Cách ghi dung sai sai lệch cho autocad ( Tolerence )


Hôm nay mình sẽ chia sẽ cách bạn cách ghi dung sai sai lệch cho bản vẽ trong autocad, có nhẽ sở hữu rất nhiều bạn vẫn chưa biết cách ghi dung sai này, và dung sai này thực sự cần thiết đối với mọi bản vẽ cơ khí

Cách ghi dung sai sai lệch cho autocad ( Tolerence )

Ở đây chúng ta sở hữu 2 cách ghi

Cách 1: tolerance => enter

Cách 2: Vào tab Dimention => Tolerance

Và màn hình autocad sẽ hiện ra bảng sau

Ô Sym là lúc chúng ta click vào ô đen nó sẽ hiện lên những ký hiệu như độ đồng tâm, độ đảo hướng tâm, độ tròn ………….

Xem thêm: Độ động tâm, độ đảo hướng tâm,…… sai lệch là gì ?

Ô Tolerance 1: Chúng ta click vào ô đen để chọn Phi…, Ô trắng thì ta ghi số

Ví dụ : Phi 10 thì ta ghi số 10 vào ô trắng

Ô tolerance 2: Giống như ô Tolerance 1

Ô Datum : Ta điền mặt phẳng vào, ví dụ A đồng tâm mặt B thì ta ghi vào Datum 1 là A, Datum 2 là B

Demo:

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *