Hàm Lisp lệnh line trong autocad


Tiếp theo tôi xin hướng dẫn những bạn cách sử dụng lisp lệnh line trong autocad , vì mỗi lệnh trong autocad với mỗi cách sử dụng khác nhau , chúng ta cần biết cách sử dụng, cách đặt biến cho nó thì lệnh mới thực thi được .

Hàm Lisp lệnh line trong autocad

(command “.line” a b “”)

Đây là lisp lệnh line trong autocad, nhưng bạn muốn ứng dụng được đó bạn cần phải hiểu cấu trúc lẹnh như thế nào

+ “.line” với tức là nó gọi lệnh line giúp bạn, bạn ko cần phải gõ lệnh line trong bàn phím autocad . Ví dụ nếu là lệnh mirror thì bạn bấm “.Mirror”

+ a là điểm 1, b là điểm 2

Để với điểm 1 điểm 2 thì bạn cần sét chúng ( Hướng dẫn setq điểm )

+ Dấu nháy kép “” với tức là enter, lúc vẽ xong enter thoát lệnh luôn

Xem thêm gọi lệnh: Hàm lisp gõ lệnh trong autocad

Rồi nếu bạn hiểu rồi thì sau đây là code đầy đủ và chạy code cho bạn xem lệnh lisp chạy trên autocad

Nếu bạn muốn chạy thử mà ko biết cách add code vào autocad thì xem bài viết :Hướng dẫn bỏ code lisp vào autocad

(defun c:demo ()
(setq a (getpoint “Chon diem: “))
(setq b (getpoint “Chon diem: “))
(command “.line” a b “”)
)

Thông thường chẳng người nào làm tương tự bởi vì với lệnh line rồi, mình chỉ hướng dẫn cơ bản thôi

Nếu sử dụng thì người ta sẽ viết code như thế này

(defun c:demo ()
(setq a (getpoint “Chon diem: “))
(setq b (polar a pi 20))
(command “.line” a b “”)
)

Demo:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *