Đổi màu nét vẽ trong autocad


Một ngày mới cũng tới, mình xin tư vấn những thắc mắc của những bạn vừa mới học autocad thông qua bài viết này, đổi màu nét vẽ trong autocad, mang thể nói việc đổi màu trong autocad thực sự thuận lợi đối với những bạn đã biết vẽ, nhưng nó trở nên khó khăn với những bạn vừa mới mở phần mềm autocad lên trước hết và bài viết này sẽ trợ giúp những bạn

Xem thêm : Ko đổi màu layer trong autocad

Đổi màu nét vẽ trong autocad

Đổi màu nét vẽ trong autocad để làm gì ?

Những bạn đang tìm cách đổi màu nét vẽ trong autocad, việc đổi màu của bạn thì mang mục đích, nhưng bạn mang biết ứng dụng thực tế của việc đổi màu nét vẽ để làm gì ko , mình sẽ nói luôn về vấn đề này, đối với những bạn vẽ to, việc đổi màu nét vẽ, chi tiết giúp ta thuận lợi phân biệt chi tiết này với chi tiết khác.

Cách đổi màu nét vẽ trong cad ?

Sở hữu 2 cách đổi màu

Cách 1 :

Chúng ta tìm tới ô bylayer + quét đối tượng muốn đổi màu + click vào ô bylayer chọn màu thích hơp

Ở trong autocad mang những màu tiêu chuẩn như hình, bạn muốn thêm nhiều màu khác thì click vào Select Color ( nằm ở dòng cuối cùng ) để chọn màu bạn muốn

Cách 2:

Vào Format => layer

Click vào số 1 để tạo layer mới

Sau đó click vào số 2 để đổi màu bạn thích

Click ok

Tiếp sau đó bạn quét đối tượng muốn đổi màu => Đổi layer cho nó

Tương tự bạn mang thể vận dụng 2 cách để đổi màu, cách nào cũng được bạn nhé

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *