Hướng dẫn cách khai ACI – Forwarder

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Hướng dẫn cách khai ACI – Forwarder, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Hướng dẫn cách khai ACI – Forwarder bên dưới

Hướng dẫn khai báo tờ khai ACI trên hệ thống CRIMSONLOGIC

KHAI BÁO TỜ KHAI S10 Supplementary Cargo Report

Tai trang ứng dụng, vị trí bảng chọn được tìm thấy ở bảng điều kiển bên trái trang. Nơi con chuột hiện trên thanh thực đơn và chọn “ A6A ” và nhấp chọn “ Create ”

Khai báo tờ khai S10 gồm với những phần : Header, Schedule, Party, Container Detail and Shipment


  • HEADER

Bạn đang đọc: Hướng dẫn cách khai ACI – Forwarder

Trường dữ liệu
Mô tả

Form Type
Chọn “S10 Supplementary” như kiểu mẫu của Thống kê từ thanh kéo chọn.

Carrier Code
Nhập 4 ký tự với hiệu lưc 8000 series CBSA cấp mã của người chuyển chở hoặc forwarder với trách nhiệm vận chuyển hàng hóa.

Original CNN
4 ký tự mã carrier code + số MBL

Unique Consingment Reference Number: Số tham chiếu riêng
Nhập số tham khảo nội bộ cho lô hàng

Supplementary 

Reference Number
Số tham chiếu bổ trợ
Nhập số tham khảo bổ sung SRN bao gồm mã series carrier code 8000 và số HBL. 
SRN = Carrier Code + Freight Forwarder’s Report Number
Số tham chiếu bổ trợ xác lập giấy bổ trợ này và số ko lập lại ở những giấy sau trong thời hạn 3 năm

Mode of transportation 
Phương thức luân chuyển
Mặc định là đường biển

Customs Procedure 
Thủ tục thương chính
Chọn loại hình nhập khẩu hàng hóa được nhập vào Canada để tiêu thụ trong nước (24), chuyển cảnh (23), hoặc  (FROB) (26) từ thanh kéo chọn. 
• Chọn 24 = Hàng nhập cho sản phẩm & hàng hóa được nhập và toá tại Canada
• Chọn 23 = Chuyển cảnh cho hàng hóa nhập và toá tại Canada nhưng chuyenr tới U.S bằng Tàu hỏa hoặc xe tải
• Chọn 26 = FROB cho hàng nhập vào Canada. Nhưng vẫn còn trên tàu luân chuyển để tới nơi khác toá hàng

Special instruction 
Hướng dẫn đặc thù quan yếu
Nhập hướng dẫn xử lý lô hàng hoặc hướng dẫn giao hàng nếu với

Country of Destination 
Nước tới
Nhập 2 ký tự mã quốc giá nơi hàng hóa được chuyển tới. Bấm vào  để sử dụng tính năng tìm kiếm danh sách nước được CBSA cấp

City of Destination 
Thành thị trấn tới
Nhập thành thị trấn nơi hàng hóa được chuyển tới

Port of Destination 
Cảng tới
Nhập cảng nơi hàng hóa được chuyển tới

Nhấp vào “Save” để lưu dữ liệu được nhập hoặc nhấp vào ACI2  để lưu và tự động chuyển tiếp trật tự sang phần tiếp theo.

Ngoài ra người sử dụng với thể nhấp vào ACI3  để trở lại danh sach  những file S10 đã được lưu trong tài khoản hoặc nhấp ACI5  để in bản copy của File.

Lưu ý : Một hành lang cửa số cảnh báo nhắc nhở sẽ hiện ra lúc người sử dụng muốn chuyển sang trang khác nhưng chưa lưu những thông tin đã nhập .

Người sử dụng với thể nhấn ACI6  để hủy tờ khai và quay lại danh sách những file S10 trong tài khoản.

  • SCHEUDLE

Dữ liệu
Mô tả

A6 Conveyance Reference Number 
Số phụ lục vận tải đường bộ
Nhập số kham khảm riêng được cấp bởi người chuyển vận liên quan tới chuyến đi 
CRN = Carrier Code + Cargo Carriers ’ Report Number
Cargo Carrier’s Report Number : là số được phân phối lúc tàu đi
Lưu ý : CRN sẽ được là số bổ trợ sử dụng link với Thống kê hàng với Thống kê vận tải đường bộ. Số này sẽ được lập lại ở một Thống kê khác trong thời hạn 3 năm. Tất cả số và ký tự ko vượt quá 16

Ocean Vessel Name 
Tên tàu
Nhập tên tàu theo như  Lloyd’s Register, Register of Ships or the International Maritime Organization (IMO) lúc hàng hóa được xếp lên

Vessel Voyage Number 
Số hiệu tàu
Nhập số tàu đỡ hàng theo số mà người vận chuyển phân phối hoặc hoặc đại lý của người vận chuyển tới một địa điểm nhất định hoặc lên đường của tàu. Tuyến đường vận chuyển bao gồm số hành trình nếu với yêu cầu

Port of loading 
Cảng xếp hàng
Nhập UN/LOCODE của cảng nước ngoài nơi hàng hóa được lên lên tàu trước nhất. 
Chỉ ra một một tính năng tìm kiếm của list UN / LOCODE CBSA gật đầu. Nhập 2 chữ đố mã nước của cảng khởi đầu để tìm kiếm để giảm list hiện ra và tối thiểu thời gián nhu yếu tải tài liệu tìm kiếm. Nhấp vào ? để tới list cảng thuộc những nước đặc thù quan yếu .

Estimate Date of Loading: ETA 
Ước tính thời hạn tới
Nhập lộ trình thời kì lịch tình của tàu đi tới cảng trước nhất ở Canada ở dạng DDMMYY.

First Port of Arrival in Canada 
Cảng tới tiên phong ở Canada
Nhập UN/LOCODE của cảng Canada nơi mà tàu sẽ tới trước nhất 

? chỉ ra những tính năng tìm kiếm trong danh sách UN/LOCODE CBSA cấp

Terminal of Arrival 
Cửa khẩu tới
Nhập tên cửa khẩu của cảng tới

Piere of Arrival 
Bến tới
Nhập số bến của cảng tới 

Customs Office Port of Arrival 
Văn phòng Thương chính cảng tới
Nhập mã code cho CBSA của cảng tới trước nhất tại Canada, nơi hàng hóa được báo cáo trước lúc hàng tới 

? Hướng dẫn tìm kiếm danh sách mã Văn phòng Thương chính được CBSA chấp nhận

Nước xếp hàng
Nhập 2 ký tự mã nước nơi hàng hóa được nhận bởi người chuyển vận

Thành thị trấn xếp hàng
Nhập thành thị trấn mà hàng hóa được nhận trước nhất bởi người chuyển vận

Cảng xếp hàng
 Nhập cảng mà hàng hóa được nhận trước nhất bởi người chuyển vận

Nơi nhận hàng
Nhập 2 ký tự nước màu hóa được chuyển tới

Thành thị trấn tới
Nhập hai mã ký tự thanh thị trấn nơi hàng hóa được chuyển tới

Cảng tới
Nhập hai mã ký tự cảng nơi hàng hóa được chuyển tới

Văn phòng thương chính trình manifest tới
 Nhập mã ký tự cho CBSA nơi hàng sẽ được toá lúc hàng đên 

Bấm vào ? để sử dụng tính năng tìm kiếm mã được CBSA cấp 

Country of Cargo Loading 
Nước tới
Nhập 2 ký tự mã quốc giá nơi hàng hóa được chuyển tới. Bấm vào ? để sử dụng tính năng tìm kiếm danh sách nước được CBSA cấp

City of Cargo Loading 
Thành thị trấn tới
Nhập thành thị trấn nơi hàng hóa được chuyển tới

Port of Cargo Loading 
Cảng tới
Nhập cảng nơi hàng hóa được chuyển tới

Country of Destination 
Nước tới
Nhập 2 ký tự mã quốc giá nơi hàng hóa được chuyển tới. Bấm vào  để sử dụng tính năng tìm kiếm danh sách nước được CBSA cấp

City of Destination 
Thành thị trấn tới
Nhập thành thị trấn nơi hàng hóa được chuyển tới

Port of Destination 
Cảng tới
Nhập cảng nơi hàng hóa được chuyển tới

Nhấp vào “Save” để lưu dữ liệu được nhập hoặc nhấp vào “Save & Proceed”  để lưu và tự động chuyển tiếp trật tự sang phần tiếp theo.

Ngoài ra người sử dụng với thể nhấp “Back”  để trở lại danh sách những file S10 đã được lưu trong tài khoản hoặc nhấp “Print”  để in bản copy của File.

  • PARTY

Dữ liệu
Miêu tả

Consignee 
Người nhận
Nhập thông tin người nhận từ vận đơn. 
tin tức người nhận ( Consignee ), người gửi ( Shipper ), bên được thông tin ( Notify Party ) hoàn toàn với thể được tích tụ trong thông tin tài khoản để khai báo trong tương lai. Sauk hi nhập Party ID cho mỗi đối tượng người sử dụng, check vào hộp “ To save to party master ”

Lúc lưu, chi tiết những bên sẽ được lưu vào thư mục Code Maint.

Xem thêm: Tìm hiểu tính năng AOD – màn hình luôn hiển thị trên smartphone

Bấm vào ACI10 để sử dụng xem danh sách những đối tượng đã lưu trong tài khoản

Người sử dụng hoàn toàn với thể nhập Party ID và chọn để lấy thông tin người sắm. Người sử dụng cũng hoàn toàn với thể nhập ký tự đầu của ID để tìm những liên hệ mở màn từ ký tự đó .

Party Name 1
Nhập tên của bên mà hàng hóa được chuyển đi

Party Name 2
Thêm vào dòng tên người nhận hàng

Address Line 1 
Liên hệ dòng 1
Nhập liên hệ của người nhận hàng

Address Line 2 
Liên hệ dòng 2
Thêm liên hệ của người nhận hàng

City Name 
Tên thành thị trấn
Nhập tên thị trấn của người nhận hàng

Province/ State Code 
Mã tỉnh / bang
Nhập mã tỉnh hoặc ban của liên hệ người nhận hàng từ thanh kéo xuống của bảng chọn. (Ở Canada hoặc Mỹ).

Postal Code 
Mã bưu điện
Nhập mã bưu điện của người nhận hàng

Country Code 
Mã nước
Nhập hai ký tự mã nước của người nhận hàng 
Chỉ ra tính năng tìm kiếm list mã nước CBSA đồng ý

Contact Person 
Người liên hệ
Nhập người liên hệ.

Tel No 
Số điện thoại cảm ứng của người liên lạc
Nhập số điện thoại của người liên hệ.

Shipper 
Người gửi hàng
 Giống ở trên, vui lòng tham khảo người nhận.

Deliver to Party (optional) 
Bên được luân chuyển tới ( tùy chọn )
Nhập chi tiết bên mà hàng hóa được vận chuyển nếu khác với người nhận hàng. 
Vui lòng tìm hiểu thêm cách nhập thông tin người nhận .

Notify Party 1 (optional 
Bên được thông tin 1 ( tùy chọn )
Nhập chi tiết bên khác với người nhận và người gửi trong dữ liệu thông tin được yêu cầu trước lúc hàng tới Canada nếu với thể. 
Vui lòng tìm hiểu thêm cách nhập thông tin người nhận .

  • CONTAINER

Trường dữ liệu
Miêu tả

Container no 
Số Container
Nhập số container

Seal no 
Số Seal
Nhập số seal

Container status 
Trạng thái container
 Chọn trạng thái từ thanh kéo chọn. 4= Container rỗng, 5= Container đầy 

ACI11

Contract and Carriage Condition 
Hợp đồng và điều kiện kèm theo chuyển vận
Chọn liên hệ và điều kiện chuyển vận của container từ thanh kéo chọn 

ACI12

Container Size 
Kích thước container
Chọn kích thước container trong thanh kéo chọn

Để chỉnh sửa container đã nhập, chọn “Delete Selected Containers” Để xóa container đã nhập và nhập lại container mới. Danh sách tổng hợp container lên tới 5 container trong 1 Thống kê. Nhâp “Add container” để nhập tiếp container.

Nhấp vào “Save” để lưu dữ liệu được nhập hoặc nhấp vào “Save & Proceed”  để lưu và tự động chuyển tiếp trật tự sang phần tiếp theo.

  • SHIPMENT

Nhấp vào “Detail”  trên “Shipment Summary” để nhập mục sản phẩm

Note: Ko yêu cầu nhập thông tin trên trang này

Trang mục loại sản phẩm sẽ mặc định “ SNo. 1 ” chỉ mục mẫu sản phẩm tiên phong của lô hàng

Dữ liệu
Mô tả

Product Item 
Mục loại sản phẩm
Thông tin sản phẩm với thể được lưu tại đây bởi nhập ProductID và check ô “ To Save to Product Master” 
Lúc lưu trang, thông tin cụ thể những Parties sẽ được lưu vào trang Code Maint .

Bấm vào ? để sử dụng xem danh sách những đối tượng đã lưu trong tài khoản

Người sử dụng hoàn toàn với thể nhập Party ID và chọn để lấy thông tin người sắm. Người sử dụng cũng hoàn toàn với thể nhập ký tự đầu của ID để tìm những liên hệ mở màn từ ký tự đó

Product Item Desc 1 
Mô tả mục mẫu sản phẩm 1
Nhập rõ ràng và súc tích mô tả của hàng hóa đủ để nhận dạng với mục đich của Thương chính. Dòng mô tả bổ sung thì với thể được nhập thêm thông tin chi tiêt hàng hóa.

No. of Pkgs 
Số đóng gói

Nhập số lượng của đóng goi của từng gói hàng và mã loại bao tị nạnh. 

Bấm vào ? để sử dụng xem danh sách mã bao tị nạnh do CBSA cấp

Gross Weight 
Trọng lượng tổng

Nhập tổng trọng lượng hàng hóa ở trường tự do. Sau đó chọn đơn vị tính trong bảng kéo chọn. Người sử dụng với thể nhập số nguyên và số thập phân, toàn bộ con số ko được vượt quá 9 ký tự.

Volume 
Thể tích
Nhập thể tích của hàng hóa và bao tị nạnh. Thể tích ko bao gồm thiết bị tương trợ của hãng tàu. Chọn đơn vị thể tích từ thanh kéo chọn.

HS Code 
Mã HS
Nhập mã số của hàng hóa thích hợp với hệ thống danh mục thuế quan phân loại được sử dụng. 

? là tính năng tìm kiếm danh sách của mã HS được CBSA cấp

Mã UNDG( tùy chọn)
Nhập 4 ký tự số mã hàng hóa nguy hiểm (trường hợp hàng nguy hiểm) 

? là tính năng tìm kiếm danh sách UNDG được CBSA cấp

Marks and Numbers
Nhập dấu và số được sử dụng để phân biệt từng sản phẩm.

Nhấp vào “ Insert Next ” để thêm tiếp mục loại sản phẩm. Trang mục loại sản phẩm sẽ được tự động hóa đổi sang mục loại sản phẩm thứ 2 .

Nếu như chỉ với một sản phẩm trong lô hàng ,Nhấp  “Save” để tiếp trật tự và nhấp “Back” để trở lại trang tổng hợp lô hàng.

  • TRUYỀN DỮ LIỆU CHO HẢI QUAN

Vào thanh Thực đơn, truy cập vào Module ACI Marine –> A6A –> Send

Tick vào ( những ) ô phía trước file khai báo muốn gửi. Người sử dụng hoàn toàn với thể gửi một hoặc nhiều file khai báo cùng một lúc .

Kéo xuống cuối trang, chọn loại khai báo ở thanh kéo chọn “Message Funtion“.

Xem thêm: Xét nghiệm HIV âm tính là gì?

  • Chọn ‘Original’: Nếu đang gửi thông tin khai báo đang được lưu dưới dạng file nháp
  • Chọn ‘Change’:Nếu đang gửi thông tin chỉnh sửa của file đã gửi.
  • Chọn ‘Cancel’: Nếu muốn hủy tờ khai

Click chọn “Submit” sau lúc chọn loại khai báo. Một trang xác nhận sẽ hiện ra để xác nhận lại thông tin khai báo.

Click chọn “OK” để hoàn thành khai báo. Một trang xác nhận sẽ hiện ra để chứng thực việc khai báo đã thành công.

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách khai ACI – Forwarder

Related Posts