TOP 29 child là gì hay nhất 2022

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về child là gì hay nhất và đầy đủ nhất.CHILD | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: child ý nghĩa, định nghĩa, child là gì: 1. a boy or girl from the time of birth until he or she is an adult, or a son or daughter of any…. Tìm hiểu thêm.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: child an eight-year-old childBoth her children are now married with children of their own. Từ điển từ đồng nghĩa: các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, và các ví dụ childWhen…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/child/

child | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Bản dịch của child. trong tiếng Trung Quốc (Phồn thể). 兒童,小孩, 兒子, 女兒… Xem thêm. trong tiếng Trung Quốc (Giản thể). 儿童,小孩, 儿子, 女儿… Xem thêm.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: child {{#displayLoginPopup}} Cambridge Dictionary +Plus Tìm hiểu thêm với +Plus Đăng ký miễn phí và nhận quyền truy cập vào nội dung độc quyền: Miễn phí các danh sách từ…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/child/

Nghĩa của từ Child – Từ điển Anh – Việt – Tra từ

Nghĩa của từ Child - Từ điển Anh
 • Tác giả: tratu.soha.vn
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Danh từ, số nhiều .children · Đứa bé, đứa trẻ · Đứa con · (nghĩa bóng) kết quả, hậu quả, sản phẩm · Người lớn mà tính như trẻ con.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ Child – Từ điển Anh Danh từ, số nhiều .children Đứa bé, đứa trẻ Đứa con (nghĩa bóng) kết quả, hậu quả, sản phẩm sin is often…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/nghia-cua-tu-child-tu-dien-anh/

CHILD – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la

CHILD - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt
 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: child-rearing {danh}. VI. việc nuôi dạy con cái · volume_up. child king {danh}. VI. ấu chúa. Chi tiết. Bản dịch; Ví dụ về đơn ngữ; Từ đồng nghĩa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CHILD – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt The marriage was held when their fifth child was only one week old. This rises to 22,400 for families with a child, and…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/child-nghia-trong-tieng-tieng-viet/

child – Wiktionary tiếng Việt

child – Wiktionary tiếng Việt
 • Tác giả: vi.wiktionary.org
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: child (số nhiều children). Đứa bé, đứa trẻ. Đứa con. (Nghĩa bóng) Kết quả, hậu quả, sản phẩm. sin is often the child of idleness — tội lỗi thường là do vô …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: child – Wiktionary tiếng Việt Tiếng Anh[sửa] Cách phát âm[sửa] IPA: /ˈtʃɑɪ.əld/  Hoa Kỳ (trợ giúp · chi tiết) [ˈtʃɑɪ.əld] Danh từ[sửa] child (số nhiều children) Đứa bé, đứa trẻ. Đứa con. (Nghĩa…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/child-%e2%80%93-wiktionary-tieng-viet/

child tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

child tiếng Anh là gì?
 • Tác giả: tudienso.com
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: child /tʃaild/ * danh từ, số nhiều children – đứa bé, đứa trẻ – đứa con – (nghĩa bóng) kết quả, hậu quả, sản phẩm =sin is often the child of idleness+ tội …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: child tiếng Anh là gì? Thông tin thuật ngữ child tiếng Anh Từ điển Anh Việt child (phát âm có thể chưa chuẩn) Hình ảnh cho thuật ngữ child Bạn…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/child-tieng-anh-la-gi/

Children Là Gì? Cách sử dụng số nhiều trong tiếng Anh

Children Là Gì? Cách sử dụng số nhiều trong tiếng Anh - FindZon
 • Tác giả: findzon.com
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Children là gì? … Children là danh từ số nhiều của từ Child. Child là đứa trẻ hay đứa con, là danh từ số ít, nó không thêm s hay es để thành danh từ số nhiều.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Children Là Gì? Cách sử dụng số nhiều trong tiếng Anh – FindZonYou are here: Home / English – Vietnamese / Children Là Gì? Cách sử dụng số nhiều trong…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/children-la-gi-cach-su-dung-so-nhieu-trong-tieng-anh-findzon/

Từ điển Anh Việt "children" – là gì?

"children" là gì? Nghĩa của từ children trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt
 • Tác giả: vtudien.com
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Phát âm children ; đứa bé, đứa trẻ ; đứa con ; (nghĩa bóng) kết quả, hậu quả, sản phẩm. sin is often the child of idleness: tội lỗi thường là do vô công rỗi nghề …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “children” là gì? Nghĩa của từ children trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việtchildrenchildren /tʃaild/ danh từ, số nhiều children đứa bé, đứa trẻ đứa con (nghĩa bóng) kết quả, hậu…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/children-la-gi-nghia-cua-tu-children-trong-tieng-viet-tu-dien-anh-viet/

Trẻ em tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh trẻ em hay gặp nhất

Trẻ em tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh trẻ em hay gặp nhất
 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: 20 thg 1, 2022 — 1. Kid – /kɪd/ · 2. Childhood – /ˈtʃaɪldhʊd/ · 3. Childish – /ˈtʃaɪldɪʃ/ · 4. Child-free – /tʃaɪld friː/ · 5. Childproof – /ˈtʃaɪldpruːf/.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trẻ em tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh trẻ em hay gặp nhất Trẻ em tiếng Anh là gì? Khác với tiếng Việt thì tiếng Anh có sự…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/tre-em-tieng-anh-la-gi-tu-vung-tieng-anh-tre-em-hay-gap-nhat/

CHILD là gì? -định nghĩa CHILD | Viết tắt Finder

CHILD là gì? -định nghĩa CHILD
 • Tác giả: abbreviationfinder.org
 • Ngày đăng: 20/01/2022
 • Lượt xem: 96181
 • Đánh giá: 4.08⭐ ( 42577 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa CHILD trên trang web của bạn. child hiện những gì đứng cho.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CHILD là gì? -định nghĩa CHILD Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của CHILD? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của CHILD. Nếu…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/child-la-gi-dinh-nghia-child/

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết tổng hợp của blogchiaseaz.com nói về child là gì các bạn có thể để lại ý kiến đánh giá dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp và ghi nhận thông tin.

Related Posts