Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái bên dưới

Trong toàn cảnh của nền kinh tế tài chính lúc bấy giờ, xuất nhập khẩu đang là ngành phổ cập, đóng vai trò quan yếu trong việc lan rộng ra thị trường, giao lưu kinh tế tài chính giữa những nước. Đồng hành cùng hoạt động tiêu khiển đó chính là việc sắm và bán trao đổi ngoại tệ. Doanh nghiệp tiếp tục phải trả tiền giao dịch ngoại hối lúc phát sinh những nhiệm vụ tương quan. Vậy những yếu tố tương quan tới trả tiền giao dịch ngoại hối, cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ được kế toán triển khai thế nào ? Mời Quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của Đại lý thuế Việt An .

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là gì?

Căn cứ vào điều 69 thông tư 200 / năm trước / TT-BTC pháp luật như sau :
Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi trong thực tiễn hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị chức năng tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau .

Những trường hợp phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái

 • Thực tế sắm bán, trao đổi, trả tiền những nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ;
 • Nhận định lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ tại thời khắc lập Thống kê tài chính;
 • Chuyển đổi Thống kê tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

Những loại tỷ giá hối đoái sử dụng trong kế toán

– Những doanh nghiệp sở hữu nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Thống kê tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải căn cứ vào:

Bạn đang đọc:

 • Tỷ giá giao dịch thực tế;
 • Tỷ giá ghi sổ kế toán.

– Lúc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ( kê khai, quyết toán và nộp thuế ), doanh nghiệp triển khai theo những lao lý của pháp lý về thuế .

Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái

Tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn so với những trả tiền giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ :
Tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn lúc sắm và bán ngoại tệ ( hợp đồng sắm và bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi ) : Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng sắm, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và nhà băng nhà nước thương nghiệp ;
Trường hợp hợp đồng ko pháp luật đơn cử tỷ giá giao dịch trả tiền
Doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn :

 • Lúc ghi nhận Khoản góp vốn hoặc nhận vốn góp là tỷ giá sắm ngoại tệ của nhà băng nơi doanh nghiệp mở tài Khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;
 • Lúc ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá sắm của nhà băng thương nghiệp nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng trả tiền tại thời Điểm giao dịch;
 • Lúc ghi nhận nợ phải trả là tỷ giá bán của nhà băng thương nghiệp nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời Điểm giao dịch;
 • Lúc ghi nhận những giao dịch sắm sắm tài sản hoặc những Khoản tầm giá được trả tiền ngay bằng ngoại tệ (ko qua những tài Khoản phải trả) là tỷ giá sắm của nhà băng thương nghiệp nơi doanh nghiệp thực hiện trả tiền.

– Ngoài tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn nêu trên, doanh nghiệp hoàn toàn sở hữu thể lựa chọn tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn là tỷ giá xê dịch với tỷ giá sắm và bán chuyển Khoản trung bình của nhà băng nhà nước thương nghiệp nơi doanh nghiệp tiếp tục sở hữu trả tiền giao dịch. Tỷ giá xê dịch phải bảo vệ chênh lệch ko vượt quá + / – 1 % so với tỷ giá sắm và bán chuyển Khoản trung bình. Tỷ giá sắm và bán chuyển Khoản trung bình được xác lập hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng trên hạ tầng trung bình cùng giữa tỷ giá sắm và tỷ giá bán chuyển Khoản hàng ngày của nhà băng nhà nước thương nghiệp .
– Việc sử dụng tỷ giá giao động phải bảo vệ ko làm tác động tác động trọng tâm tới tình hình kinh tế tài chính và hiệu quả hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp của kỳ kế toán .
Tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn lúc nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ tại thời Điểm lập Thống kê kinh tế tài chính :
– Tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn lúc nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ được phân loại là gia tài : Là tỷ giá sắm ngoại tệ của nhà băng nhà nước thương nghiệp nơi doanh nghiệp liên tục sở hữu trả tiền giao dịch tại thời Điểm lập Thống kê kinh tế tài chính. Đối với những Khoản ngoại tệ gửi nhà băng nhà nước thì tỷ giá trong thực tiễn lúc nhìn nhận lại là tỷ giá sắm của nhà băng nhà nước nơi doanh nghiệp mở tài Khoản ngoại tệ .
– Tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn lúc nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả : Là tỷ giá bán ngoại tệ của nhà băng nhà nước thương nghiệp nơi doanh nghiệp tiếp tục sở hữu trả tiền giao dịch tại thời Điểm lập Thống kê kinh tế tài chính ;
– Những đơn vị chức năng trong tập đoàn to được vận dụng chung một tỷ giá do Đơn vị mẹ pháp luật ( phải bảo vệ sát với tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn ) để nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ phát sinh từ những trả tiền giao dịch nội bộ .
– Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá xê dịch lao lý tại mục “ Tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn so với những trả tiền giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ ” để hạch toán những trả tiền giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ, cuối kỳ kế toán doanh nghiệp sử dụng tỷ giá chuyển Khoản của nhà băng nhà nước thương nghiệp nơi doanh nghiệp tiếp tục sở hữu trả tiền giao dịch để nhìn nhận lại những Khoản Mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ. Tỷ giá chuyển Khoản này hoàn toàn sở hữu thể là tỷ giá sắm hoặc bán hoặc tỷ giá sắm và bán chuyển Khoản trung bình của nhà băng nhà nước thương nghiệp .
Tỷ giá ghi sổ
– Tỷ giá ghi sổ gồm : Tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh hoặc tỷ giá bình quân gia quyền di động ( tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập ) .
– Tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh : Là tỷ giá lúc tịch thu những khoản nợ phải thu, những khoản ký cược, ký quỹ hoặc trả tiền giao dịch những khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác lập theo tỷ giá tại thời kì trả tiền giao dịch phát sinh hoặc tại thời kì nhìn nhận lại cuối kỳ của từng đối tượng người tiêu dùng .
– Tỷ giá bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên Với thông tin tài khoản tiền lúc trả tiền giao dịch tiền bằng ngoại tệ, được xác lập trên hạ tầng lấy tổng trị giá được phản ánh tại bên Nợ thông tin tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ thực sở hữu tại thời kì giao dịch trả tiền .

Nguyên tắc ứng dụng tỷ giá trong kế toán

Lúc phát sinh những trả tiền giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại thời kì trả tiền giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán so với :
– Những thông tin tài khoản phản ánh lệch giá, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, phân phối nhà sản xuất hoặc thu nhập sở hữu tương quan tới doanh thu nhận trước hoặc trả tiền giao dịch nhận trước tiền tài người sắm thì lệch giá, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được vận dụng tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại thời kì nhận trước của người sắm ( ko vận dụng theo tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại thời kì ghi nhận lệch giá, thu nhập ) .
– Những thông tin tài khoản phản ánh tầm giá sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, ngân sách khác. Riêng trường hợp phân chia khoản ngân sách trả trước vào tầm giá sản xuất, kinh doanh thương nghiệp trong kỳ thì ngân sách được ghi nhận theo tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại thời kì trả trước ( ko vận dụng theo tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại thời kì ghi nhận ngân sách ) .
– Những thông tin tài khoản phản ánh gia tài. Riêng trường hợp gia tài được sắm sở hữu tương quan tới trả tiền giao dịch trả trước cho người bán thì trị giá gia tài tương ứng với số tiền trả trước được vận dụng tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại thời kì trả trước cho người bán ( ko vận dụng theo tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại thời kì ghi nhận gia tài ) .
– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu ;
– Bên Nợ những TK phải thu ; Bên Nợ những TK vốn bằng tiền ; Bên Nợ những TK phải trả lúc phát sinh trả tiền giao dịch trả trước tiền cho người bán .
– Bên Với những TK phải trả ; Bên Với những TK phải thu lúc phát sinh trả tiền giao dịch nhận trước tiền tài người sắm ;
Lúc phát sinh những trả tiền giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán so với những loại thông tin tài khoản sau :
– Bên Với những TK phải thu ( ngoại trừ trả tiền giao dịch nhận trước tiền tài người sắm ) ; Bên Nợ TK phải thu lúc tất toán khoản tiền nhận trước của người sắm do đã chuyển giao mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, phân phối nhà sản xuất, khối lượng được nghiệm thu sát hoạch ; Bên Với những TK khoản ký cược, ký quỹ, ngân sách trả trước ;
– Bên Nợ những TK phải trả ( ngoại trừ trả tiền giao dịch trả trước tiền cho người bán ) ; Bên Với TK phải trả lúc tất toán khoản tiền ứng trước cho người bán do đã nhận được mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, nhà sản xuất, nghiệm thu sát hoạch khối lượng .
– Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng người tiêu dùng thì tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh cho từng đối tượng người tiêu tiêu dùng được xác lập trên hạ tầng bình quân gia quyền di động của những trả tiền giao dịch với đối tượng người tiêu tiêu dùng đó .
– Lúc triển khai trả tiền giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán ở bên Với những TK tiền .

Nguyên tắc xác định những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ

Nguyên tắc xác lập những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ : Là những gia tài được tịch thu bằng ngoại tệ hoặc những khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ hoàn toàn sở hữu thể gồm sở hữu :
– Tiền mặt, những khoản tương tự tiền, tiền gửi sở hữu kỳ hạn bằng ngoại tệ ;
– Những khoản nợ phải thu, nợ phải trả sở hữu gốc ngoại tệ, ngoại trừ :

 • Những khoản trả trước cho người bán và những khoản tầm giá trả trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời khắc lập báo cáo sở hữu chứng cớ cứng cáp về việc người bán ko thể cung ứng hàng hoá, nhà sản xuất và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại những khoản trả trước bằng ngoại tệ thì những khoản này được coi là những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ.
 • Những khoản người sắm trả tiền trước và những khoản doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời khắc lập báo cáo sở hữu chứng cớ cứng cáp về việc doanh nghiệp ko thể cung ứng hàng hoá, nhà sản xuất và sẽ phải trả lại những khoản nhận trước bằng ngoại tệ cho người sắm thì những khoản này được coi là những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ.

– Những khoản đi vay, cho vay dưới mọi hình thức được quyền tịch thu hoặc sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả bằng ngoại tệ .
– Những khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ ; Những khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ .

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

– Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết cụ thể những thông tin tài khoản : Tiền mặt, tiền gửi Nhà băng, tiền đang chuyển, những khoản phải thu, những khoản phải trả .
– Tất cả những khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào lệch giá hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( nếu lãi ) hoặc ngân sách kinh tế tài chính ( nếu lỗ ) tại thời kì phát sinh .
– Doanh nghiệp phải nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ theo tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại tổng thể những thời kì lập Thống kê kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý. Đối với những doanh nghiệp đã sử dụng dụng cụ kinh tế tài chính để dự trữ rủi ro đáng tiếc hối đoái thì ko được nhìn nhận lại những khoản vay, nợ phải trả sở hữu gốc ngoại tệ đã sử dụng dụng cụ kinh tế tài chính để dự trữ rủi ro đáng tiếc hối đoái .
– Doanh nghiệp ko được vốn hóa những khoản chênh lệch tỷ giá vào trị giá gia tài dở dang .

Phương pháp hạch toán một số giao dịch chủ yếu

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ ( kể cả chênh lệch tỷ giá trong tiến trình trước hoạt động tiêu khiển của những doanh nghiệp ko do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ ) :
– Lúc sắm vật tư, hàng hoá, TSCĐ, nhà sản xuất giao dịch trả tiền bằng ngoại tệ :
Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 ( tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại ngày trả tiền giao dịch )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Với những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( theo tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Lúc sắm vật tư, hàng hoá, TSCĐ, nhà sản xuất của nhà sản xuất chưa giao dịch trả tiền tiền, lúc vay hoặc nhận nợ nội bộ … bằng ngoại tệ, địa thế căn cứ tỷ giá hối đoái trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại ngày trả tiền giao dịch, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 627, 641, 642 …
Với những TK 331, 341, 336 …
– Lúc ứng trước tiền cho người bán bằng ngoại tệ để sắm vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, nhà sản xuất :

 • Kế toán phản ánh số tiền ứng trước cho người bán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc ứng trước, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán ( tỷ giá trong thực tiễn tại ngày ứng trước )
Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Với những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( theo tỷ giá ghi sổ kế toán )
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .

 • Lúc nhận vật tư, hàng hóa, TSCĐ, nhà sản xuất từ người bán, kế toán phản ánh theo nguyên tắc:

+ Đối với trị giá vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, nhà sản xuất tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã ứng trước cho người bán, kế toán ghi nhận theo tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại thời kì ứng trước, ghi :
Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642

Với TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá thực tế ngày ứng trước).

Xem thêm:

+ Đối với trị giá vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, nhà sản xuất còn nợ chưa trả tiền giao dịch tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại thời kì phát sinh ( ngày trả tiền giao dịch ), ghi :
Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642 ( tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại ngày trả tiền giao dịch )
Với TK 331 – Phải trả cho người bán ( tỷ giá thực tiễn ngày trả tiền giao dịch ) .
– Lúc giao dịch trả tiền nợ phải trả bằng ngoại tệ ( nợ phải trả người bán, nợ vay, nợ thuê kinh tế tài chính, nợ nội bộ … ), ghi :
Nợ những TK 331, 336, 341, … ( tỷ giá ghi sổ kế toán )
Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Với những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Lúc phát sinh lệch giá, thu nhập khác bằng ngoại tệ, địa thế căn cứ tỷ giá hối đoái trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại ngày trả tiền giao dịch, ghi :
Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ), 131 … ( tỷ giá trong thực tiễn tại ngày trả tiền giao dịch )
Với những TK 511, 711 ( tỷ giá trong thực tiễn tại ngày trả tiền giao dịch ) .
– Lúc nhận trước tiền tài người sắm bằng ngoại tệ để cung ứng vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, nhà sản xuất :

 • Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người sắm theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc nhận trước, ghi:

Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 )
Với TK 131 – Phải thu của người sắm .

 • Lúc chuyển giao vật tư, hàng hóa, TSCĐ, nhà sản xuất cho người sắm, kế toán phản ánh theo nguyên tắc:

+ Đối với phần lệch giá, thu nhập tương ứng với số tiền bằng ngoại tệ đã nhận trước của người sắm, kế toán ghi nhận theo tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn tại thời kì nhận trước, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người sắm ( tỷ giá trong thực tiễn thời kì nhận trước )
Với những TK 511, 711 .
+ Đối với phần lệch giá, thu nhập chưa thu được tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ giá trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại thời kì phát sinh, ghi :
Nợ TK 131 – Phải thu của người sắm
Với những TK 511, 711 .
– Lúc thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi :
Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá thực tiễn tại ngày trả tiền giao dịch )
Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Với những TK 131, 136, 138 ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Lúc cho vay, góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, ghi :
Nợ những TK 121, 128, 221, 222, 228 ( tỷ giá thực tiễn tại ngày trả tiền giao dịch )
Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái )
Với những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán )
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá hối đoái ) .
– Những khoản ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ

 • Lúc mang ngoại tệ đi ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp nhà băng, ký cược, ký quỹ
Với những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ kế toán ) .

 • Lúc nhận lại tiền ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ những TK 111 ( 1112 ), 112 ( 1122 ) ( tỷ giá trả tiền giao dịch thực tiễn lúc nhận lại )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá )
Với TK 244 – Cầm cố, thế chấp nhà băng, ký cược, ký quỹ ( tỷ giá ghi sổ )
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá ) .

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do giám định lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ

– Lúc lập Thống kê kinh tế tài chính, kế toán nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái trả tiền giao dịch trong thực tiễn tại thời kì báo cáo giải trình :

 • Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ những TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341, ..
Với TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 ) .

 • Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 )
Với những TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341, …
– Kế toán khắc phục và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ : Kế toán kết chuyển hàng loạt khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái nhìn nhận lại ( theo số thuần sau lúc bù trừ số phát sinh bên Nợ và bên Với của TK 4131 ) vào ngân sách kinh tế tài chính ( nếu lỗ tỷ giá hối đoái ), hoặc lệch giá hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( nếu lãi tỷ giá hối đoái ) để xác lập hiệu quả hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp :

 • Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái giám định lại cuối năm tài chính vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 )
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính ( nếu lãi tỷ giá hối đoái ) .

 • Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái giám định lại cuối năm tài chính vào tầm giá tài chính, ghi:

Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính ( nếu lỗ tỷ giá hối đoái )
Với TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( 4131 ) .
– Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong trật tự tiến độ trước hoạt động tiêu khiển của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ sở hữu thực thi dự án Bất Động Sản, khu dự án trọng tâm vương quốc gắn với trách nhiệm ko thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, bảo mật an ninh, quốc phòng :

 • Đơn vị ứng dụng tất cả những quy định về tỷ giá và nguyên tắc kế toán như đối với những doanh nghiệp khác, ngoại trừ:

+ Việc ghi nhận khoản lãi tỷ giá lúc phát sinh được phản ánh vào bên Với TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ;
+ Việc ghi nhận khoản lỗ tỷ giá lúc phát sinh được phản ánh vào bên Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ;

 • Lúc doanh nghiệp đi vào hoạt động, kế toán kết chuyển khoản chênh lệch tỷ giá vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc tầm giá tài chính.

– Xử lý số chênh lệch tỷ giá còn lại trên TK 242 – giá thành trả trước và TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai :

 • Những doanh nghiệp chưa phân bổ hết khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của giai đoạn trước hoạt động (đang phản ánh trên tài khoản 242 trước thời khắc thông tư này sở hữu hiệu lực) phải kết chuyển toàn bộ số lỗ chênh lệch tỷ giá vào tầm giá tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính

Với TK 242 – Giá bán trả trước.

Xem thêm:

 • Những doanh nghiệp chưa phân bổ hết khoản lãi chênh lệch tỷ giá của giai đoạn trước hoạt động (đang phản ánh trên tài khoản 3387 trước thời khắc thông tư này sở hữu hiệu lực) phải kết chuyển toàn bộ số lãi chênh lệch tỷ giá vào doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính .
Trên đây là bài viết về cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái của Đại lý thuế Việt An ! Quý khách hàng sở hữu bất kể vướng mắc và cần tư vấn tương hỗ xin sung sướng liên hệ với chúng tôi !

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Related Posts