Cổ tức là gì? Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức của công ty cổ phần

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Cổ tức là gì? Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức của công ty cổ phần, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Cổ tức là gì? Những yếu tố quyết định chính sách cổ tức của tổ chức cổ phần bên dưới

Cổ tức và chính sách cổ tức của một tổ chức là những yếu tố quan yếu mà nhiều nhà đầu tư cân nhắc lúc quyết định đầu tư vào cổ phiếu nào. Về cơ bản, cổ tức mang thể giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ, và chính sách chi trả cổ tức của một tổ chức phản ánh hoạt động tài chính của tổ chức đó. Trong bài viết này, Luận Văn 2S sẽ cùng độc giả tìm hiểu sâu hơn thực chất của khái niệm cổ tức là gì, chính sách cổ tức là gì và những yếu tố quyết định tới chính sách cổ tức trong tổ chức cổ phần.

Table of Contents

Cổ tức là gì ?

Cổ tức ( Tiếng Anh : Dividends ) là khoản doanh thu sau thuế mà tổ chức dành trả cho những cổ đông hiện hữu. Việc trả cổ tức hay ko, tỷ suất và hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông như thế nào phụ thuộc vào vào tác dụng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, chính sách cổ tức của tổ chức và do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động .

Khái niệm cổ tức là gì?

Những mục tiêu tương quan tới cổ tức

Cổ tức một phần:

Bạn đang đọc:

Tiêu chí này được tiêu dùng để phản ánh mức trả cổ tức tính trên một CP đại trà phổ thông ( Cổ phần thường ) mà cổ đông nhận được trong năm .Công thức tính cổ tức 1 CP = doanh thu sau thuế dành trả cổ tức cho cổ đông / số CP đang lưu hành .Tỷ lệ chi trả cổ tức :Tỷ lệ chi trả cổ tức còn được gọi là thông số trả cổ tức, tỷ suất này phản ánh mối quan hệ giữa mức cổ tức cổ đông thường nhận được so với thu nhập của một CP thường. Thông qua đó, tất cả chúng ta sẽ biết được tổ chức đã dành bao nhiêu Xác Suất ( % ) thu nhập của một CP để trả cổ tức cho cổ đông .Công thức tính tỷ suất chi trả cổ tức = cổ tức 1 phần / thu nhập 1 CP .Trong đó, thu nhập của một CP hay lãi cơ bản của 1 CP được xác lập qua công thức sau :Công thức tính thu nhập 1 CP = ( doanh thu sau thuế – phần dành trả cổ tức cho cổ đông tặng thêm ) / số CP đang lưu hành .

Tỷ lệ chi trả cổ tức càng cao cho thấy rằng tổ chức đã sử dụng phần to lợi nhuận sau thuế để chi trả cổ tức cho cổ đông và chỉ mang 1 phần nhỏ lợi nhuận được sử dụng để tái đầu tư  và trái lại. Những nhà đầu tư muốn kiếm thu nhập để sử dụng cho tiêu tiêu dùng tư nhân từ cổ tức và ko muốn thử vận may của quá trình tài đầu tư thường ưu tiên những tổ chức mang tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Trái lại, những nhà đầu tư muốn tổ chức giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nhằm tăng trị giá thị trường của cổ phần lại thích tỷ lệ chi trả cổ tức thấp.

Hình thức trả cổ tức

Những tổ chức cổ phần thường chi trả cổ tức theo những kỳ hạn đã ấn định từ trước, theo tháng, quý, nửa năm hoặc một năm theo quyết định của tổ chức. Cổ tức được chi trả theo những hình thức: bằng tiền, cổ phiếu (Xem thêm: Khái niệm cổ phiếu là gì?) hoặc tài sản khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức, cụ thể:

 • Cổ tức bằng tiền : Là khoản doanh thu sau thuế được biểu lộ dưới dạng tiền mặt mà tổ chức trả cho cổ đông theo số CP mà họ nắm giữ. Hầu hết những tổ chức chi trả cổ tức bằng tiền mặt bởi điều này trực tiếp làm tăng gia tài thực của cổ đông và tạo doanh thu cho cổ đông trong việc sử dụng tiền phân phối nhu yếu tiêu tiêu dùng cá thể .
 • Cổ tức bằng cổ phiếu: là khoản lợi nhuận sau thuế được thể hiện dưới dạng cổ phiếu mà tổ chức chia cho những cổ đông theo số cổ phần họ sở hữu. Việc trả cổ tức bằng tiền mặt mang thể tác động tới khả năng trả tiền và vốn bằng tiền cho đầu tư của tổ chức.Do đó, nhiều tổ chức đang tăng trưởng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

 • Trả cổ tức bằng gia tài khác : Mặc dù ko quá phổ cập nhưng những tổ chức CP cũng hoàn toàn mang thể trả cổ tức bằng những gia tài khác. Ví dụ, cổ đông hoàn toàn mang thể nhận cổ tức bằng những gia tài khác của tổ chức như loại sản phẩm của tổ chức, sàn chứng khoán của tổ chức khác mà tổ chức chiếm hữu, …


Những hình thức chi trả cổ tức là gì?

Chính sách cổ tức là gì ?

Chính sách cổ tức ( Tiếng Anh : Dividend policy ) hoàn toàn mang thể được định tức thị một quyết định hành động kinh tế tài chính mà ban chỉ huy tổ chức vận dụng để ấn định mức doanh thu sau thuế của mình sẽ được đem ra phân phối như thế nào, bao nhiêu Tỷ Lệ cổ tức được giữ lại cho mục tiêu tái đầu tư, bao nhiêu cổ tức được tiêu dùng để chi trả cổ tức cho những cổ đông và tần suất mà cổ tức được trả .

Đối với tổ chức cổ phần, lợi nhuận sau thuế thuộc quyền sở hữu của cổ đông nhưng việc phân chia số lợi nhuận đó thành phần trả cổ tức và phần để lại tái đầu tư là vấn đề ko đơn thuần vì nó liên quan tới việc khắc phục mối quan hệ lợi ích trước mắt và lợi ích dài hạn của cổ đông và sự tăng trưởng của tổ chức. Điều này dẫn tới những nhà quản trị tổ chức phải hoạch định chính sách cổ tức của tổ chức.

Chính sách cổ tức biểu lộ kế hoạch trả cổ tức của tổ chức, xử lý mối quan hệ giữa việc trả cổ tức và tái đầu tư doanh thu trong phân loại doanh thu sau thuế của tổ chức CP. Chính sách cổ tức nằm trong ba chính sách kinh tế tài chính số 1 của tổ chức .


Khái niệm chinh sách cổ tức là gì?

Xem thêm :

→ Thị trường chứng khoán là gì? Tìm hiểu thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Những yếu tố quyết định hành động chính sách cổ tức là gì ?

Những ràng buộc về pháp lý

Hầu hết những nước đều mang những lao lý pháp lý tương quan tới việc trả cổ tức mà những tổ chức CP cần tuân thủ. Những ràng buộc pháp lý mang đặc thù thông lệ so với chính sách của tổ chức CP gồm :

 • Ràng buộc về “ doanh thu ròng rã ” : Theo đó, cổ tức trả cho cổ đông phải lấy từ doanh thu sau thuế của tổ chức bao hàm doanh thu sau thuế được tạo ra trong năm và doanh thu năm trước còn lại chuyển sang nếu mang .
 • Ràng buộc về “bảo toàn vốn”: Tức là sự ràng buộc này nghiêm cấm tổ chức ko được lấy vốn mang tính chất pháp định để trả cổ tức. Tùy theo pháp luật ở mỗi nước mà việc xác định vốn mang tính pháp định được cụ thể hóa, mang thể là vốn điều lệ tính theo mệnh giá của số cổ phần đã phát hành hay số vốn góp bao hàm cả vốn thặng dư cổ phần.

 • Ràng buộc về “đảm bảo tài chính lành mạnh”: Theo sự ràng buộc này, tổ chức đang gặp vấn đề về tài chính trong tình trạng ko đảm bảo khả năng trả tiền những khoản nợ tới hạn thì ko được chi trả cổ tức. Mặt khác, tổ chức ko được trả cổ tức nếu như việc trả cổ tức làm tổ chức rơi vào tình trạng mất khả năng trả tiền những khoản nợ tới hạn. Sự ràng buộc này là nhằm bảo vệ lợi ích của những người cho tổ chức vay vốn.

  Xem thêm:

Thời cơ góp vốn đầu tư

Những tổ chức mang thời cơ góp vốn đầu tư hứa hứa hẹn năng lực tăng trưởng cao thường mang nhu yếu về vốn to đề tài trợ cho góp vốn đầu tư cho nên vì thế mang xu thế giữ lại phần đông doanh thu sau thuế để tái đầu tư, giảm bớt hay tránh phải phát hành CP mới ra sức chúng vừa tốn kém lại bất lợi. Do đó, tổ chức chỉ dành phần nhỏ doanh thu sau thuế để trả cổ tức .

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ phần trăm thu nhập ròng rã được chia cho những cổ đông dưới dạng cổ tức. Trên cơ sở vật chất chính sách cổ tức, chủ sở hữu của tổ chức đưa ra quyết định chi trả thu nhập hoặc giữ lại để tái đầu tư vào tổ chức. Một lượng cổ tức vừa đủ tạo ra sự hài lòng giữa những cổ đông và lợi nhuận giữ lại tạo thành một nguồn tài chính. Vì vậy, điều cần thiết là chính sách cổ tức phải duy trì sự thăng bằng giữa cổ tức hiện tại và tăng trưởng trong tương lai để tối đa hóa giá cổ phiếu của tổ chức và

Tỷ lệ chi trả cổ tức của một tổ chức phải tối ưu để tổ chức hoàn toàn mang thể tối đa hóa sự sang giàu của chủ sở hữu tổ chức và phân phối đủ tiền để tương trợ vốn cho tăng trưởng .

Ngân sách chi tiêu phát hành sàn chứng khoán

Việc kêu gọi vốn của những tổ chức trên thị trường trải qua việc phát hành sàn chứng khoán. Chi tiêu phát hành sàn chứng khoán sẽ tác động tác động trực tiếp tới ngân sách sử dụng vốn của tổ chức. Đây là yếu tố mà ban quản trị cần xem xét lúc quyết định hành động giữ lại doanh thu sau thuế nhiều hay ít để sử dụng cho tái đầu tư hay thực thi phát hành sàn chứng khoán để kêu gọi vốn góp vốn đầu tư trên thị trường .

Tâm lý người góp vốn đầu tư

Tâm lý của người góp vốn đầu tư chịu tác động tác động từ những yếu tố mang đặc thù cá thể như ngân sách tiêu tốn mái ấm gia đình, mức độ gật đầu rủi ro đáng tiếc, … Với những người gật đầu rủi ro đáng tiếc ở mức thấp hoặc những người gật đầu rủi ro đáng tiếc ở mức cao đều tác động tác động trực tiếp tới quyết định hành động của ban chỉ huy tổ chức về tỷ suất phần doanh thu sau thuế tiêu dùng trả cổ tức cao hay thấp .

Vị trí của cổ đông trong việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá thể

Nếu tổ chức CP do 1 số ít đại cổ đông nắm giữ thường họ mang xu thế muốn chia cống phẩm CP với tỷ suất thấp để tránh phải nộp thuế thu nhập cá thể ở mức cao. trái lại, với tổ chức CP do số đồng cổ đông nắm giữ lại mang xu thế muốn dành hầu hết doanh thu sau thuế để chia cống phẩm CP nhằm mục đích tăng thu nhập cho tiêu tiêu dùng của cổ đông .

Sự ko thay đổi về doanh thu của tổ chức

Một tổ chức mang mức doanh thu ko thay đổi thì tổ chức hoàn toàn mang thể dành phần to hơn từ doanh thu sau thuế trả cổ tức. trái lại, nếu tổ chức mang mức doanh thu giao động to qua những năm thường mang xu thế giữ lại tỷ suất cao doanh thu sau thuế để bảo vệ duy trì năng lực trả cổ tức thông thường vào những năm mà doanh thu bị sút giảm .

Khả năng xâm nhập vào thị trường vốn

Mỗi tổ chức sẽ mang những năng lực xâm nhập vào thị trường vốn khác nhau tùy thuộc vào quy mô, thời hạn hoạt động tiêu khiển, … Những tổ chức to mang sự ko thay đổi về doanh thu, thuận tiện kêu gọi vốn trên thị trường thường sẽ dành tỷ suất cao hơn doanh thu sau thuế để trả cổ tức. trái lại, những tổ chức nhỏ mới xây dựng khó hoàn toàn mang thể kêu gọi vốn trên thị trường thường mang xu thế dành doanh thu để tái đầu tư nhiều hơn .

Quyền trấn áp doanh nghiệp

Nếu những cổ đông hiện hữu của tổ chức muốn duy trì quyền quản trị và trấn áp tổ chức thì tổ chức thường giữ lại phần to doanh thu sau thuế để tái đầu tư .

Tình hình dòng tiền tài tổ chức

Lúc hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp mang lãi, sau lúc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm thiết yếu với những chủ thể kinh tế tài chính – xã hội khác, tổ chức hoàn toàn mang thể sử dụng doanh thu sau thuế để trả cổ tức hoặc tái đầu tư. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn việc tổ chức mang lãi lại ko y chang với việc tổ chức mang đủ nguồn tiền để trả cổ tức. Do đó, cần phải xem xét năng lực cân đối về luồng tiền tài tổ chức để quyết định hành động chi trả cổ tức .

Chu kỳ sống của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp và tổ chức đều mang chu kỳ luân hồi sống của nó. Chu kỳ sống của doanh nghiệp thường mang 4 quá trình : Khởi đầu, tăng trưởng, triển khai xong và suy thoái và khủng hoảng. Với mỗi trật tự tiến độ trong chu kỳ luân hồi sống, ban chỉ huy cần kiến thiết xây dựng chính sách kinh tế tài chính tương thích .

Lạm phát

Trong trường hợp lạm phát kinh tế, kinh phí đầu tư trích khấu hao hoàn toàn mang thể ko đủ để sửa chữa thay thế những thiết bị, máy móc lỗi thời. Trong trường hợp đó, một tổ chức nên dựa vào doanh thu giữ lại như một nguồn quỹ để sửa chữa thay thế những gia tài đó. Do đó, tỷ suất chi trả cổ tức bị tác động tác động xấu đi do lạm phát kinh tế .

Những chính sách của cơ quan chính phủ

Những chính sách của chính phủ nước nhà như chính sách kinh tế tài chính, chính sách thuế sẽ tác động tác động tới năng lực thu nhập của doanh nghiệp. Kéo theo đó, những chính sách cổ tức cũng phải được kiểm soát và điều chỉnh theo những đổi khác trong chính sách của chính phủ nước nhà .

Chẳng hạn như sự tác động của chính sách thuế của chính phủ tới quyết định phân phối cổ tức: Trong trường hợp thuế suất cao, một phần to thu nhập sẽ được trả cho chính phủ bằng thuế, do đó tỷ lệ cổ tức sẽ được giảm xuống. Trong trường hợp đánh thuế thấp, tổ chức sẽ mang thể trả cổ tức với tỷ lệ cao hơn.

Tầm quan yếu của chính sách cổ tức là gì ?


Tầm quan yếu của chính sách cổ tức

Chính sách cổ tức đóng vai trò như thể một cơ sở vật chất cho tổng thể những hoạt động tiêu khiển lập ngân sách vốn và phong cách thiết kế cấu trúc vốn trong một doanh nghiệp. Dưới đây, tất cả chúng ta sẽ nói tới một số ít nguyên do làm chính sách cổ tức quan yếu so với mọi tổ chức triển khai kinh doanh thương nghiệp :

 • Xây dựng lòng tin của cổ đông : Lúc tổ chức mang tỷ suất thu nhập ròng rã ko đổi, tổ chức bảo vệ trị giá thị trường ko thay đổi và trả cổ tức tương thích. Những cổ đông cũng cảm thấy tin cậy vào quyết định hành động góp vốn đầu tư của họ vào một tổ chức triển khai tương tự .
 • Gây ấn tượng tốt những nhà đầu tư: Một chính sách cổ tức công bằng mang đồng nghĩa với việc tăm tiếng của tổ chức cũng trở nên mạnh mẽ hơn trên thị trường tài chính. Và nhờ vị thế thị trường mạnh mẽ của mình, tổ chức thu hút những nhà đầu tư với số vốn đầu tư cao hơn.

 • Triển vọng trong tương lai : Chính sách cổ tức tương quan tới việc sử dụng nguồn tiền mặt của tổ chức nên nó mang mối liên hệ ngặt nghèo với chính sách góp vốn đầu tư và chính sách tương trợ vốn từ đó tác động tác động tới sự tăng trưởng của tổ chức. Việc trả cổ tức CP mang tác động tác động quyết định hành động tới số doanh thu để lại góp vốn đầu tư nhiều hay ít từ đó tác động tác động tới vốn đầu tư bên trong và nhu yếu kêu gọi vốn từ bên ngoài để tương trợ vốn cho hoạt động tiêu khiển góp vốn đầu tư, triển khai dự án Bất Động Sản tiếp theo và những thời cơ góp vốn đầu tư được hoạch định, quyết định hành động chính sách cổ tức sao cho tránh được tính thanh khoản kém .
 • Nhận định vốn chủ sở hữu : Trị giá của CP thường được xác lập trải qua chính sách cổ tức vì nó bộc lộ sự tăng trưởng và hiệu suất cao của tổ chức triển khai .
 • Tính ko thay đổi trị giá thị trường của CP : Chính sách cổ tức tương thích mang tức thị những nhà đầu tư hài lòng, những người luôn muốn nắm giữ CP trong thời hạn dài. Điều này dẫn tới sự ko thay đổi và tác động tác động tích cực tới trị giá thị trường của CP .
 • Thị trường Cổ phiếu Ưu đãi và Ghi nợ: Một tổ chức mang chính sách cổ tức thuần thục cũng mang thể vay vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi và giấy nợ trên thị trường, cùng với cổ phiếu vốn chủ sở hữu.

  Xem thêm:

 • Mức độ trấn áp : Nó giúp tổ chức triển triển khai khai quyền trấn áp thích hợp so với kinh tế tài chính kinh doanh thương nghiệp. Do đó, tổ chức hoàn toàn mang thể gặp phải thực trạng thiếu vốn cho những thời cơ trong tương lai, nếu tổ chức phân phối doanh thu tối đa dưới dạng cổ tức .
 • Huy động vốn thặng dư : Nó cũng tạo ra thiện chí và hình ảnh của tổ chức triển khai trên thị trường nhờ đó tổ chức mang năng lực kêu gọi thêm vốn .

Quan bài viết này, Luận Văn 2S đã cung ứng tới độc giả những nội dung tri thức xoay quanh khái niệm cổ tức là gì? Chính sách cổ tức là gì cũng như tầm quan yếu và những yếu tố quyết định chính sách cổ tức trong tổ chức cổ phần. Kỳ vọng bài viết này đã mang tới cho những bạn nguồn tham khảo hữu ích phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và học tập của mình.

Source:
Category:

Cổ tức và chính sách cổ tức của một tổ chức là những yếu tố quan yếu mà nhiều nhà đầu tư cân nhắc lúc quyết định đầu tư vào cổ phiếu nào. Về cơ bản, cổ tức mang thể giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ, và chính sách chi trả cổ tức của một tổ chức phản ánh hoạt động tài chính của tổ chức đó. Trong bài viết này, Luận Văn 2S sẽ cùng độc giả tìm hiểu sâu hơn thực chất của khái niệm cổ tức là gì, chính sách cổ tức là gì và những yếu tố quyết định tới chính sách cổ tức trong tổ chức cổ phần.

Cổ tức là gì ?

Cổ tức ( Tiếng Anh : Dividends ) là khoản doanh thu sau thuế mà tổ chức dành trả cho những cổ đông hiện hữu. Việc trả cổ tức hay ko, tỷ suất và hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông như thế nào phụ thuộc vào vào tác dụng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, chính sách cổ tức của tổ chức và do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động .


Khái niệm cổ tức là gì?

Những mục tiêu tương quan tới cổ tức

Cổ tức một phần:

Bạn đang đọc:

Tiêu chí này được tiêu dùng để phản ánh mức trả cổ tức tính trên một CP đại trà phổ thông ( Cổ phần thường ) mà cổ đông nhận được trong năm .Công thức tính cổ tức 1 CP = doanh thu sau thuế dành trả cổ tức cho cổ đông / số CP đang lưu hành .Tỷ lệ chi trả cổ tức :Tỷ lệ chi trả cổ tức còn được gọi là thông số trả cổ tức, tỷ suất này phản ánh mối quan hệ giữa mức cổ tức cổ đông thường nhận được so với thu nhập của một CP thường. Thông qua đó, tất cả chúng ta sẽ biết được tổ chức đã dành bao nhiêu Xác Suất ( % ) thu nhập của một CP để trả cổ tức cho cổ đông .Công thức tính tỷ suất chi trả cổ tức = cổ tức 1 phần / thu nhập 1 CP .Trong đó, thu nhập của một CP hay lãi cơ bản của 1 CP được xác lập qua công thức sau :Công thức tính thu nhập 1 CP = ( doanh thu sau thuế – phần dành trả cổ tức cho cổ đông tặng thêm ) / số CP đang lưu hành .

Tỷ lệ chi trả cổ tức càng cao cho thấy rằng tổ chức đã sử dụng phần to lợi nhuận sau thuế để chi trả cổ tức cho cổ đông và chỉ mang 1 phần nhỏ lợi nhuận được sử dụng để tái đầu tư  và trái lại. Những nhà đầu tư muốn kiếm thu nhập để sử dụng cho tiêu tiêu dùng tư nhân từ cổ tức và ko muốn thử vận may của quá trình tài đầu tư thường ưu tiên những tổ chức mang tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Trái lại, những nhà đầu tư muốn tổ chức giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nhằm tăng trị giá thị trường của cổ phần lại thích tỷ lệ chi trả cổ tức thấp.

Hình thức trả cổ tức

Những tổ chức cổ phần thường chi trả cổ tức theo những kỳ hạn đã ấn định từ trước, theo tháng, quý, nửa năm hoặc một năm theo quyết định của tổ chức. Cổ tức được chi trả theo những hình thức: bằng tiền, cổ phiếu (Xem thêm: Khái niệm cổ phiếu là gì?) hoặc tài sản khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức, cụ thể:

 • Cổ tức bằng tiền : Là khoản doanh thu sau thuế được biểu lộ dưới dạng tiền mặt mà tổ chức trả cho cổ đông theo số CP mà họ nắm giữ. Hầu hết những tổ chức chi trả cổ tức bằng tiền mặt bởi điều này trực tiếp làm tăng gia tài thực của cổ đông và tạo doanh thu cho cổ đông trong việc sử dụng tiền phân phối nhu yếu tiêu tiêu dùng cá thể .
 • Cổ tức bằng cổ phiếu: là khoản lợi nhuận sau thuế được thể hiện dưới dạng cổ phiếu mà tổ chức chia cho những cổ đông theo số cổ phần họ sở hữu. Việc trả cổ tức bằng tiền mặt mang thể tác động tới khả năng trả tiền và vốn bằng tiền cho đầu tư của tổ chức.Do đó, nhiều tổ chức đang tăng trưởng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

 • Trả cổ tức bằng gia tài khác : Mặc dù ko quá phổ cập nhưng những tổ chức CP cũng hoàn toàn mang thể trả cổ tức bằng những gia tài khác. Ví dụ, cổ đông hoàn toàn mang thể nhận cổ tức bằng những gia tài khác của tổ chức như loại sản phẩm của tổ chức, sàn chứng khoán của tổ chức khác mà tổ chức chiếm hữu, …Những hình thức chi trả cổ tức là gì?

Chính sách cổ tức là gì ?

Chính sách cổ tức ( Tiếng Anh : Dividend policy ) hoàn toàn mang thể được định tức thị một quyết định hành động kinh tế tài chính mà ban chỉ huy tổ chức vận dụng để ấn định mức doanh thu sau thuế của mình sẽ được đem ra phân phối như thế nào, bao nhiêu Tỷ Lệ cổ tức được giữ lại cho mục tiêu tái đầu tư, bao nhiêu cổ tức được tiêu dùng để chi trả cổ tức cho những cổ đông và tần suất mà cổ tức được trả .

Đối với tổ chức cổ phần, lợi nhuận sau thuế thuộc quyền sở hữu của cổ đông nhưng việc phân chia số lợi nhuận đó thành phần trả cổ tức và phần để lại tái đầu tư là vấn đề ko đơn thuần vì nó liên quan tới việc khắc phục mối quan hệ lợi ích trước mắt và lợi ích dài hạn của cổ đông và sự tăng trưởng của tổ chức. Điều này dẫn tới những nhà quản trị tổ chức phải hoạch định chính sách cổ tức của tổ chức.

Chính sách cổ tức biểu lộ kế hoạch trả cổ tức của tổ chức, xử lý mối quan hệ giữa việc trả cổ tức và tái đầu tư doanh thu trong phân loại doanh thu sau thuế của tổ chức CP. Chính sách cổ tức nằm trong ba chính sách kinh tế tài chính số 1 của tổ chức .Khái niệm chinh sách cổ tức là gì?

Xem thêm :

→ Thị trường chứng khoán là gì? Tìm hiểu thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Những yếu tố quyết định hành động chính sách cổ tức là gì ?

Những ràng buộc về pháp lý

Hầu hết những nước đều mang những lao lý pháp lý tương quan tới việc trả cổ tức mà những tổ chức CP cần tuân thủ. Những ràng buộc pháp lý mang đặc thù thông lệ so với chính sách của tổ chức CP gồm :

 • Ràng buộc về “ doanh thu ròng rã ” : Theo đó, cổ tức trả cho cổ đông phải lấy từ doanh thu sau thuế của tổ chức bao hàm doanh thu sau thuế được tạo ra trong năm và doanh thu năm trước còn lại chuyển sang nếu mang .
 • Ràng buộc về “bảo toàn vốn”: Tức là sự ràng buộc này nghiêm cấm tổ chức ko được lấy vốn mang tính chất pháp định để trả cổ tức. Tùy theo pháp luật ở mỗi nước mà việc xác định vốn mang tính pháp định được cụ thể hóa, mang thể là vốn điều lệ tính theo mệnh giá của số cổ phần đã phát hành hay số vốn góp bao hàm cả vốn thặng dư cổ phần.

 • Ràng buộc về “đảm bảo tài chính lành mạnh”: Theo sự ràng buộc này, tổ chức đang gặp vấn đề về tài chính trong tình trạng ko đảm bảo khả năng trả tiền những khoản nợ tới hạn thì ko được chi trả cổ tức. Mặt khác, tổ chức ko được trả cổ tức nếu như việc trả cổ tức làm tổ chức rơi vào tình trạng mất khả năng trả tiền những khoản nợ tới hạn. Sự ràng buộc này là nhằm bảo vệ lợi ích của những người cho tổ chức vay vốn.

  Xem thêm:

Thời cơ góp vốn đầu tư

Những tổ chức mang thời cơ góp vốn đầu tư hứa hứa hẹn năng lực tăng trưởng cao thường mang nhu yếu về vốn to đề tài trợ cho góp vốn đầu tư cho nên vì thế mang xu thế giữ lại phần đông doanh thu sau thuế để tái đầu tư, giảm bớt hay tránh phải phát hành CP mới ra sức chúng vừa tốn kém lại bất lợi. Do đó, tổ chức chỉ dành phần nhỏ doanh thu sau thuế để trả cổ tức .

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ phần trăm thu nhập ròng rã được chia cho những cổ đông dưới dạng cổ tức. Trên cơ sở vật chất chính sách cổ tức, chủ sở hữu của tổ chức đưa ra quyết định chi trả thu nhập hoặc giữ lại để tái đầu tư vào tổ chức. Một lượng cổ tức vừa đủ tạo ra sự hài lòng giữa những cổ đông và lợi nhuận giữ lại tạo thành một nguồn tài chính. Vì vậy, điều cần thiết là chính sách cổ tức phải duy trì sự thăng bằng giữa cổ tức hiện tại và tăng trưởng trong tương lai để tối đa hóa giá cổ phiếu của tổ chức và

Tỷ lệ chi trả cổ tức của một tổ chức phải tối ưu để tổ chức hoàn toàn mang thể tối đa hóa sự sang giàu của chủ sở hữu tổ chức và phân phối đủ tiền để tương trợ vốn cho tăng trưởng .

Ngân sách chi tiêu phát hành sàn chứng khoán

Việc kêu gọi vốn của những tổ chức trên thị trường trải qua việc phát hành sàn chứng khoán. Chi tiêu phát hành sàn chứng khoán sẽ tác động tác động trực tiếp tới ngân sách sử dụng vốn của tổ chức. Đây là yếu tố mà ban quản trị cần xem xét lúc quyết định hành động giữ lại doanh thu sau thuế nhiều hay ít để sử dụng cho tái đầu tư hay thực thi phát hành sàn chứng khoán để kêu gọi vốn góp vốn đầu tư trên thị trường .

Tâm lý người góp vốn đầu tư

Tâm lý của người góp vốn đầu tư chịu tác động tác động từ những yếu tố mang đặc thù cá thể như ngân sách tiêu tốn mái ấm gia đình, mức độ gật đầu rủi ro đáng tiếc, … Với những người gật đầu rủi ro đáng tiếc ở mức thấp hoặc những người gật đầu rủi ro đáng tiếc ở mức cao đều tác động tác động trực tiếp tới quyết định hành động của ban chỉ huy tổ chức về tỷ suất phần doanh thu sau thuế tiêu dùng trả cổ tức cao hay thấp .

Vị trí của cổ đông trong việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá thể

Nếu tổ chức CP do 1 số ít đại cổ đông nắm giữ thường họ mang xu thế muốn chia cống phẩm CP với tỷ suất thấp để tránh phải nộp thuế thu nhập cá thể ở mức cao. trái lại, với tổ chức CP do số đồng cổ đông nắm giữ lại mang xu thế muốn dành hầu hết doanh thu sau thuế để chia cống phẩm CP nhằm mục đích tăng thu nhập cho tiêu tiêu dùng của cổ đông .

Sự ko thay đổi về doanh thu của tổ chức

Một tổ chức mang mức doanh thu ko thay đổi thì tổ chức hoàn toàn mang thể dành phần to hơn từ doanh thu sau thuế trả cổ tức. trái lại, nếu tổ chức mang mức doanh thu giao động to qua những năm thường mang xu thế giữ lại tỷ suất cao doanh thu sau thuế để bảo vệ duy trì năng lực trả cổ tức thông thường vào những năm mà doanh thu bị sút giảm .

Khả năng xâm nhập vào thị trường vốn

Mỗi tổ chức sẽ mang những năng lực xâm nhập vào thị trường vốn khác nhau tùy thuộc vào quy mô, thời hạn hoạt động tiêu khiển, … Những tổ chức to mang sự ko thay đổi về doanh thu, thuận tiện kêu gọi vốn trên thị trường thường sẽ dành tỷ suất cao hơn doanh thu sau thuế để trả cổ tức. trái lại, những tổ chức nhỏ mới xây dựng khó hoàn toàn mang thể kêu gọi vốn trên thị trường thường mang xu thế dành doanh thu để tái đầu tư nhiều hơn .

Quyền trấn áp doanh nghiệp

Nếu những cổ đông hiện hữu của tổ chức muốn duy trì quyền quản trị và trấn áp tổ chức thì tổ chức thường giữ lại phần to doanh thu sau thuế để tái đầu tư .

Tình hình dòng tiền tài tổ chức

Lúc hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp mang lãi, sau lúc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm thiết yếu với những chủ thể kinh tế tài chính – xã hội khác, tổ chức hoàn toàn mang thể sử dụng doanh thu sau thuế để trả cổ tức hoặc tái đầu tư. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn việc tổ chức mang lãi lại ko y chang với việc tổ chức mang đủ nguồn tiền để trả cổ tức. Do đó, cần phải xem xét năng lực cân đối về luồng tiền tài tổ chức để quyết định hành động chi trả cổ tức .

Chu kỳ sống của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp và tổ chức đều mang chu kỳ luân hồi sống của nó. Chu kỳ sống của doanh nghiệp thường mang 4 quá trình : Khởi đầu, tăng trưởng, triển khai xong và suy thoái và khủng hoảng. Với mỗi trật tự tiến độ trong chu kỳ luân hồi sống, ban chỉ huy cần kiến thiết xây dựng chính sách kinh tế tài chính tương thích .

Lạm phát

Trong trường hợp lạm phát kinh tế, kinh phí đầu tư trích khấu hao hoàn toàn mang thể ko đủ để sửa chữa thay thế những thiết bị, máy móc lỗi thời. Trong trường hợp đó, một tổ chức nên dựa vào doanh thu giữ lại như một nguồn quỹ để sửa chữa thay thế những gia tài đó. Do đó, tỷ suất chi trả cổ tức bị tác động tác động xấu đi do lạm phát kinh tế .

Những chính sách của cơ quan chính phủ

Những chính sách của chính phủ nước nhà như chính sách kinh tế tài chính, chính sách thuế sẽ tác động tác động tới năng lực thu nhập của doanh nghiệp. Kéo theo đó, những chính sách cổ tức cũng phải được kiểm soát và điều chỉnh theo những đổi khác trong chính sách của chính phủ nước nhà .

Chẳng hạn như sự tác động của chính sách thuế của chính phủ tới quyết định phân phối cổ tức: Trong trường hợp thuế suất cao, một phần to thu nhập sẽ được trả cho chính phủ bằng thuế, do đó tỷ lệ cổ tức sẽ được giảm xuống. Trong trường hợp đánh thuế thấp, tổ chức sẽ mang thể trả cổ tức với tỷ lệ cao hơn.

Tầm quan yếu của chính sách cổ tức là gì ?Tầm quan yếu của chính sách cổ tức

Chính sách cổ tức đóng vai trò như thể một cơ sở vật chất cho tổng thể những hoạt động tiêu khiển lập ngân sách vốn và phong cách thiết kế cấu trúc vốn trong một doanh nghiệp. Dưới đây, tất cả chúng ta sẽ nói tới một số ít nguyên do làm chính sách cổ tức quan yếu so với mọi tổ chức triển khai kinh doanh thương nghiệp :

 • Xây dựng lòng tin của cổ đông : Lúc tổ chức mang tỷ suất thu nhập ròng rã ko đổi, tổ chức bảo vệ trị giá thị trường ko thay đổi và trả cổ tức tương thích. Những cổ đông cũng cảm thấy tin cậy vào quyết định hành động góp vốn đầu tư của họ vào một tổ chức triển khai tương tự .
 • Gây ấn tượng tốt những nhà đầu tư: Một chính sách cổ tức công bằng mang đồng nghĩa với việc tăm tiếng của tổ chức cũng trở nên mạnh mẽ hơn trên thị trường tài chính. Và nhờ vị thế thị trường mạnh mẽ của mình, tổ chức thu hút những nhà đầu tư với số vốn đầu tư cao hơn.

 • Triển vọng trong tương lai : Chính sách cổ tức tương quan tới việc sử dụng nguồn tiền mặt của tổ chức nên nó mang mối liên hệ ngặt nghèo với chính sách góp vốn đầu tư và chính sách tương trợ vốn từ đó tác động tác động tới sự tăng trưởng của tổ chức. Việc trả cổ tức CP mang tác động tác động quyết định hành động tới số doanh thu để lại góp vốn đầu tư nhiều hay ít từ đó tác động tác động tới vốn đầu tư bên trong và nhu yếu kêu gọi vốn từ bên ngoài để tương trợ vốn cho hoạt động tiêu khiển góp vốn đầu tư, triển khai dự án Bất Động Sản tiếp theo và những thời cơ góp vốn đầu tư được hoạch định, quyết định hành động chính sách cổ tức sao cho tránh được tính thanh khoản kém .
 • Nhận định vốn chủ sở hữu : Trị giá của CP thường được xác lập trải qua chính sách cổ tức vì nó bộc lộ sự tăng trưởng và hiệu suất cao của tổ chức triển khai .
 • Tính ko thay đổi trị giá thị trường của CP : Chính sách cổ tức tương thích mang tức thị những nhà đầu tư hài lòng, những người luôn muốn nắm giữ CP trong thời hạn dài. Điều này dẫn tới sự ko thay đổi và tác động tác động tích cực tới trị giá thị trường của CP .
 • Thị trường Cổ phiếu Ưu đãi và Ghi nợ: Một tổ chức mang chính sách cổ tức thuần thục cũng mang thể vay vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi và giấy nợ trên thị trường, cùng với cổ phiếu vốn chủ sở hữu.

  Xem thêm:

 • Mức độ trấn áp : Nó giúp tổ chức triển triển khai khai quyền trấn áp thích hợp so với kinh tế tài chính kinh doanh thương nghiệp. Do đó, tổ chức hoàn toàn mang thể gặp phải thực trạng thiếu vốn cho những thời cơ trong tương lai, nếu tổ chức phân phối doanh thu tối đa dưới dạng cổ tức .
 • Huy động vốn thặng dư : Nó cũng tạo ra thiện chí và hình ảnh của tổ chức triển khai trên thị trường nhờ đó tổ chức mang năng lực kêu gọi thêm vốn .

Quan bài viết này, Luận Văn 2S đã cung ứng tới độc giả những nội dung tri thức xoay quanh khái niệm cổ tức là gì? Chính sách cổ tức là gì cũng như tầm quan yếu và những yếu tố quyết định chính sách cổ tức trong tổ chức cổ phần. Kỳ vọng bài viết này đã mang tới cho những bạn nguồn tham khảo hữu ích phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và học tập của mình.

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Cổ tức là gì? Những yếu tố quyết định chính sách cổ tức của tổ chức cổ phần

Related Posts