Cloud App là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Cloud App là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Cloud App là gì? Khái niệm và giảng giải ý nghĩa bên dưới

Khái niệm Cloud App là gì?

Cloud App là Đám mây App. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cloud App – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Khoa học thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng điện toán đám mây là một ứng dụng hoạt động tiêu khiển trong đám mây. ứng dụng đám mây được coi là một sự trộn lẫn của những ứng dụng Web tiêu chuẩn và những ứng dụng máy tính để bàn truyền thống lịch sử. Ứng dụng đám mây tích hợp những ưu điểm của cả hai Web và máy tính để bàn ứng dụng mà ko hấp thụ nhiều điểm yếu kém của họ. Tương tự như những ứng dụng máy tính để bàn, những ứng dụng điện toán đám mây hoàn toàn sở hữu thể cung ứng chính sách ngoại tuyến, kinh nghiệm tay nghề người tiêu dùng phổ quát chủng loại và phản ứng ngay ngay thức thì những hành vi người tiêu dùng. Tương tự như những ứng dụng web, ko sở hữu cần phải setup những ứng dụng điện toán đám mây trên máy tính. Cập nhật hoàn toàn sở hữu thể được thực thi bất kể lúc nào bằng cách tải lên một phiên bản mới hơn cho sever Web. Cloud cũng những ứng dụng tích tụ tài liệu trong đám mây .

Giảng giải ý nghĩa

Đám mây ứng dụng ko tiêu thụ số tiền khổng lồ ko gian lưu trữ trong thiết bị thông tin liên lạc của người tiêu dùng hoặc máy tính. Nếu người tiêu dùng sở hữu một kết nối Internet nhanh, một ứng dụng điện toán đám mây hiệu quả sở hữu thể cung ứng sự tương tác của một ứng dụng máy tính để bàn cùng với tính di động của một ứng dụng Web.

Xem thêm:

Xem thêm:

Bạn đang đọc:

What is the Cloud App? – Definition

A cloud app is an application that operates in the cloud. Cloud apps are considered to be a blend of standard Web applications and conventional desktop applications. Cloud apps incorporate the advantages of both Web and desktop apps without absorbing many of their drawbacks. Similar to desktop apps, cloud apps can provide offline mode, rich user experience and instant responses to user actions. Similar to Web applications, there is no need to install cloud apps on a computer. Updates can be done at any time by simply uploading a newer version to the Web server. Cloud apps also store data in the cloud .

Understanding the Cloud App

Cloud apps do not consume hefty amounts of storage space in the user’s communication device or computer. If the user has a fast Internet connection, an efficient cloud app can offer the interaction of a desktop application together with the portability of a Web application .

Thuật ngữ liên quan

 • Cloud
 • App
 • Cloud Application Portability
 • Cloud Application Programming Interface (Cloud API)
 • Cloud App Policy
 • Native Cloud Application (NCA)
 • Cloud Application Management for Platforms (CAMP)
 • Application Program
 • App Store
 • Distributed Computing System

Source: Cloud App là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source:
Category:

Khái niệm Cloud App là gì?

Cloud App là Đám mây App. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cloud App – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Khoa học thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng điện toán đám mây là một ứng dụng hoạt động tiêu khiển trong đám mây. ứng dụng đám mây được coi là một sự trộn lẫn của những ứng dụng Web tiêu chuẩn và những ứng dụng máy tính để bàn truyền thống lịch sử. Ứng dụng đám mây tích hợp những ưu điểm của cả hai Web và máy tính để bàn ứng dụng mà ko hấp thụ nhiều điểm yếu kém của họ. Tương tự như những ứng dụng máy tính để bàn, những ứng dụng điện toán đám mây hoàn toàn sở hữu thể cung ứng chính sách ngoại tuyến, kinh nghiệm tay nghề người tiêu dùng phổ quát chủng loại và phản ứng ngay ngay thức thì những hành vi người tiêu dùng. Tương tự như những ứng dụng web, ko sở hữu cần phải setup những ứng dụng điện toán đám mây trên máy tính. Cập nhật hoàn toàn sở hữu thể được thực thi bất kể lúc nào bằng cách tải lên một phiên bản mới hơn cho sever Web. Cloud cũng những ứng dụng tích tụ tài liệu trong đám mây .

Giảng giải ý nghĩa

Đám mây ứng dụng ko tiêu thụ số tiền khổng lồ ko gian lưu trữ trong thiết bị thông tin liên lạc của người tiêu dùng hoặc máy tính. Nếu người tiêu dùng sở hữu một kết nối Internet nhanh, một ứng dụng điện toán đám mây hiệu quả sở hữu thể cung ứng sự tương tác của một ứng dụng máy tính để bàn cùng với tính di động của một ứng dụng Web.

Xem thêm:

Xem thêm:

Bạn đang đọc:

What is the Cloud App? – Definition

A cloud app is an application that operates in the cloud. Cloud apps are considered to be a blend of standard Web applications and conventional desktop applications. Cloud apps incorporate the advantages of both Web and desktop apps without absorbing many of their drawbacks. Similar to desktop apps, cloud apps can provide offline mode, rich user experience and instant responses to user actions. Similar to Web applications, there is no need to install cloud apps on a computer. Updates can be done at any time by simply uploading a newer version to the Web server. Cloud apps also store data in the cloud .

Understanding the Cloud App

Cloud apps do not consume hefty amounts of storage space in the user’s communication device or computer. If the user has a fast Internet connection, an efficient cloud app can offer the interaction of a desktop application together with the portability of a Web application .

Thuật ngữ liên quan

 • Cloud
 • App
 • Cloud Application Portability
 • Cloud Application Programming Interface (Cloud API)
 • Cloud App Policy
 • Native Cloud Application (NCA)
 • Cloud Application Management for Platforms (CAMP)
 • Application Program
 • App Store
 • Distributed Computing System

Source: Cloud App là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Cloud App là gì? Khái niệm và giảng giải ý nghĩa

Related Posts