Hàm lisp chọn điểm trong autocad


Mình sẽ hướng dẫn những bạn autocad từ cơ bản tới tăng cho những bạn hiểu một cách cơ bản về autocad cũng như lisp chọn điểm mình chuẩn bị hướng dẫn dưới đây

Ở đây mình sẽ viết từng lệnh một, có nhẽ lúc đọc qua bạn sẽ ko hiểu nhiều cho lắm, nhưng 1 thời kì sau bạn với cơ bản thì bạn sẽ thấy được sự hữu ích của bài viết này

Xem thêm :

Hàm lisp gõ lệnh trong autocad

Lisp xóa nhanh trong autocad

Hàm lisp chọn điểm trong autocad

(setq a (getpoint “nChon diem: “))

Trên là lisp chọn điểm trong autocad, lúc ta bấm lệnh thì code chạy tới lệnh này nó sẽ hiểu và hỏi chúng ta chọn điểm nào, chúng ta chỉ việc lick chuột vào một điểm thì nó sẽ hiểu

Hàm này được sử dụng 99% trong việc sử dụng lisp nhé

Giảng giải

Setq a : với tức thị chúng ta sét điểm a , sau này sử dụng lại thì ta chỉ cần bấm chữ a là tự động nó hiểu tọa độ điểm a

getpoint “nChon diem: ” : nó là hàm click chuột chọn điểm ( mình ko giảng giải nhiều, bạn nào sử dụng autocad sẽ hiểu vấn đề này

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *