“high” là gì? Nghĩa của từ high trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết “high” là gì? Nghĩa của từ high trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết “high” là gì? Nghĩa của từ high trong tiếng Việt. Tự điển Anh-Việt bên dưới

 • [ hai ]o độ cao ; điểm trên cao, đỉnh điểm ; vùng áp cao ; vùng nâng caoVùng cao nhất trong một cấu trúc đất đá .

  tính từ

  Bạn đang đọc:

  o   cao

  §   anticlinal high : chiều cao nếp lồi

  §   structural high : đới nâng kiến trúc

  §   high bottom : đáy cao

  Sự tích tụ dày của những cặn lắng và nước ở đáy thùng chứa. Hiện tượng này nhiều lúc làm cho những cặn và nước trào ra cả ngoài thùng và chảy sang ống dẫn lúc dầu đã được lấy đi.

  §   high dip : góc dốc cao

  Sườn dốc mang góc cắm to hơn 5 %.

  §   high explosive : chất nổ nhạy

  §   high kick : góc to trong giếng

  §   high side : phía cao

  Phía trên của giếng lệch.

  §   high-alumina cement : xi măng mang alumin cao

  Xi măng chịu nhiệt chế bằng bauxit và đá vôi. Loại xi-măng này sử dụng cho những giếng nóng.

  §   high-angle fault : đứt gãy góc nghiêng to

  Đứt gãy xuất hiện đứt gãy với độ dốc to hơn 45 độ.

  §   high-angle hole : giếng mang độ lệch cao

  Giếng mang độ lệch to hơn 50 độ.

  §   high-BTU gas : khí mang BTU cao

  §   high-cut filter : bộ lọc cắt tần số cao

  Bộ lọc sử dụng để truyền dẫn những tần số dưới tần số cắt.

  §   high-drum drive : tang truyền động cao

  Xem thêm:

  §   high-gravity oil : dầu tỷ trọng cao

  Dầu thô mang độ API to hơn 40 – 45.

  §   high-pass filter : bộ lọc thông cao

  Bộ lọc sử dụng để truyền những tần số trên tần số cắt.

  §   high-performance liquid chromatography : sắc ký lỏng năng suất cao

  §   high-pH drilling mud : bùn khoan pH cao

  Một loại bùn khoan mang tính kiềm cao ( pH to hơn 10,5 ), mang nồng độ cacbonat và sunfat cao.

  §   high-pressure gas drive : kích bằng khí nén áp suất cao

  §   high-pressure lean gas process : bơm khí gầy áp suất cao

  §   high-pressure squeeze cementing : trám xi măng áp suất cao

  §   high-pressure valve : van áp cao

  §   high-resolution dipmeter log : log độ nghiêng phân giải cao

  §   high-resolution thermometer : nhiệt kế phân giải cao

  §   high-shrinkage crude oil : dầu thô co mạnh

  §   high-speed layer : lớp tốc độ cao

  Lớp đá mang véc tơ vận tốc tức thời Viral sóng động đất cao hơn là véc tơ vận tốc tức thời của lớp vây quanh.

  §   high-speed positive-displacement motor : động cơ trục xoắn can tốc

  Động cơ mang tỷ số 1 : 2 giữa số gờ trên roto và số hốc trong stato.

  §   high-sulfur crude : dầu thô nhiều lưu huỳnh

  Dầu thô chứa nhiều hơn 1,7 % lưu huỳnh tính theo khối lượng. Lưu huỳnh ở đây bộc lộ dưới dạng mecaptan, đisunfua và sunfua vòng thơm.

  §   high-torque, low-speed positive-displacement motor : động cơ trục xoắn tốc độ thấp, momen xoăn cao

  Xem thêm:

  Động cơ mang tỷ số giữa số gờ trên roto so với số hốc trên stato giữa 3 : 4 và 5 : 6.

  §   high-yield clay : sét hiệu suất cao

  Một loại sét thương phẩm chứa montrorilonit na tri mang hiệu suất 30 – 50 bbl / tấn .

 • Source:
  Category:

 • [ hai ]o độ cao ; điểm trên cao, đỉnh điểm ; vùng áp cao ; vùng nâng caoVùng cao nhất trong một cấu trúc đất đá .

  tính từ

  Bạn đang đọc:

  o   cao

  §   anticlinal high : chiều cao nếp lồi

  §   structural high : đới nâng kiến trúc

  §   high bottom : đáy cao

  Sự tích tụ dày của những cặn lắng và nước ở đáy thùng chứa. Hiện tượng này nhiều lúc làm cho những cặn và nước trào ra cả ngoài thùng và chảy sang ống dẫn lúc dầu đã được lấy đi.

  §   high dip : góc dốc cao

  Sườn dốc mang góc cắm to hơn 5 %.

  §   high explosive : chất nổ nhạy

  §   high kick : góc to trong giếng

  §   high side : phía cao

  Phía trên của giếng lệch.

  §   high-alumina cement : xi măng mang alumin cao

  Xi măng chịu nhiệt chế bằng bauxit và đá vôi. Loại xi-măng này sử dụng cho những giếng nóng.

  §   high-angle fault : đứt gãy góc nghiêng to

  Đứt gãy xuất hiện đứt gãy với độ dốc to hơn 45 độ.

  §   high-angle hole : giếng mang độ lệch cao

  Giếng mang độ lệch to hơn 50 độ.

  §   high-BTU gas : khí mang BTU cao

  §   high-cut filter : bộ lọc cắt tần số cao

  Bộ lọc sử dụng để truyền dẫn những tần số dưới tần số cắt.

  §   high-drum drive : tang truyền động cao

  Xem thêm:

  §   high-gravity oil : dầu tỷ trọng cao

  Dầu thô mang độ API to hơn 40 – 45.

  §   high-pass filter : bộ lọc thông cao

  Bộ lọc sử dụng để truyền những tần số trên tần số cắt.

  §   high-performance liquid chromatography : sắc ký lỏng năng suất cao

  §   high-pH drilling mud : bùn khoan pH cao

  Một loại bùn khoan mang tính kiềm cao ( pH to hơn 10,5 ), mang nồng độ cacbonat và sunfat cao.

  §   high-pressure gas drive : kích bằng khí nén áp suất cao

  §   high-pressure lean gas process : bơm khí gầy áp suất cao

  §   high-pressure squeeze cementing : trám xi măng áp suất cao

  §   high-pressure valve : van áp cao

  §   high-resolution dipmeter log : log độ nghiêng phân giải cao

  §   high-resolution thermometer : nhiệt kế phân giải cao

  §   high-shrinkage crude oil : dầu thô co mạnh

  §   high-speed layer : lớp tốc độ cao

  Lớp đá mang véc tơ vận tốc tức thời Viral sóng động đất cao hơn là véc tơ vận tốc tức thời của lớp vây quanh.

  §   high-speed positive-displacement motor : động cơ trục xoắn can tốc

  Động cơ mang tỷ số 1 : 2 giữa số gờ trên roto và số hốc trong stato.

  §   high-sulfur crude : dầu thô nhiều lưu huỳnh

  Dầu thô chứa nhiều hơn 1,7 % lưu huỳnh tính theo khối lượng. Lưu huỳnh ở đây bộc lộ dưới dạng mecaptan, đisunfua và sunfua vòng thơm.

  §   high-torque, low-speed positive-displacement motor : động cơ trục xoắn tốc độ thấp, momen xoăn cao

  Xem thêm:

  Động cơ mang tỷ số giữa số gờ trên roto so với số hốc trên stato giữa 3 : 4 và 5 : 6.

  §   high-yield clay : sét hiệu suất cao

  Một loại sét thương phẩm chứa montrorilonit na tri mang hiệu suất 30 – 50 bbl / tấn .

 • Source:
  Category:

  Tham khảo thêm: “high” là gì? Nghĩa của từ high trong tiếng Việt. Tự điển Anh-Việt

  Related Posts