“claim” là gì? Nghĩa của từ claim trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết “claim” là gì? Nghĩa của từ claim trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết “claim” là gì? Nghĩa của từ claim trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt bên dưới

claim

claim /kleim/

 • danh từ
  • sự đòi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
   • to put in a claim for damages: đòi bồi thường thiệt hại
   • to set up (make, lay) a claim to: đòi, yêu sách
  • quyền đòi, quyền yêu sách
   • to have a claim to something: mang quyền yêu sách dòng gì
  • vật yêu sách; điều yêu sách
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Uc) quyền khai thác mỏ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luận điệu; lời xác nhận
  • ngoại động từ
   • đòi, yêu sách; thỉnh cầu
    • every citizen may claim the protection of the law: tất cả mọi công dân đều mang thể yêu cầu pháp luật bảo vệ
    • to claim back sommething from somebody: yêu cầu người nào trả lại dòng gì
   • đòi hỏi, bắt phải, đáng để
    • there are serveral matters that claim my attention: mang một số việc đòi hỏi tôi phải chú ý
   • nhận, khai là, cho là, tự cho là
    • does anyone claim this umbrella?: mang người nào nhận chiếc ô này ko?
    • he claimed to be the best fooball-player in the school: nó cho mình là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của trường
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác nhận, nhận chắc

   khiếu nại

 • claim for compensation: khiếu nại đòi bồi thường
 •  quyền khai thác mỏ yêu cầu bảo hộ yêu sáchNgành: xây dựng đòi


 • claim for compensation: khiếu nại đòi bồi thường
 •  sự kháng nghị sự khiếu nạibaggage claim belt băng chuyền phân phát hành lýclaim for compensation yêu cầu bồi thườngclaim for reduction yêu cầu trả lại tiềnclaim license chứng chỉ đặc nhượngclaim license khế ước đặc nhượngclaim token thẻ yêu cầucompensation claim yêu cầu bồi thườngfinancial claim món nợ tài chínhland use claim thỉnh cầu sử dụng đấtmineral claim quyền khai khoángmining claim quyền khai thác mỏsafety rule claim yêu cầu kỹ thuật an toàn bồi khoản điều yêu sách đòi (bồi thường) khiếu nại

 • complaint and claim: khiếu nại và đòi bồi thường
 • letter of claim: đơn khiếu nại
 • reason for claim: lý do khiếu nại
 • statement of claim: đơn khiếu nại
 • turn down a claim: loại, chưng bỏ một đơn khiếu nại
 •  mảnh đất sở hữu quyền đòi

 • insured claim: quyền đòi bồi thường bảo hiểm
 • interest claim: quyền đòi tiền lãi
 • right to claim: quyền đòi bồi thường
 • right to claim for damages: quyền đòi bồi thường thiệt hại
 •  quyền khai thác mỏ số tiền khiếu nại sự đòi (bồi thường) sự khiếu nại tiền bồi thường

 • claim for damages: đòi tiền bồi thường thiệt hại
 • claim payment: trả tiền bồi thường
 • claim settlement: trả tiền tiền bồi thường
 • return for no claim: trả lại hàng ko mang tiền bồi thường
 •  trái quyền

 • acquisition of a claim: sự thủ đắc trái quyền (của người khác)
 • assignable claim: trái quyền mang thể chuyển nhượng
 • assignment of a claim: chuyển nhượng trái quyền
 • claim assignment: sự chuyển nhượng trái quyền
 • commercial claim: trái quyền trong luật thương nghiệp
 • enforce a claim (to…): hành sử trái quyền
 • exercise a claim (to…): hành xử trái quyền
 • legal claim: trái quyền theo luật
 • live claim: trái quyền còn hữu hiệu
 • mortgage claim: trái quyền thế chấp
 • mutual claim: trái quyền tương hỗ
 • preferential claim: trái quyền ưu tiên
 • short-term claim: trái quyền ngắn hạn
 •  trái quyền (quyền đòi nợ) vạt yêu sách yêu cầu

 • abatement claim: sự yêu cầu ưu đãi
 • average claim: yêu cầu bồi thường tổn thất
 • claim compensation (to…): yêu cầu đòi bồi thường
 • claim for reduction: sự yêu cầu ưu đãi
 • claim for refund: sự yêu cầu hoàn lại tiền
 • claim for reimbursement: sự yêu cầu hoàn lại (số tiền)
 • claim for salvage: sự yêu cầu trả phí cứu tàu (cho hãng bảo hiểm)
 • compensation claim: yêu cầu bồi thường
 • lawful claim: yêu cầu hợp pháp
 • put in a claim (to…): đưa ra yêu cầu bồi thường
 • accept a claim (to…) nhận bồi thườngadjusted claim mức đòi bồi thường sau lúc đã tính toán bảo hiểm. adjustment of claim sự khắc phục khiếu lạiadjustment of claim tính toán bồi thườngadjustment of claim for general average sự tính toán bồi thường tổn thất chungadverse claim sự đòi ngược lạibad claim đòi hỏi thiếu cơ sởbaggage claim area chỗ nhận hành lýbelated claim khoản bồi thường đòi muộncash claim sự đòi bồi thườngclaim against carrier sự đòi người chở bồi thườngclaim against underwriter sự đòi người bảo hiểm bồi thườngclaim agent người đại lý lo việc bồi thườngclaim board ủy ban đòi bồi thườngclaim damages (to…) đòi bồi thường thiệt hạiclaim document chứng từ bồi thườngclaim for compensation sự đòi bồi thườngclaim for damages sự đòi bồi thường thiệt hạiclaim for general average đòi bồi thường tổn thất chungclaim for improper packing sự đòi bồi thường vì bao phân bì ko đúngclaim for incorrect material sự đòi bồi thường vì ko đúng nguyên liệuclaim for indemnity sự đòi bồi thường

  Thuật ngữ ngành nghề Bảo hiểm

  Claim

  Xem thêm: Chủ ngữ – vị ngữ là gì? Cách xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu

  Thông tin bởi hoặc thay mặt người khiếu nại về sự kiện đã hoặc mang thể xảy ra mang thể được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm và mang thông tin chính thức gửi tới cho tổ chức bảo hiểm. Thông thường khiếu nại đi kèm với yêu cầu bồi thường theo hợp đồng.

  Thông tin bởi hoặc thay mặt người khiếu nại về sự kiện đã hoặc mang thể xảy ra mang thể được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm và mang thông tin chính thức gửi tới cho tổ chức bảo hiểm. Thông thường khiếu nại đi kèm với yêu cầu bồi thường theo hợp đồng.

  Xem thêm: LGBTQ là gì và tìm hiểu về cùng đồng LGBT hiện nay

  Xem thêm: title, title, call, lay claim, arrogate, take, take, exact

  Bạn đang đọc: “claim” là gì? Nghĩa của từ claim trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt

  Source: https://blogchiaseaz.com
  Category: Hỏi Đáp

  Tham khảo thêm: “claim” là gì? Nghĩa của từ claim trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt

  Related Posts