Hedge Accounting Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Hedge Accounting Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Hedge Accounting Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích bên dưới

Tác giả Hoàng Tuấn Linh, Trưởng Phòng Kiểm toán và nhà sản xuất bảo vệ, PwC Nước Ta

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay, Chuẩn mực Con số tài chính Quốc tế (IFRS) đóng một vai trò quan yếu trong việc tăng tính sáng tỏ và khả năng so sánh những thông tin tài chính giữa những quốc gia. Từ đó, thu hút đầu tư nước ngoài, giảm giá tiền vốn, tránh rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa ra những quyết định kinh tế.

Bạn đang xem: Hedge accounting là gì

Tính tới năm 2017, IFRS đang được vận dụng tại 150 vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ trên toàn quốc tế, trong đó 126 vương quốc đã nhu yếu đề xuất vận dụng IFRS so với những đơn vị chức năng sở hữu quyền lợi công chúng và những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền. Việc vận dụng IFRS sẽ liên tục lan rộng ra tại những vương quốc trong những năm tới, gồm sở hữu những vương quốc tại châu Á và Nước Ta cũng ko nằm ngoài xu thế đó.

Tại Việt Nam, IFRS đang nhận được sự quan tâm rất to từ những doanh nghiệp niêm yết, đối tượng trước nhất dự kiến ứng dụng IFRS theo khung lộ trình ứng dụng IFRS của Bộ Tài chính tới năm 2020.

Bạn đang đọc:

Đối với báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS được soạn lập, doanh nghiệp cần tuân thủ những nhu yếu được lao lý tại IFRS. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải sở hữu năng lực tích lũy thông tin của những trả tiền giao dịch trong quá khứ kể từ ngày ghi nhận khởi đầu, nghiên cứu và phân tích những trả tiền giao dịch đó và kiểm soát và điều chỉnh để tuân thủ theo những nhu yếu của IFRS. Việc này đặt ra nhiều thử thách cho doanh nghiệp trong việc soạn lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS, đặc thù quan yếu là báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS tiên phong. Đây là tiền đề cho việc sinh ra của Chuẩn mực IFRS 1 “ Lần tiên phong Vận dụng Chuẩn mực Con số Tài chính Quốc tế ”. IFRS 1 đưa ra những hướng dẫn về những thông tin cần được trình diễn trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS tiên phong, phương pháp ghi nhận số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán, và những lựa chọn thừa kế những số liệu kinh tế tài chính đã sống sót trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính lập theo khung chuẩn mực khác của những kỳ kế toán trước đó.

IFRS 1 sở hữu những yêu cầu cơ bản gì?

IFRS 1 sản xuất những yêu cầu và hướng dẫn cụ thể đối với một báo cáo tài chính lần trước nhất được soạn lập theo IFRS, thông qua một thuyết minh rõ ràng và đầy đủ trên báo cáo tài chính về tuân thủ IFRS.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Upside Là Gì ? (Từ Điển Anh Những Đặc Điểm Cần Lưu Ý

Theo đó, những doanh nghiệp phải soạn lập số dư bảng cân đối kế toán đầu kỳ tại ngày chuyển đổi sang IFRS (date of transition to IFRSs) tuân thủ hoàn toàn theo những chuẩn mực IFRS đang sở hữu hiệu lực tại ngày báo cáo.

Xem thêm:

Đây là điều những doanh nghiệp lần tiên phong vận dụng IFRS cần quan tâm vì số dư đầu kỳ theo IFRS 1 hoàn toàn sở hữu thể khác số dư cùng ngày trong trường hợp doanh nghiệp đang tiếp tục lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS. Con số kinh tế tài chính tiên phong được trình diễn theo nguyên tắc sau : Ghi nhận tổng thể gia tài nợ và gia tài sở hữu theo nhu yếu ghi nhận của IFRS ; ko ghi nhận những gia tài nợ và gia tài sở hữu mà IFRS lao lý ko được ghi nhận ; phân loại lại gia tài, nợ và những thành phần vốn chủ sở hữu nếu sở hữu sự độc lạ theo nguyên tắc kế toán đang được gật đầu phổ cập ( GAAP ) trước đó và IFRS ; vận dụng IFRS để thống kê giám sát toàn bộ những gia tài và những khoản nợ phải trả ghi nhận. Ngoài ra, theo nhu yếu của IFRS 1, so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính tiên phong, doanh nghiệp phải trình diễn 3 bảng cân đối kế toán ( cuối kỳ, đầu kỳ và ngày quy đổi ), những thông tin so sánh của báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, bảng cân đối kế toán, báo cáo giải trình đổi khác vốn chủ sở hữu được soạn lập, trình diễn theo IFRS và GAAP. Tuy nhiên, trên hạ tầng xem xét những trắc trở vất vả về mặt ngân sách và tính phức tạp của thông tin, IFRS 1 đưa ra những khoản mục được miễn trừ vận dụng IFRS đề xuất và ko đề xuất. Những khoản mục sau ko được phép vận dụng hồi tố gồm sở hữu ước tính kế toán, ngừng ghi nhận gia tài / nợ công kinh tế tài chính, kế toán phòng ngừa rủi ro đáng tiếc ( hedge accounting ), quyền lợi cổ đông thiểu số và nợ vay cơ quan chính phủ. Một số khoản mục khác doanh nghiệp được lựa chọn miễn trừ vận dụng IFRS như trả tiền giao dịch thống nhất kinh doanh thương nghiệp, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp con, doanh nghiệp link, giá ngầm định ( deemed costs ), hợp đồng bảo hiểm, giao dịch trả tiền trên hạ tầng CP ( share-based payments ), quyền lợi của viên chức cấp dưới và thuê gia tài.

Tác động của IFRS 1 đối với doanh nghiệp

Xem thêm:

Với IFRS 1, việc phân tích về bản tính, cũng như tác động của những điều khoản miễn trừ đề xuất và ko đề xuất được trình bày cũng là một yếu tố quan yếu trong việc soạn lập báo cáo tài chính trước nhất.

Xem thêm: Mô Hình Tiếng Anh Là Gì ??? Mô Hình Trong Tiếng Tiếng Anh

Lần tiên phong vận dụng IFRS là trọn vẹn ko thuận tiện, đặc thù quan yếu lúc doanh nghiệp phải tích lũy và nghiên cứu và phân tích những thông tin kinh tế tài chính quá khứ từ ngày ghi nhận. Điều này đặt ra những thử thách về mặt nhân lực và mạng lưới hệ thống khoa học thông tin tương hỗ cho thứ tự quy đổi sang IFRS. Quá trình chuẩn bị sẵn sàng cho sự quy đổi hoàn toàn sở hữu thể diễn ra trong 2-3 năm trước lúc vận dụng chính thức. Để thuận tiện cho việc quy đổi, doanh nghiệp cần kiến thiết xây dựng một kế hoạch chi tiết cụ thể và tổng lực, trong đó xem xét những tác động tác động tới rủi ro đáng tiếc, quan hệ giữa những đối tượng người sử dụng sở hữu tương quan, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ trong thứ tự quy đổi, lộ trình quy đổi để từng bước vận dụng trọn vẹn chính thức IFRS .

Source:
Category:

Tác giả Hoàng Tuấn Linh, Trưởng Phòng Kiểm toán và nhà sản xuất bảo vệ, PwC Nước Ta

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay, Chuẩn mực Con số tài chính Quốc tế (IFRS) đóng một vai trò quan yếu trong việc tăng tính sáng tỏ và khả năng so sánh những thông tin tài chính giữa những quốc gia. Từ đó, thu hút đầu tư nước ngoài, giảm giá tiền vốn, tránh rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa ra những quyết định kinh tế.

Bạn đang xem: Hedge accounting là gì

Tính tới năm 2017, IFRS đang được vận dụng tại 150 vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ trên toàn quốc tế, trong đó 126 vương quốc đã nhu yếu đề xuất vận dụng IFRS so với những đơn vị chức năng sở hữu quyền lợi công chúng và những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền. Việc vận dụng IFRS sẽ liên tục lan rộng ra tại những vương quốc trong những năm tới, gồm sở hữu những vương quốc tại châu Á và Nước Ta cũng ko nằm ngoài xu thế đó.

Tại Việt Nam, IFRS đang nhận được sự quan tâm rất to từ những doanh nghiệp niêm yết, đối tượng trước nhất dự kiến ứng dụng IFRS theo khung lộ trình ứng dụng IFRS của Bộ Tài chính tới năm 2020.

Bạn đang đọc:

Đối với báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS được soạn lập, doanh nghiệp cần tuân thủ những nhu yếu được lao lý tại IFRS. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải sở hữu năng lực tích lũy thông tin của những trả tiền giao dịch trong quá khứ kể từ ngày ghi nhận khởi đầu, nghiên cứu và phân tích những trả tiền giao dịch đó và kiểm soát và điều chỉnh để tuân thủ theo những nhu yếu của IFRS. Việc này đặt ra nhiều thử thách cho doanh nghiệp trong việc soạn lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS, đặc thù quan yếu là báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS tiên phong. Đây là tiền đề cho việc sinh ra của Chuẩn mực IFRS 1 “ Lần tiên phong Vận dụng Chuẩn mực Con số Tài chính Quốc tế ”. IFRS 1 đưa ra những hướng dẫn về những thông tin cần được trình diễn trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS tiên phong, phương pháp ghi nhận số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán, và những lựa chọn thừa kế những số liệu kinh tế tài chính đã sống sót trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính lập theo khung chuẩn mực khác của những kỳ kế toán trước đó.

IFRS 1 sở hữu những yêu cầu cơ bản gì?

IFRS 1 sản xuất những yêu cầu và hướng dẫn cụ thể đối với một báo cáo tài chính lần trước nhất được soạn lập theo IFRS, thông qua một thuyết minh rõ ràng và đầy đủ trên báo cáo tài chính về tuân thủ IFRS.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Upside Là Gì ? (Từ Điển Anh Những Đặc Điểm Cần Lưu Ý

Theo đó, những doanh nghiệp phải soạn lập số dư bảng cân đối kế toán đầu kỳ tại ngày chuyển đổi sang IFRS (date of transition to IFRSs) tuân thủ hoàn toàn theo những chuẩn mực IFRS đang sở hữu hiệu lực tại ngày báo cáo.

Xem thêm:

Đây là điều những doanh nghiệp lần tiên phong vận dụng IFRS cần quan tâm vì số dư đầu kỳ theo IFRS 1 hoàn toàn sở hữu thể khác số dư cùng ngày trong trường hợp doanh nghiệp đang tiếp tục lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính IFRS. Con số kinh tế tài chính tiên phong được trình diễn theo nguyên tắc sau : Ghi nhận tổng thể gia tài nợ và gia tài sở hữu theo nhu yếu ghi nhận của IFRS ; ko ghi nhận những gia tài nợ và gia tài sở hữu mà IFRS lao lý ko được ghi nhận ; phân loại lại gia tài, nợ và những thành phần vốn chủ sở hữu nếu sở hữu sự độc lạ theo nguyên tắc kế toán đang được gật đầu phổ cập ( GAAP ) trước đó và IFRS ; vận dụng IFRS để thống kê giám sát toàn bộ những gia tài và những khoản nợ phải trả ghi nhận. Ngoài ra, theo nhu yếu của IFRS 1, so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính tiên phong, doanh nghiệp phải trình diễn 3 bảng cân đối kế toán ( cuối kỳ, đầu kỳ và ngày quy đổi ), những thông tin so sánh của báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, bảng cân đối kế toán, báo cáo giải trình đổi khác vốn chủ sở hữu được soạn lập, trình diễn theo IFRS và GAAP. Tuy nhiên, trên hạ tầng xem xét những trắc trở vất vả về mặt ngân sách và tính phức tạp của thông tin, IFRS 1 đưa ra những khoản mục được miễn trừ vận dụng IFRS đề xuất và ko đề xuất. Những khoản mục sau ko được phép vận dụng hồi tố gồm sở hữu ước tính kế toán, ngừng ghi nhận gia tài / nợ công kinh tế tài chính, kế toán phòng ngừa rủi ro đáng tiếc ( hedge accounting ), quyền lợi cổ đông thiểu số và nợ vay cơ quan chính phủ. Một số khoản mục khác doanh nghiệp được lựa chọn miễn trừ vận dụng IFRS như trả tiền giao dịch thống nhất kinh doanh thương nghiệp, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp con, doanh nghiệp link, giá ngầm định ( deemed costs ), hợp đồng bảo hiểm, giao dịch trả tiền trên hạ tầng CP ( share-based payments ), quyền lợi của viên chức cấp dưới và thuê gia tài.

Tác động của IFRS 1 đối với doanh nghiệp

Xem thêm:

Với IFRS 1, việc phân tích về bản tính, cũng như tác động của những điều khoản miễn trừ đề xuất và ko đề xuất được trình bày cũng là một yếu tố quan yếu trong việc soạn lập báo cáo tài chính trước nhất.

Xem thêm: Mô Hình Tiếng Anh Là Gì ??? Mô Hình Trong Tiếng Tiếng Anh

Lần tiên phong vận dụng IFRS là trọn vẹn ko thuận tiện, đặc thù quan yếu lúc doanh nghiệp phải tích lũy và nghiên cứu và phân tích những thông tin kinh tế tài chính quá khứ từ ngày ghi nhận. Điều này đặt ra những thử thách về mặt nhân lực và mạng lưới hệ thống khoa học thông tin tương hỗ cho thứ tự quy đổi sang IFRS. Quá trình chuẩn bị sẵn sàng cho sự quy đổi hoàn toàn sở hữu thể diễn ra trong 2-3 năm trước lúc vận dụng chính thức. Để thuận tiện cho việc quy đổi, doanh nghiệp cần kiến thiết xây dựng một kế hoạch chi tiết cụ thể và tổng lực, trong đó xem xét những tác động tác động tới rủi ro đáng tiếc, quan hệ giữa những đối tượng người sử dụng sở hữu tương quan, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ trong thứ tự quy đổi, lộ trình quy đổi để từng bước vận dụng trọn vẹn chính thức IFRS .

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Hedge Accounting Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Related Posts