“hệ số gini” là gì? Nghĩa của từ hệ số gini trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết “hệ số gini” là gì? Nghĩa của từ hệ số gini trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết “hệ số gini” là gì? Nghĩa của từ hệ số gini trong tiếng Việt. Tự điển Việt-Việt bên dưới

( cg. hệ số Loren ), hệ số dựa trên phố cong Loren ( Lorenz ) chỉ ra mức bất đồng đẳng của phân phối thu nhập giữa cá thể và hệ kinh tế tài chính trong một nền kinh tế tài chính. Sở hữu thể tính hệ số này như sau :

G = 1 [y1 + 2y2 + 3y3 +. .. + nyn]

Xem thêm:

trong đó, y1,… yn là thu nhập tư nhân sắp xếp theo thứ tự giảm dần, y chỉ thu nhập bình quân, n chỉ số người. Nếu biểu thị bằng đồ thị đường cong Loren thì

Xem thêm:

Sở hữu thể giảng giải như sau (xem hình vẽ):

Bạn đang đọc:

Trong hình vẽ OI biểu lộ tỉ lệ Xác Suất thu nhập, OP biểu lộ tỉ lệ phần trăm số người. Đường thẳng 45 o bộc lộ tỉ lệ người với thu nhập trên số dân giống như tỉ lệ thu nhập của họ trên tổng thu nhập ( quan hệ tuyến tính ) tức là 10 % số dân chiếm 10 % tổng thu nhập, cứ vậy mà suy ra, nó biểu lộ mức đồng đều tuyệt vời và lý tưởng nhất. Đường Loren OMY là đường cong thu nhập thực tiễn nằm giữa đường 45 o và đường OPY độ cong càng to thì phân phối thu nhập càng bất đồng đẳng ( ko trung bình ). Sử dụng đường Loren bộc lộ một tiêu chí khác của phân phối thu nhập là lấy diện tích quy hoạnh ở giữa đường cong thu nhập thực tiễn OMY và đường thẳng OY ( tức A ) chia cho tổng diện tích quy hoạnh từ đường OY trở xuống ( A + B – diện tích quy hoạnh OYP ) tức là A / ( A + B ). Tiêu chí này chính là trị giá của A / ( A + B ) gọi là HSG. Những nhà kinh tế tài chính học phương Tây cho rằng, đường cong Loren ở những nước khác nhau là ko giống nhau. Đại thể ở những nước sang giàu sung túc thì tương đối phẳng phiu hơn ở những nước nghèo. Trong một thời hạn ngắn ở một nước, độ cong của nó nói chung ko hề với sự biến hóa to, ngành nghề khác nhau trong một nước thì độ cong của đường cong cũng khác nhau. Nhìn chung HSG ở giữa 0 và 1, nếu A = 0 thì G = 0 bộc lộ thu nhập đồng đẳng tuyệt đối, nếu B = 0 thì G = 1 ( thu nhập bất đồng đẳng tuyệt đối ) ; tương tự, trị số của hệ số này càng to thì thu nhập càng bất đồng đẳng, trị số của nó càng nhỏ thì phân phối thu nhập càng trung bình.

Source:
Category:

( cg. hệ số Loren ), hệ số dựa trên phố cong Loren ( Lorenz ) chỉ ra mức bất đồng đẳng của phân phối thu nhập giữa cá thể và hệ kinh tế tài chính trong một nền kinh tế tài chính. Sở hữu thể tính hệ số này như sau :

G = 1 [y1 + 2y2 + 3y3 +. .. + nyn]

Xem thêm:

trong đó, y1,… yn là thu nhập tư nhân sắp xếp theo thứ tự giảm dần, y chỉ thu nhập bình quân, n chỉ số người. Nếu biểu thị bằng đồ thị đường cong Loren thì

Xem thêm:

Sở hữu thể giảng giải như sau (xem hình vẽ):

Bạn đang đọc:

Trong hình vẽ OI biểu lộ tỉ lệ Xác Suất thu nhập, OP biểu lộ tỉ lệ phần trăm số người. Đường thẳng 45 o bộc lộ tỉ lệ người với thu nhập trên số dân giống như tỉ lệ thu nhập của họ trên tổng thu nhập ( quan hệ tuyến tính ) tức là 10 % số dân chiếm 10 % tổng thu nhập, cứ vậy mà suy ra, nó biểu lộ mức đồng đều tuyệt vời và lý tưởng nhất. Đường Loren OMY là đường cong thu nhập thực tiễn nằm giữa đường 45 o và đường OPY độ cong càng to thì phân phối thu nhập càng bất đồng đẳng ( ko trung bình ). Sử dụng đường Loren bộc lộ một tiêu chí khác của phân phối thu nhập là lấy diện tích quy hoạnh ở giữa đường cong thu nhập thực tiễn OMY và đường thẳng OY ( tức A ) chia cho tổng diện tích quy hoạnh từ đường OY trở xuống ( A + B – diện tích quy hoạnh OYP ) tức là A / ( A + B ). Tiêu chí này chính là trị giá của A / ( A + B ) gọi là HSG. Những nhà kinh tế tài chính học phương Tây cho rằng, đường cong Loren ở những nước khác nhau là ko giống nhau. Đại thể ở những nước sang giàu sung túc thì tương đối phẳng phiu hơn ở những nước nghèo. Trong một thời hạn ngắn ở một nước, độ cong của nó nói chung ko hề với sự biến hóa to, ngành nghề khác nhau trong một nước thì độ cong của đường cong cũng khác nhau. Nhìn chung HSG ở giữa 0 và 1, nếu A = 0 thì G = 0 bộc lộ thu nhập đồng đẳng tuyệt đối, nếu B = 0 thì G = 1 ( thu nhập bất đồng đẳng tuyệt đối ) ; tương tự, trị số của hệ số này càng to thì thu nhập càng bất đồng đẳng, trị số của nó càng nhỏ thì phân phối thu nhập càng trung bình.

Source:
Category:

Tham khảo thêm: “hệ số gini” là gì? Nghĩa của từ hệ số gini trong tiếng Việt. Tự điển Việt-Việt

Related Posts