Hỏi đáp tên miền

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Hỏi đáp tên miền, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Hỏi đáp tên miền bên dưới

1. Những pháp luật về thông tin liên hệ lúc ĐK, update tài liệu tên miền :
a. Những thông tin đề xuất phải phân phối lúc ĐK
– Số điện thoại cảm ứng .

– Email liên hệ.

Bạn đang đọc: Hỏi đáp tên miền


b. Số điện thoại thông minh, số fax liên hệ :
Tất cả những số điện thoại thông minh liên hệ trong bản khai ĐK tên miền đều là nhu yếu đề xuất phải sở hữu lúc nộp hồ sơ ĐK tên miền ( riêng số fax liên hệ nếu chưa sở hữu vẫn hoàn toàn sở hữu thể gật đầu ). Lúc ĐK, update hồ sơ cần phải nhập những số điện thoại thông minh, số fax của chủ thể ĐK tên miền theo quy tắc gồm sở hữu khá đầy đủ mã nước, mã vùng và số điện thoại thông minh, số fax :
+ Mã nước – mã vùng – số điện thoại cảm ứng. ( Ví dụ : + 84 – 4-3556 4944 ) .
c. Liên hệ E-Mail liên hệ :
– Tất cả những liên hệ E-Mail liên hệ trong bản khai ĐK tên miền đều là nhu yếu đề xuất phải sở hữu lúc nộp hồ sơ ĐK tên miền. Lúc update hồ sơ ĐK, cần phải nhập rất đầy đủ những liên hệ E-Mail liên hệ của chủ thể ĐK tên miền, trong đó tối thiểu phải sở hữu 01 E-Mail của chính chủ thể đó .

-Trong trường hợp sở hữu nhiều Email liên hệ, sở hữu thể nhập nhiều hơn một liên hệ Email cho mỗi thành phần này, những liên hệ Email này được ngăn cách nhau bằng một dấu chấm phẩy (;).

2.  Tên chủ thể đăng ký:           

Trong hồ sơ ĐK, tên chủ thể phải bảo vệ tuân thủ theo những quy tắc sau :
a. Chủ thể trong nước :
– Chủ thể là cá thể người Nước Ta : Cần ghi rõ “ Ông ” hoặc “ Bà ” trước họ tên cá thể .
– Với chủ thể là những tổ chức triển khai, những doanh nghiệp Nước Ta, doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động tiêu khiển tại Nước Ta : Phải ghi rõ ràng tên tổ chức triển khai, doanh nghiệp theo đúng tên trong giấy phép hoạt động tiêu khiển hoặc quyết định hành động xây dựng ( ko viết tắt ). Đối với doanh nghiệp, phải ghi rất đầy đủ mô phỏng doanh nghiệp ( Tổng doanh nghiệp, Đơn vị, Đơn vị Trách Nhiệm Hữu Hạn, Đơn vị CP, Đơn vị liên kết kinh doanh, Văn phòng đại diện thay mặt Đơn vị, v.v … ) trước tên doanh nghiệp. Ko được sử dụng những hình thức viết tắt tiếng Việt như : Cty, CT, Tổng Cty hay tiếng Anh như Co, Co. Ltd hoặc Corp .
– Nếu trong tên chủ thể sở hữu chứa một số ít cụm từ thông dụng như “ Trách nhiệm hữu hạn ”, “ Ủy ban nhân dân ”, “ Trung ương ” sẽ chuyển thành dạng viết tắt tương ứng : Trách Nhiệm Hữu Hạn, Ủy Ban Nhân Dân, TW .
b. Chủ thể quốc tế :
– Chủ thể là cá thể người quốc tế : Phải ghi rõ thông tin xác lập nam nữ trước họ tên chủ thể. Cụ thể : “ Mr ” trước tên riêng so với nam và “ Ms ” trước tên riêng so với nữ .
– Với chủ thể là tổ chức triển khai, doanh nghiệp quốc tế chưa sở hữu hoạt động tiêu khiển, chưa sở hữu văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta ĐK tên miền qua những Nhà ĐK tên miền : Nhà ĐK sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm update rõ ràng tên của tổ chức triển khai, doanh nghiệp ĐK. Đối với những doanh nghiệp phải xác lập và ghi rõ mô phỏng doanh nghiệp là “ Co ” hay “ Group ” sau tên doanh nghiệp trước lúc update vào cơ sở vật chất tài liệu của VNNIC .
3. Quy định về liên hệ ĐK tên miền :
a. Với những liên hệ trong nước :
Đề xuất phải kết thúc bằng tên những tỉnh, thành xã túc trực TW ( ko sở hữu những cụm từ Nước Ta hoặc việt nam đứng ở đầu cuối ). Trừ Thành xã Hồ Chí Minh do quá dài, được viết tắt là “ TP TP HCM ”, những tên tỉnh, thành xã còn lại phải được viết theo đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội lao lý. Tên 63 tỉnh, thành xã phải được viết theo đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội lao lý .
b. Với những liên hệ quốc tế :
Phải kết thúc bằng tên viết khá đầy đủ của những vương quốc đã được pháp luật tại tiêu chuẩn ISO 3166 ( xem phụ lục số 1 ) .
4. Điều khoản thi hành :
a ) Phụ trách những đơn vị chức năng thuộc Trung tâm Internet Nước Ta sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm thông dụng cho cán bộ công viên chức trong đơn vị chức năng mình triển khai đúng nội dung lao lý này .
b ) Những nhà ĐK tên miền theo đầu mối liên hệ ghi trong hợp đồng nhà ĐK tên miền. việt nam sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm phổ cập tới những cán bộ tương quan trong đơn vị chức năng mình bảo vệ triển khai việc update cơ sở vật chất tài liệu ĐK của người sắm theo đúng nội dung lao lý này .

c) Những cơ sở vật chất nhận đăng ký sở hữu quyền từ chối hồ sơ lúc chủ thể đăng ký ko tuân thủ những quy định này.

Xem thêm: Những chức danh trong tiếng Anh và cách sử dụng

d ) Phòng Quản lý Tài nguyên Internet sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm :
– Hướng dẫn, rà soát, nhắc nhở những đơn vị chức năng thực thi đúng theo bản lao lý này và báo cáo giải trình hiệu quả triển khai với Lãnh đạo Trung tâm .

– Trong quá trình thực hiện, nếu sở hữu vướng mắc, phản ánh kịp thời với Lãnh đạo Trung tâm để xem xét, bổ sung, sửa đổi.

5. Quy định xử phạt những vi phạm về sử dụng tên miền Internet

Điều 11 Nghị định 28/2009 / NĐ-CP ngày 20/3/2009 của nhà nước pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong quản trị, cung ứng, sử dụng nhà sản xuất Internet và thông tin điện tử trên Internet nêu rõ :

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên miền cấp cao khác tên miền “.vn” mà ko thông tin hoặc thông tin thông tin ko chuẩn xác hoặc thay đổi thông tin mà ko thông tin  Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; khai báo thông tin ko chuẩn xác hoặc ko cập nhật lúc sở hữu thay đổi thông tin về tên, liên hệ liên hệ đối với tổ chức hoặc tên, liên hệ liên hệ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với tư nhân đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a ) Trang thông tin điện tử chính thức của những cơ quan Đảng, Nhà nước trừ những cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế ko sử dụng tên miền vương quốc Nước Ta “. vn ” hoặc ko tích trữ trong những sever sở hữu liên hệ IP ở Nước Ta ;
b ) Cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 “. vn ” cho những đối tượng người tiêu sử dụng ko phải là thành viên của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp mình lúc chưa là Nhà ĐK tên miền “. vn ” ; cá thể cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho những tổ chức triển khai, cá thể khác .
3. Giải pháp khắc phục hậu quả :
Buộc tịch thu tên miền so với những hành vi vi phạm lao lý tại điểm b khoản 2 Điều này
6. Quy định xử phạt những vi phạm về ĐK, phân phối tên miền Internet
Điều 12 Nghị định 28/2009 / NĐ-CP ngày 20/3/2009 của nhà nước lao lý xử phạt vi phạm hành chính trong quản trị, phân phối, sử dụng nhà sản xuất Internet và thông tin điện tử trên Internet nêu rõ :
1 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau :
a ) Nhà ĐK tên miền quốc tế tại Nước Ta ko hướng dẫn tổ chức triển khai, cá thể ĐK sử dụng tên miền quốc tế triển khai việc thông tin trên thiên nhiên và môi trường mạng với Bộ tin tức và Truyền thông những thông tin theo lao lý ;
b ) Ngăn cản trái phép tổ chức triển khai, cá thể quy đổi Nhà ĐK tên miền “. vn ” ;
c ) Nhà ĐK tên miền quốc tế tại Nước Ta ko báo cáo giải trình việc update list tên miền quốc tế mà mình đang quản trị với Bộ tin tức và Truyền thông qua môi trường tự nhiên mạng theo đúng pháp luật về quản trị và sử dụng tài nguyên Internet .
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng so với Nhà ĐK tên miền “. vn ” vi phạm một trong những hành vi sau :
a ) Ko duy trì hoặc ko thiết lập những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh so với những tên miền của tổ chức triển khai, cá thể đã ĐK trên mạng lưới hệ thống sever tên miền ( DNS ) của mình ;
b ) Đăng ký giữ chỗ hoặc đầu tư mạnh tên miền dưới mọi hình thức lúc cung ứng tên miền vương quốc “. vn ” ;
c ) Cản trở tổ chức triển khai, cá thể ĐK sử dụng tên miền hợp pháp ;
d ) Ko cung ứng hoặc phân phối thông tin ko đúng chuẩn về tổ chức triển khai, cá thể ĐK tên miền “. vn ” .
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau :

a) Ko đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông lúc làm đại lý cung ứng nhà sản xuất đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam;

Xem thêm: LGBTQ là gì và tìm hiểu về cùng đồng LGBT hiện nay

b ) Ko phối hợp hoặc phối hợp ko rất đầy đủ với cơ quan quản trị nhà nước trong việc khắc phục và xử lý những vấn đề tương quan tới tên miền .
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng so với hành vi cung ứng tên miền quốc tế mà ko phân phối một trong những điều kiện kèm theo để trở thành Nhà ĐK tên miền quốc tế tại Nước Ta do Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật .
→ Chi tiết

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: Hỏi đáp tên miền

Related Posts