Chỉnh độ dày mặt cắt trong autocad


Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn những bạn chỉnh độ dày mặt cắt trong autocad, lúc chúng ta thiết kế bản vẽ thì việc hatch bản vẽ autocad để tạo mặt cắt là một việc quan yếu, nhưng mõi vật liệu thì độ dày mặt cắt sẽ khác nhau, và mang rất nhiều người hỏi tôi điều đó, và hôm nay tôi sẽ viết viện trợ những bạn

Chỉnh độ dày mặt cắt trong autocad

Độ dày mặt cắt thể hiện rất nhiều thứ quan yếu trong bản vẽ, ví dụ như vật liệu, mặt cắt đó thể hiện cho độ dày, mặt cắt đó thể hiện cho độ sâu, và nhiều thứ khác nữa và mỗi thể hiện thì mặt cắt phải khác nhau, độ dày đặt khác nhau

Đối với mỗi loại autocad thì việc tạo mặt cắt sẽ khác nhau và cách chỉnh độ dày cũng khác nhau, nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn những bạn chỉnh độ dày mặt cắt trên nền autocad 2007, sau lúc mình sử dụng autocad thì mình thấy những bản autocad càng cao thì sẽ sử dụng lệnh hatch tiện dụng hơn

Cách chỉnh độ dày đặt của mặt cắt

Để chỉnh độ dày đặt cho mặt cắt thì

=> Click Dup chuột vào mặt cắt

=> Màn hình autocad sẽ hiện ra một bảng như hình bên dưới

Chúng ta chỉnh chỗ Scale khoanh đỏ ở trên số to hơn thì mặt cắt sẽ rời rạc hơn

Nếu chỉnh chỗ scale khoanh đỏ ở trên số nhỏ thì mặt cắt sẽ khích hơn

Xem demo

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *