Cách xoay mặt cắt 90 độ trong cad


Lúc thiết kế trên autocad, đặt biệt là những chi tiết cơ khí, mặt cắt với những vật liệu khác nhau, thỉnh thoảng ta phải xoay mặt cắt 90 độ để đảm bảo cho chúng mang vật liệu khác nhau và dễ nhìn bản vẽ hơn

Cách xoay mặt cắt 90 độ trong cad

Vì sao phải xoay mặt cắt 90 độ trong cad, như tôi đã nhắc ở trên, để đảm bảo rằng những vật liệu là khác nhau mang mặt cắt khác nhau, và điều thứ 2 là để người đọc bản vẽ tiện lợi phần biệt chúng là 2 body khác nhau

Cách xoay mặt cắt 90 độ trong cad

=> Click dup chuột vào mặt cắt => Mặt cắt sẽ hiện ra bảng như bên dưới

Chỗ ô angle mình khoanh đỏ bạn phải chỉnh số 0 => 90 

Kết quả

Xem demo

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *