Hệ số tự tài trợ: Khái niệm và ý nghĩa

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Hệ số tự tài trợ: Khái niệm và ý nghĩa, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Hệ số tự tài trợ: Khái niệm và ý nghĩa bên dưới

Hệ số tự tài trợ phản ánh tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Nếu Hệ số tự tài trợ càng to chứng tỏ khả năng tự chủ tài chính của Doanh nghiệp càng cao, thì rủi ro cho doanh nghiệp lại càng thấp. Trong bài viết sau đây, Tri thức cùng đồng xin san sẻ tới bạn khái niệm hệ số tự tài trợ và ý nghĩa của hệ số này một cách chi tiết nhất. Hi vọng sẽ giúp được nhiều cho bạn!

1. Hệ số tự tài trợ là gì?

Hệ số tự tài trợ ( HSTTT ) là tiêu chí phản ánh năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính và năng lực tự chủ kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Mục tiêu này cho biết trong tổng số vốn đầu tư tài trợ gia tài của doanh nghiệp, vốn đầu tư chủ sở hữu chiếm mấy phần .
Trị số của tiêu chí càng to, chứng tỏ năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính càng cao, mức độ độc lập về mặt kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng tăng và trái lại, trị số của những tiêu chí càng nhỏ, năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng thấp, mức độ độc lập về kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng giảm .

Công thức tính hệ số tự tài trợ như sau:

Bạn đang đọc:

Tỷ suất tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu/Tổng số vốn đầu tư

1.1. Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn

Hệ số tự tài trợ gia tài dài hạn ( hay Hệ số vốn chủ sở hữu trên gia tài dài hạn ) là tiêu chí phản ánh năng lực giàn trải gia tài thời kì ngắn bằng vốn chủ chiếm hữu. Mục tiêu này được xác lập như sau :

Tỷ suất tự tài trợ TSDH = Vốn chủ sở hữu/Tài sản dài hạn

Xem thêm:

1.2. Hệ số tự tài trợ tài sản nhất thiết

Hệ số tự tài trợ gia tài nhất thiết và thắt chặt ( hay hệ số vốn chủ sở hữu trên gia tài nhất thiết và thắt chặt ) là tiêu chí phản ánh năng lực phân phối phòng ban gia tài nhất thiết và thắt chặt ( đã và đang góp vốn đầu tư ) bằng vốn chủ chiếm hữu .

Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ = Vốn chủ sở hữu/TSCĐ đã và đang đầu tư

Xem thêm:

Nếu bạn gặp vấn đề lúc viết luận văn chất lượng hãy liên hệ nhà cung cấp VIẾT THUÊ LUẬN VĂN củaTrung tâm. Với kinh nghiệm hơn 10+ năm, Tri Thức Cùng Đồng cam kết mang tới bài luận văn chất lượng nhất. Liên hệ qua gmail [email protected] hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

2. Ý nghĩa hệ số tự tài trợ

Hệ số này phản ánh tỷ trọng vốn đầu tư chủ sở hữu trên tổng tài sản của doanh nghiệp. Để xác lập mức độ tương thích về tỷ suất vốn chủ sở hữu trong vốn đầu tư của doanh nghiệp sẽ nhờ vào rất to vào hoạt động tiêu khiển và chủ trương của từng doanh nghiệp cũng như từng ngành .

3. Hệ số tự tài trợ bao nhiêu là tốt?

Tỷ số tự tài trợ mang trị giá càng cao, năng lực tự chủ của doanh nghiệp càng to. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy doanh nghiệp chưa tận dụng đòn kích bẩy kinh tế tài chính nhiều .

Source:
Category:

Hệ số tự tài trợ phản ánh tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Nếu Hệ số tự tài trợ càng to chứng tỏ khả năng tự chủ tài chính của Doanh nghiệp càng cao, thì rủi ro cho doanh nghiệp lại càng thấp. Trong bài viết sau đây, Tri thức cùng đồng xin san sẻ tới bạn khái niệm hệ số tự tài trợ và ý nghĩa của hệ số này một cách chi tiết nhất. Hi vọng sẽ giúp được nhiều cho bạn!

1. Hệ số tự tài trợ là gì?

Hệ số tự tài trợ ( HSTTT ) là tiêu chí phản ánh năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính và năng lực tự chủ kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Mục tiêu này cho biết trong tổng số vốn đầu tư tài trợ gia tài của doanh nghiệp, vốn đầu tư chủ sở hữu chiếm mấy phần .
Trị số của tiêu chí càng to, chứng tỏ năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính càng cao, mức độ độc lập về mặt kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng tăng và trái lại, trị số của những tiêu chí càng nhỏ, năng lực tự bảo vệ về mặt kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng thấp, mức độ độc lập về kinh tế tài chính của doanh nghiệp càng giảm .

Công thức tính hệ số tự tài trợ như sau:

Bạn đang đọc:

Tỷ suất tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu/Tổng số vốn đầu tư

1.1. Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn

Hệ số tự tài trợ gia tài dài hạn ( hay Hệ số vốn chủ sở hữu trên gia tài dài hạn ) là tiêu chí phản ánh năng lực giàn trải gia tài thời kì ngắn bằng vốn chủ chiếm hữu. Mục tiêu này được xác lập như sau :

Tỷ suất tự tài trợ TSDH = Vốn chủ sở hữu/Tài sản dài hạn

Xem thêm:

1.2. Hệ số tự tài trợ tài sản nhất thiết

Hệ số tự tài trợ gia tài nhất thiết và thắt chặt ( hay hệ số vốn chủ sở hữu trên gia tài nhất thiết và thắt chặt ) là tiêu chí phản ánh năng lực phân phối phòng ban gia tài nhất thiết và thắt chặt ( đã và đang góp vốn đầu tư ) bằng vốn chủ chiếm hữu .

Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ = Vốn chủ sở hữu/TSCĐ đã và đang đầu tư

Xem thêm:

Nếu bạn gặp vấn đề lúc viết luận văn chất lượng hãy liên hệ nhà cung cấp VIẾT THUÊ LUẬN VĂN củaTrung tâm. Với kinh nghiệm hơn 10+ năm, Tri Thức Cùng Đồng cam kết mang tới bài luận văn chất lượng nhất. Liên hệ qua gmail [email protected] hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

2. Ý nghĩa hệ số tự tài trợ

Hệ số này phản ánh tỷ trọng vốn đầu tư chủ sở hữu trên tổng tài sản của doanh nghiệp. Để xác lập mức độ tương thích về tỷ suất vốn chủ sở hữu trong vốn đầu tư của doanh nghiệp sẽ nhờ vào rất to vào hoạt động tiêu khiển và chủ trương của từng doanh nghiệp cũng như từng ngành .

3. Hệ số tự tài trợ bao nhiêu là tốt?

Tỷ số tự tài trợ mang trị giá càng cao, năng lực tự chủ của doanh nghiệp càng to. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy doanh nghiệp chưa tận dụng đòn kích bẩy kinh tế tài chính nhiều .

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Hệ số tự tài trợ: Khái niệm và ý nghĩa

Related Posts