TOP 11 citadel là gì hay nhất 2022

Tổng hợp các kiến thức được chúng tôi tổng hợp từ 10+ bài viết có top Google nói về citadel là gì hay nhất và đầy đủ nhất.CITADEL | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: 17 thg 8, 2022 — citadel ý nghĩa, định nghĩa, citadel là gì: 1. a strong castle in or near a city, where people can shelter from danger, especially during a…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: citadel The same ignorance is to be found in even more enlightened citadels. Go north and see the gutted fortresses of what once were great citadels of old success. The…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/citadel/

Nghĩa của từ Citadel – Từ điển Anh – Việt – Tra từ

Nghĩa của từ Citadel - Từ điển Anh
 • Tác giả: tratu.soha.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Danh từ · Thành luỹ, thành quách, thành trì · Chỗ ẩn tránh cuối cùng, chỗ ẩn náu cuối cùng (trong lúc nguy nan), thành luỹ cuối cùng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ Citadel – Từ điển Anh /ˈsɪtədl , ˈsɪtəˌdɛl/ Thông dụng Danh từ Thành luỹ, thành quách, thành trì Chỗ ẩn tránh cuối cùng, chỗ ẩn náu cuối…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/nghia-cua-tu-citadel-tu-dien-anh/

Citadel là gì, Nghĩa của từ Citadel | Từ điển Anh – Việt – Rung.vn

Citadel là gì, Nghĩa của từ Citadel | Từ điển Anh - Việt
 • Tác giả: rung.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Citadel là gì: / ˈsɪtədl , ˈsɪtəˌdɛl /, Danh từ: thành luỹ, thành quách, thành trì, chỗ ẩn tránh cuối cùng, chỗ ẩn náu cuối cùng (trong lúc nguy nan), …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Citadel là gì, Nghĩa của từ Citadel | Từ điển Anh – Việt Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/citadel-la-gi-nghia-cua-tu-citadel-tu-dien-anh-viet/

CITADEL – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la

CITADEL - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt
 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: This was largely as the injured men would have to make their way up the steep hill to the citadel. … The safe room on a ship is also called a citadel.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CITADEL – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt Dịch từ “citadel” từ Anh sang Việt cách phát âm Bản dịch Ví dụ về đơn ngữ English Cách sử dụng “citadel” trong…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/citadel-nghia-trong-tieng-tieng-viet/

citadel – Wiktionary tiếng Việt

citadel – Wiktionary tiếng Việt
 • Tác giả: vi.wiktionary.org
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Thành luỹ, thành quách, thành trì. · Chỗ ẩn tránh cuối cùng, chỗ ẩn náu cuối cùng (trong lúc nguy nan), thành luỹ cuối cùng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: citadel – Wiktionary tiếng Việt Từ điển mở Wiktionary Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm Tiếng Anh[sửa] Cách phát âm[sửa] IPA: /ˈsɪ.tə.dᵊl/ Danh từ[sửa] citadel /ˈsɪ.tə.dᵊl/ Thành luỹ,…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/citadel-%e2%80%93-wiktionary-tieng-viet/

Nghĩa của từ citadel, từ citadel là gì? (từ điển Anh-Việt)

Nghĩa của từ citadel, từ citadel là gì? (từ điển Anh-Việt)
 • Tác giả: toomva.com
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: citadel /’sitədl/ nghĩa là: thành luỹ, thành quách, thành trì, chỗ ẩn tránh cuối cùng, chỗ ẩn náu cuối cùng (… Xem thêm chi tiết nghĩa của từ citadel, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ citadel, từ citadel là gì? (từ điển Anh-Việt) TỪ ĐIỂN CHỦ ĐỀ TỪ ĐIỂN CỦA TÔI /’sitədl/ Thêm vào từ điển của tôi chưa có chủ đề…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/nghia-cua-tu-citadel-tu-citadel-la-gi-tu-dien-anh-viet/

citadel

Từ citadel nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ citadel
 • Tác giả: tudien.me
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: citadel nghĩa là thành luỹ, thành quách, thành trì.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ citadel nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ citadel Trang chủ Từ điển Anh Việt citadel Từ điển Anh Việt Tất cả Thuật ngữ game Từ…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/tu-citadel-nghia-la-gi-dinh-nghia-y-nghia-cua-tu-citadel/

citadel tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

citadel tiếng Anh là gì?
 • Tác giả: tudienso.com
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: citadel trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng citadel (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: citadel tiếng Anh là gì? Thông tin thuật ngữ citadel tiếng Anh Từ điển Anh Việt citadel (phát âm có thể chưa chuẩn) Hình ảnh cho thuật ngữ citadel Bạn…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/citadel-tieng-anh-la-gi/

Citadel Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022 2021

Citadel Là Gì – Citadel Có Nghĩa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022
 • Tác giả: hethongbokhoe.com
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: 6 ngày trước — a powerful organization in which finding a job is difficult for someone who does not know people who work there: Bài Viết: Citadel là gì …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Citadel Là Gì – Citadel Có Nghĩa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022 Citadel Là Gì – Citadel Có Nghĩa Là Gì a powerful…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/citadel-la-gi-%e2%80%93-citadel-co-nghia-la-gi-%e2%80%93-co-nghia-la-gi-y-nghia-la-gi-2022/

'citadel' là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt – Vdict.pro

 • Tác giả: vi.vdict.pro
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Lượt xem: 48949
 • Đánh giá: 3.29⭐ ( 47089 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Drake say men chiến thắng liền trở về Citadel, thấy được cảnh thập tự quân đánh thắng binh đoàn Legion. 12. Do you know how many steps there are in the Citadel?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ‘citadel’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “citadel”, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/citadel-la-gi-tu-dien-y-khoa-anh/

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết tổng hợp của blogchiaseaz.com nói về citadel là gì các bạn có thể để lại ý kiến đánh giá dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp và ghi nhận thông tin.

Related Posts