Cách vẽ đường thẳng toàn màn hình lệnh xline


Trong quá trình thiết kế autocad, liên quan tới việc vẽ những hình chiếu trong cơ khí chế tạo thì lệnh vẽ đường thẳng toàn màn hình thực sự quan yếu và hiện giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng lệnh đó như thế nào

Cách vẽ đường thẳng toàn màn hình lệnh xline

Lệnh chúng ta sẽ sử dụng để vẽ đường thẳng toàn màn hình đó là lệnh xline

Lệnh xline này sử dụng để làm gì trong autocad

lệnh xline trong autocad thực sự ứng dụng rất nhiều , trong những ngành nghề khác nhau, tuy nhiên tôi chỉ chuyên về cơ khí nên tôi sẽ nói những ứng dụng của nó trong cơ khí.

Lệnh này giúp ta vẽ những hình chiếu rất nhanh, giúp ta vẽ chi tiết ở 2 vị trí đảm bảo cùng nằm trên một đường thẳng ngang hoặc đứng

Xem thêm: Cách ghi kích thước góc cho bản vẽ autocad

Cách sử dụng lệnh xline

+ Cách vẽ đường thẳng đứng

xl => enter 

=> Gõ v => click vào nơi muốn vẽ => Xem demo để rõ hơn

+ Cách vẽ đường thẳng nằm ngang

xl => enter 

=> Gõ h => click vào nơi muốn vẽ => Xem demo để rõ hơn

Giảng giải lệnh

Chúng ta gõ Xl => enter với tức là bạn đang gọi lệnh XLINE

Sau đó chúng ta tiếp tục gõ v với tức là chúng ta báo cho lệnh biết là đường thẳng nằm đứng . V là vertical

Hoặc chúng ta gõ h với tức là chúng ta báo cho lệnh biết là đường thẳng nằm ngang . H là horizontal

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *