Histogram là gì

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Histogram là gì, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Histogram là gì bên dưới

1. Tổng quan về Histogram

Định nghĩa Histogram

1. Tổng quan về HistogramVí dụ một số ít kiểu phân bổ của Histogram2. Cách vẽ biểu đồ HistogramHistogram là một dạng biểu đồ bộc lộ tần suất dạng cột. Nó miêu tả tài liệu một cách đơn thuần mà ko làm mất bất kỳ thông tin thống kê nào của tài liệu .
Bạn đang xem : Histogram là gì

Ý nghĩa biểu đồ Histogram

Histogram cho thấy hình thái phân bố của dữ liệu qua đó thiết lập mục tiêu và xu hướng khắc phục cho từng vấn đề. Biểu đồ trả lời những thắc mắc sau:

Bạn đang đọc:

Kiểu phân bổ tài liệu ? Độ rộng tài liệu ra làm sao ? Dữ liệu mang đối xứng hay ko ? Sở hữu tài liệu nào nằm ngoài hay ko ?

Đối tượng áp dụng của Histogram

Ứng dụng cho những đối tượng người sử dụng mang sẵn lượng tài liệu to, nhưng lượng tài liệu này tạo tài liệu tổng hợp ko hề quản trị .

Ví dụ một số kiểu phân bố của Histogram

A. Biểu đồ mất hai rìa

A. Biểu đồ mất 2 rìa

Biểu đồ bị mất hai rìa. Biểu đồ tần suất thông thường sẽ mang hai rìa hai bên, nhưng nếu bị mất rìa thế này tức thị nhà phân phối đã triển khai phân loại và tinh lọc nguyên vật liệu trước lúc gửi tới cho bạn. Điều này hoàn toàn mang thể làm mức giá của nguyên vật liệu cao hơn và quan yếu hơn nó cho thấy quá trình của nhà sản xuất ko đủ năng lượng để phân phối những tiêu chuẩn kỹ thuật của thứ tự tiến độ bạn .
B. Biểu đồ mất một bên

B. Biểu đồ mất một bên

Trong trường hợp này, trị giá trung bình ko ở TT của số lượng giới hạn nhu yếu kỹ thuật. Trong trường hợp này nhà phân phối cũng đã triển khai phân loại và tinh lọc nguyên vật liệu trước lúc gửi cho bạn, nhưng trong tiến trình của nhà sản xuất, mang nhiều loại sản phẩm nằm ngoài nhu yếu kỹ thuật hơn tiến trình A .
C. Biểu đồ mất đỉnh

C. Biểu đồ mất đỉnh

Trong quy tình này, nhà phân phối đã lấy những nguyên vật liệu tốt nhất để bán cho người tìm khác. Điều này mang tức thị nhà phân phối đã sắp xếp phân loại. Từ đó chất lượng nguyên vật liệu ko tốt. Vật liệu dạng này hoàn toàn mang thể gây sự ko ko thay đổi trong thứ tự sản xuất .
D. Biểu đồ cao ở hai rìa

D. Biểu đồ cao ở 2 rìa

Trật tự này khá lạ với hiệu quả bộc lộ ở hai rìa. Điều này chỉ ra rằng đã mang việc sửa lại hàng lỗi ở phía nhà cung ứng. Những loại sản phẩm cao hơn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn đã được sửa lại để đạt được nhu yếu kỹ thuật. Và biểu đồ cũng cho thấy nhà phân phối đang cố biến mẫu sản phẩm lỗi thành mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn .
E. Biểu đồ hai đỉnh

E. Biểu đồ 2 đỉnh

Xem thêm:

Biểu đồ mang hai đỉnh dạng này cho thấy tối thiểu mang hai thứ tự tiến độ ở phía nhà cung ứng ( hai máy, hai ca … ). Điều này làm tăng thêm những dịch chuyển trong những nguyên vật liệu mà bạn nhận được .

2. Cách vẽ biểu đồ Histogram

Qúa trình vẽ biểu đồ Histogram thực thi qua những bước như sau :
1 : Tổng hợp số liệu
Với nguyên tắc lấy mẫu tự nhiên và ko ít hơn 65 trị giá .
Xem thêm : Giải Thích Khái Niệm Tâm Hồn Là Gì Về Vẻ, Nghĩa Của Từ Tâm Hồn
2 : Tìm trị giá số lượng giới hạn ( R )
( R ) = Trị giá cao nhất ( Max ) – Trị giá thấp nhất ( Min )
3 : Tìm số cột ( k ) và chiều rộng ( W )
Tìm số cột bằng cách lấy căn bậc 2 của số lượng những trị giá. Nếu ra số lẻ thì K sẽ bằng phần nguyên của tác dụng .
4 : Quy định trị giá trên và dưới của mỗi cột. Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 1 = Trị giá thấp – Độ đúng mực ( * ) / 2G iá trị số lượng giới hạn trên cột 1 = Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 1 + Độ rộng cột ( W ) Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 2 = Trị giá số lượng giới hạn trên cột 1 Trị giá số lượng giới hạn trên cột 2 = Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 2 + Độ rộng cột ( W ) … …
( * ) Độ đúng mực = Trị giá đổi khác thấp nhất của tài liệu. Examble : 2 ; 3 ; 5 ; 5.5 ; … thì độ đúng mực = 0.5 .
5 : Tính tần suất xảy ra của những cột ( Ghi vào bảng dưới đây )

6 : Vẽ biểu đồ tần suất của những trị giá .

3. Áp dụng vẽ Histogram

Sau đây, tất cả chúng ta sẽ thực hiện thực tế vẽ Histogram với một bảng trị giá ví dụ nhé .

1. Thu thập số liệu thành bảng.

2. Tính trị giá giới hạn R = 6.4 – 5 = 1.4

3. Tính số lượng cột K = √65=8.06 Vậy chọn K = 8

4. Quy định trị giá trên và dưới của mỗi cột.

Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 1 = Trị giá thấp – Độ đúng chuẩn ( * ) / 2 = 5 – 0.1 = 4.9 Trị giá số lượng giới hạn trên cột 1 = Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 1 + Độ rộng cột ( W ) = 4.9 + 0.2 = 5.1 Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 2 = Trị giá số lượng giới hạn trên cột 1 = 5.1 Trị giá số lượng giới hạn trên cột 2 = Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 2 + Độ rộng cột ( W ) = 5.1 + 0.2 = 5.3. Tính toán tương tự như cho những cột còn lại .
Xem thêm : Nghĩa Của Từ Tư Liệu Là Gì ( 2021 ), Tài Liệu Bao Gồm Những Loại Nào

5. Tính tần suất xảy ra của những cột (Ghi vào bảng dưới đây)

6. Vẽ biểu đồ tần suất

Xem thêm:

Trên đây là những bước vẽ biểu đồ Histogram. Kỳ vọng sau bài viết này, những bạn sẽ vẽ được cũng như hiểu được ý nghĩa của những dạng biểu đồ Histogram nhé .
Chuyên mục : Tin Tức

Source:
Category:

1. Tổng quan về Histogram

Định nghĩa Histogram

1. Tổng quan về HistogramVí dụ một số ít kiểu phân bổ của Histogram2. Cách vẽ biểu đồ HistogramHistogram là một dạng biểu đồ bộc lộ tần suất dạng cột. Nó miêu tả tài liệu một cách đơn thuần mà ko làm mất bất kỳ thông tin thống kê nào của tài liệu .
Bạn đang xem : Histogram là gì

Ý nghĩa biểu đồ Histogram

Histogram cho thấy hình thái phân bố của dữ liệu qua đó thiết lập mục tiêu và xu hướng khắc phục cho từng vấn đề. Biểu đồ trả lời những thắc mắc sau:

Bạn đang đọc:

Kiểu phân bổ tài liệu ? Độ rộng tài liệu ra làm sao ? Dữ liệu mang đối xứng hay ko ? Sở hữu tài liệu nào nằm ngoài hay ko ?

Đối tượng áp dụng của Histogram

Ứng dụng cho những đối tượng người sử dụng mang sẵn lượng tài liệu to, nhưng lượng tài liệu này tạo tài liệu tổng hợp ko hề quản trị .

Ví dụ một số kiểu phân bố của Histogram

A. Biểu đồ mất hai rìa

A. Biểu đồ mất 2 rìa

Biểu đồ bị mất hai rìa. Biểu đồ tần suất thông thường sẽ mang hai rìa hai bên, nhưng nếu bị mất rìa thế này tức thị nhà phân phối đã triển khai phân loại và tinh lọc nguyên vật liệu trước lúc gửi tới cho bạn. Điều này hoàn toàn mang thể làm mức giá của nguyên vật liệu cao hơn và quan yếu hơn nó cho thấy quá trình của nhà sản xuất ko đủ năng lượng để phân phối những tiêu chuẩn kỹ thuật của thứ tự tiến độ bạn .
B. Biểu đồ mất một bên

B. Biểu đồ mất một bên

Trong trường hợp này, trị giá trung bình ko ở TT của số lượng giới hạn nhu yếu kỹ thuật. Trong trường hợp này nhà phân phối cũng đã triển khai phân loại và tinh lọc nguyên vật liệu trước lúc gửi cho bạn, nhưng trong tiến trình của nhà sản xuất, mang nhiều loại sản phẩm nằm ngoài nhu yếu kỹ thuật hơn tiến trình A .
C. Biểu đồ mất đỉnh

C. Biểu đồ mất đỉnh

Trong quy tình này, nhà phân phối đã lấy những nguyên vật liệu tốt nhất để bán cho người tìm khác. Điều này mang tức thị nhà phân phối đã sắp xếp phân loại. Từ đó chất lượng nguyên vật liệu ko tốt. Vật liệu dạng này hoàn toàn mang thể gây sự ko ko thay đổi trong thứ tự sản xuất .
D. Biểu đồ cao ở hai rìa

D. Biểu đồ cao ở 2 rìa

Trật tự này khá lạ với hiệu quả bộc lộ ở hai rìa. Điều này chỉ ra rằng đã mang việc sửa lại hàng lỗi ở phía nhà cung ứng. Những loại sản phẩm cao hơn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn đã được sửa lại để đạt được nhu yếu kỹ thuật. Và biểu đồ cũng cho thấy nhà phân phối đang cố biến mẫu sản phẩm lỗi thành mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn .
E. Biểu đồ hai đỉnh

E. Biểu đồ 2 đỉnh

Xem thêm:

Biểu đồ mang hai đỉnh dạng này cho thấy tối thiểu mang hai thứ tự tiến độ ở phía nhà cung ứng ( hai máy, hai ca … ). Điều này làm tăng thêm những dịch chuyển trong những nguyên vật liệu mà bạn nhận được .

2. Cách vẽ biểu đồ Histogram

Qúa trình vẽ biểu đồ Histogram thực thi qua những bước như sau :
1 : Tổng hợp số liệu
Với nguyên tắc lấy mẫu tự nhiên và ko ít hơn 65 trị giá .
Xem thêm : Giải Thích Khái Niệm Tâm Hồn Là Gì Về Vẻ, Nghĩa Của Từ Tâm Hồn
2 : Tìm trị giá số lượng giới hạn ( R )
( R ) = Trị giá cao nhất ( Max ) – Trị giá thấp nhất ( Min )
3 : Tìm số cột ( k ) và chiều rộng ( W )
Tìm số cột bằng cách lấy căn bậc 2 của số lượng những trị giá. Nếu ra số lẻ thì K sẽ bằng phần nguyên của tác dụng .
4 : Quy định trị giá trên và dưới của mỗi cột. Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 1 = Trị giá thấp – Độ đúng mực ( * ) / 2G iá trị số lượng giới hạn trên cột 1 = Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 1 + Độ rộng cột ( W ) Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 2 = Trị giá số lượng giới hạn trên cột 1 Trị giá số lượng giới hạn trên cột 2 = Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 2 + Độ rộng cột ( W ) … …
( * ) Độ đúng mực = Trị giá đổi khác thấp nhất của tài liệu. Examble : 2 ; 3 ; 5 ; 5.5 ; … thì độ đúng mực = 0.5 .
5 : Tính tần suất xảy ra của những cột ( Ghi vào bảng dưới đây )

6 : Vẽ biểu đồ tần suất của những trị giá .

3. Áp dụng vẽ Histogram

Sau đây, tất cả chúng ta sẽ thực hiện thực tế vẽ Histogram với một bảng trị giá ví dụ nhé .

1. Thu thập số liệu thành bảng.

2. Tính trị giá giới hạn R = 6.4 – 5 = 1.4

3. Tính số lượng cột K = √65=8.06 Vậy chọn K = 8

4. Quy định trị giá trên và dưới của mỗi cột.

Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 1 = Trị giá thấp – Độ đúng chuẩn ( * ) / 2 = 5 – 0.1 = 4.9 Trị giá số lượng giới hạn trên cột 1 = Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 1 + Độ rộng cột ( W ) = 4.9 + 0.2 = 5.1 Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 2 = Trị giá số lượng giới hạn trên cột 1 = 5.1 Trị giá số lượng giới hạn trên cột 2 = Trị giá số lượng giới hạn dưới cột 2 + Độ rộng cột ( W ) = 5.1 + 0.2 = 5.3. Tính toán tương tự như cho những cột còn lại .
Xem thêm : Nghĩa Của Từ Tư Liệu Là Gì ( 2021 ), Tài Liệu Bao Gồm Những Loại Nào

5. Tính tần suất xảy ra của những cột (Ghi vào bảng dưới đây)

6. Vẽ biểu đồ tần suất

Xem thêm:

Trên đây là những bước vẽ biểu đồ Histogram. Kỳ vọng sau bài viết này, những bạn sẽ vẽ được cũng như hiểu được ý nghĩa của những dạng biểu đồ Histogram nhé .
Chuyên mục : Tin Tức

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Histogram là gì

Related Posts