : Lương trung bình tháng đóng BHXH của anh M là 06 triệu đồng / tháng. Vì anh M sở hữu vợ sinh đôi nên được nghỉ 10 ngày thao tác .
Vậy, theo công thức trên, số tiền thai sản anh M nhận được :
Số tiền thai sản = 06 triệu đồng / 24 x 10 = 2,5 triệu đồng .

Cách tính tiền thai sản lúc sinh đôi 2021 thế nào? (Ảnh minh họa)

Tiền trợ cấp một lần

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội .

Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở vật chất tại tháng lao động nữ sinh con .
Trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ sở hữu chồng tham gia BHXH và đã đóng đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước lúc người vợ sinh. Mức trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở vật chất tại tháng sinh con cho mỗi con .

Theo lao lý trên, lao động nữ sinh đôi hoặc trường hợp vợ sinh đôi chỉ sở hữu chồng tham gia BHXH thì thừa hưởng mức trợ cấp bằng 04 lần mức lương cơ sở vật chất .

Năm 2021, mức lương cơ sở vật chất là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, trợ cấp thai sản một lần lúc sinh đôi được nhận = 1,49 triệu đồng x 4 = 5,96 triệu đồng.

Tiền dưỡng sức sau sinh đôi

Căn cứ Điều 40, 41 Luật Bảo hiểm xã hội .

Lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chế độ thai sản, từ chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức khỏe thể chất chưa phục sinh thì được nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ từ 05 ngày tới 10 ngày. Cụ thể, số ngày nghỉ như sau :

  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên.
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.
  • Tối đa 05 ngày đối với những trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất sau thai sản một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở vật chất .

Tương tự, lao động nữ sinh đôi hoặc sinh đôi mà phải phẫu thuật được nghỉ thêm tối đa 10 ngày .

Mức hưởng tiền dưỡng sức 01 ngày = 30% x mức lương cơ sở vật chất.

Xem thêm:

Năm 2021, lương cơ sở vật chất là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mổ 01 ngày = 30% x  1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/ngày.

Trên đây là cách tính tiền thai sản lúc sinh đôi 2021. Nếu còn vấn đề thắc mắc liên quan tới những chế độ thai sản khác, độc giả sở hữu thể liên hệ: 1900.6192 để được tương trợ. 

>> Chế độ thai sản của lao động nữ sinh đôi sở hữu gì đặc thù?

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách tính tiền thai sản lúc sinh đôi 2021

Related Posts