Top 20 fail là gì hot nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về fail là gì hot nhất được tổng hợp bởi blogchiaseaz.

1 FAIL – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la

 • Tác giả: www.babla.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày qua
 • Xếp hạng: 4(629 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: In this gallant attempt, he was unhorsed and made prisoner, and failed to rally his troops. more_vert.

Xem chi tiết

2 Ý nghĩa của fail trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Ngày đăng: 47 ngày qua
 • Xếp hạng: 5(1679 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

3 Fail là gì? Hiểu chính xác và đầy đủ nghĩa của từ Fail trong Tiếng Anh

 • Tác giả: itqnu.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày qua
 • Xếp hạng: 1(1953 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 2. Fail là gì khi là nội động từ? · Thất bại, không thành công, thi hỏng, thi trượt (not succeed, not pass, đây là nghĩa thông dụng nhất với người Việt khi dùng …

Xem chi tiết

4 Fail là gì? Cách dùng fail chính xác trong tiếng anh – Rửa xe tự động

 • Tác giả: ruaxetudong.org
 • Ngày đăng: 21 ngày qua
 • Xếp hạng: 4(1278 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

5 Fail là gì, Nghĩa của từ Fail | Từ điển Anh – Việt – Rung.vn

 • Tác giả: www.rung.vn
 • Ngày đăng: 69 ngày qua
 • Xếp hạng: 5(1955 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Fail là gì: / feil /, Danh từ: sự hỏng thi, người thi hỏng, Nội động từ: không nhớ, quên, (+somebody)làm ai đó thất vọng, Đừng quên cho tôi biết đấy nhé!,.

Xem chi tiết

6 Fail là gì? Nghĩa của từ Fail trong tiếng Anh? – Wiki Hỏi Đáp

 • Tác giả: wikihoidap.org
 • Ngày đăng: 37 ngày qua
 • Xếp hạng: 3(1657 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Theo ngữ nghĩa tiếng anh, “Fail” được hiểu dưới khá nhiều loại đa dạng, tuy nhiên cơ bản nhất thì fail được hiểu là thất bại, hỏng, lỗi,… với vị trí của động …

Xem chi tiết

7 Fail là gì? Fail có ý nghĩa như thế nào trong tiếng Anh?

 • Tác giả: lafactoriaweb.com
 • Ngày đăng: 26 ngày qua
 • Xếp hạng: 1(280 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

8 Failed Là Gì ? Fail Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Trong Tiếng Anh?

 • Tác giả: sentory.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày qua
 • Xếp hạng: 2(1130 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

9 Fail là gì và cấu trúc từ Fail trong câu Tiếng Anh – StudyTiengAnh

 • Tác giả: www.studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 38 ngày qua
 • Xếp hạng: 4(1625 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Fail là gì và cấu trúc từ Fail trong câu Tiếng Anh · I have failed the midterm exam so I am so disappointed about myself I will try for the next exam. · Don’t …

Xem chi tiết

10 Nghĩa của từ Failure – Từ điển Anh – Việt

 • Tác giả: tratu.soha.vn
 • Ngày đăng: 61 ngày qua
 • Xếp hạng: 5(327 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: BrE /””feɪljə(r)”’/, NAmE /””feɪljər”’/, sự không xảy ra, sự không làm được (việc gì), sự thiếu, sự thất bại; sự hỏng; sự mất (mùa, điện.

Xem chi tiết

11 Fail Là Gì? Định Nghĩa Fail Fast, Fail Cheap Và Epic Fail

 • Tác giả: Fail
 • Ngày đăng: 33 ngày qua
 • Xếp hạng: 3(1728 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

12 “fail” là gì? Nghĩa của từ fail trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

 • Tác giả: “fail”
 • Ngày đăng: 47 ngày qua
 • Xếp hạng: 1(1830 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Phát âm fail ; o đứt, mất, suy giảm ; o phá sản ; § fail safe : ; § fail to go : …

Xem chi tiết

13 Fail là gì? Sử dụng từ ” fail” như thế nào mới đúng? – Supper Clean

 • Tác giả: Fail
 • Ngày đăng: 82 ngày qua
 • Xếp hạng: 3(224 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

14 Fail Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Cách Dùng Fail Chính Xác …

 • Tác giả: Fail
 • Ngày đăng: 92 ngày qua
 • Xếp hạng: 1(751 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

15 Fail Quá Là Gì ? Hiểu Chính Xác Và Đầy Đủ Nghĩa Của Từ Fail …

 • Tác giả: Fail
 • Ngày đăng: 37 ngày qua
 • Xếp hạng: 4(433 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

16 Fail là gì trên Facebook – Trangwiki

 • Tác giả: Fail
 • Ngày đăng: 3 ngày qua
 • Xếp hạng: 3(1522 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

17 failed – Wiktionary tiếng Việt

 • Tác giả: failed
 • Ngày đăng: 47 ngày qua
 • Xếp hạng: 5(918 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: failed Quá khứ và phân từ quá khứ của fail. Rớt, trượt. I failed my exam. — Tôi đã thi rớt. I failed the interview. — Tôi trượt phỏng vấn.

Xem chi tiết

18 Fail Là Gì ? Nghĩa Của Từ Fail Trong Tiếng Việt Fail Có Ý Nghĩa …

 • Tác giả: Fail
 • Ngày đăng: 23 ngày qua
 • Xếp hạng: 3(1965 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem chi tiết

19 Fail là gì – Realchampionshipwrestling.com

 • Tác giả: Fail
 • Ngày đăng: 60 ngày qua
 • Xếp hạng: 4(1473 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 1. Fail là gì là danh từ? Lúc Fail được dùng nlỗi một danh từ thì nó có nghĩa là sự lỗi thi tốt bạn bị thi lỗi. Ví dụ: The failure …

Xem chi tiết

20 Fail là gì? Hiểu chính xác và đầy đủ nghĩa của từ Fail trong Tiếng Anh

 • Tác giả: Fail
 • Ngày đăng: 79 ngày qua
 • Xếp hạng: 2(1208 reviews)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: The failure to grasp a policy: sự ko nắm vững một chính sách; He is a failure in art: anh đấy ko thành công trong nghệ thuật. 2. Fail là gì …

Xem chi tiết

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về fail là gì tốt nhất .

Related Posts