hives tiếng Anh là gì?

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết hives tiếng Anh là gì?, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết hives tiếng Anh là gì? bên dưới

hives tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hives trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ hives tiếng Anh

Tự điển Anh Việt


hives
(phát âm sở hữu thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hives

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc:

Khái niệm – Khái niệm

hives tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ hives trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này vững chắc bạn sẽ biết từ hives tiếng Anh tức là gì.

hives /haivz/

* danh từ số nhiều
– (y khoa) chứng phát ban
– viêm thanh quản
– viêm ruộthive /haiv/

* danh từ
– tổ ong, đõ ong
– đám đông, bầy đàn nhung nhúc
– vật hình tổ ong
– chỗ đông đúc ồn ào náo nhiệt

* ngoại động từ
– đưa (ong) vào tổ
– cho (người nào) ở nhà một mình một cách yên ấm thoải mái
– chứa, trữ (như ong trữ mật trong tổ)

* nội động từ
– vào tổ (ong), sống trong tổ (ong)
– sống kết đoàn với nhau (như ong)
!to hive off
– chia tổ (ong)
– chia cho một chi nhánh sản xuất một mặt hàng

Xem thêm:

Thuật ngữ liên quan tới hives

Xem thêm:

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hives trong tiếng Anh

hives sở hữu tức là: hives /haivz/* danh từ số nhiều- (y khoa) chứng phát ban- viêm thanh quản- viêm ruộthive /haiv/* danh từ- tổ ong, đõ ong- đám đông, bầy đàn lúc nhúc- vật hình tổ ong- chỗ đông đúc ồn ào náo nhiệt* ngoại động từ- đưa (ong) vào tổ- cho (người nào) ở nhà một mình một cách yên ấm thoải mái- chứa, trữ (như ong trữ mật trong tổ)* nội động từ- vào tổ (ong), sống trong tổ (ong)- sống kết đoàn với nhau (như ong)!to hive off- chia tổ (ong)- chia cho một chi nhánh sản xuất một mặt hàng

Đây là cách tiêu dùng hives tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hives tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

hives /haivz/* danh từ số nhiều- (y khoa) chứng phát ban- viêm thanh quản- viêm ruộthive /haiv/* danh từ- tổ ong tiếng Anh là gì?
đõ ong- đám đông tiếng Anh là gì?
bầy đàn lúc nhúc- vật hình tổ ong- chỗ đông đúc ồn ào náo nhiệt* ngoại động từ- đưa (ong) vào tổ- cho (người nào) ở nhà một mình một cách yên ấm thoải mái- chứa tiếng Anh là gì?
trữ (như ong trữ mật trong tổ)* nội động từ- vào tổ (ong) tiếng Anh là gì?
sống trong tổ (ong)- sống kết đoàn với nhau (như ong)!to hive off- chia tổ (ong)- chia cho một chi nhánh sản xuất một mặt hàng

Source:
Category:

hives tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hives trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ hives tiếng Anh

Tự điển Anh Việt


hives
(phát âm sở hữu thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hives

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc:

Khái niệm – Khái niệm

hives tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ hives trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này vững chắc bạn sẽ biết từ hives tiếng Anh tức là gì.

hives /haivz/

* danh từ số nhiều
– (y khoa) chứng phát ban
– viêm thanh quản
– viêm ruộthive /haiv/

* danh từ
– tổ ong, đõ ong
– đám đông, bầy đàn nhung nhúc
– vật hình tổ ong
– chỗ đông đúc ồn ào náo nhiệt

* ngoại động từ
– đưa (ong) vào tổ
– cho (người nào) ở nhà một mình một cách yên ấm thoải mái
– chứa, trữ (như ong trữ mật trong tổ)

* nội động từ
– vào tổ (ong), sống trong tổ (ong)
– sống kết đoàn với nhau (như ong)
!to hive off
– chia tổ (ong)
– chia cho một chi nhánh sản xuất một mặt hàng

Xem thêm:

Thuật ngữ liên quan tới hives

Xem thêm:

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hives trong tiếng Anh

hives sở hữu tức là: hives /haivz/* danh từ số nhiều- (y khoa) chứng phát ban- viêm thanh quản- viêm ruộthive /haiv/* danh từ- tổ ong, đõ ong- đám đông, bầy đàn lúc nhúc- vật hình tổ ong- chỗ đông đúc ồn ào náo nhiệt* ngoại động từ- đưa (ong) vào tổ- cho (người nào) ở nhà một mình một cách yên ấm thoải mái- chứa, trữ (như ong trữ mật trong tổ)* nội động từ- vào tổ (ong), sống trong tổ (ong)- sống kết đoàn với nhau (như ong)!to hive off- chia tổ (ong)- chia cho một chi nhánh sản xuất một mặt hàng

Đây là cách tiêu dùng hives tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hives tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

hives /haivz/* danh từ số nhiều- (y khoa) chứng phát ban- viêm thanh quản- viêm ruộthive /haiv/* danh từ- tổ ong tiếng Anh là gì?
đõ ong- đám đông tiếng Anh là gì?
bầy đàn lúc nhúc- vật hình tổ ong- chỗ đông đúc ồn ào náo nhiệt* ngoại động từ- đưa (ong) vào tổ- cho (người nào) ở nhà một mình một cách yên ấm thoải mái- chứa tiếng Anh là gì?
trữ (như ong trữ mật trong tổ)* nội động từ- vào tổ (ong) tiếng Anh là gì?
sống trong tổ (ong)- sống kết đoàn với nhau (như ong)!to hive off- chia tổ (ong)- chia cho một chi nhánh sản xuất một mặt hàng

Source:
Category:

Tham khảo thêm: hives tiếng Anh là gì?

Related Posts